Ktl-icon-tai-lieu

đại cương về chăn nuôi

Được đăng lên bởi thanh-nam-thai
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 14310 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI CƯƠNG VỀ
CHĂN NUÔI

Phần lớn đời sống hoặc một phần đời của gia súc là ở trong chuồng. Vì
vậy chuồng nuôi có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe gia súc.
Nếu chuồng trại xây dựng hợp lý, đúng hướng, đúng kiểu, cộng với việc
chăm sóc quản lý và vệ sinh phòng bệnh tốt thì có ảnh hưởng rất tốt cho quá
trình sinh trưởng, phát dục, nâng cao năng suất chăn nuôi.

Yêu cầu chính của một chuồng chăn nuôi
Do chuồng trại đóng nhiều vai trò quan trọng nên việc thiết kế và xây dựng
chuồng trại phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:
1. Tạo được điều kiện vi khí hậu tốt cho vật nuôi và con người.
2. Thuận tiện cho việc lao động và quản lý của người chăn nuôi.
3. Chi phí xây dựng thấp.
4. Sử dụng lâu dài.
5. Có hệ thống cung cấp phục vụ điện, nước.
6. Hệ thống cung cấp, dự trữ và phân phối thức ăn.
7. Thuận lợi giao thông.
8. Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải.
9. Thuận tiện cho việc mở rộng hoặc kết hợp với các mô hình sản
xuất nông nghiệp khác.
10. Có cảnh quan vệ sinh và đẹp.

Phương pháp nghiên cứu xây dựng chuồng trại

Chăn nuôi càng tiến bộ thì vai trò của chuồng trại càng quan trọng và đòi
hỏi phải được nghiên cứu nghiêm túc và chuyên sâu. Sau đây là một số
hướng chủ yếu và phương pháp nghiên cứu cho các hướng chuyên biệt này.
1 Tác động của các yếu tố vi khí hậu đến sinh lý, sinh trưởng và sinh
sản của vật nuôi:
 Để tạo các điều kiện môi trường thích hợp cho vật nuôi, người ta
phải nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sinh lý,
sinh trưởng và sinh sản của vật môi.


Các yếu tố môi trường hiện diện đồng thời và không tác động
riêng lẻ mà có các ảnh hưởng hỗ tương trên quá trình sống của vật
nuôi. Đây là phạm vi khá rộng lớn cần nghiên cứu ở Việt Nam, mà
hiện nay chúng ta có rất ít số liệu về các vấn đề này.

2 Vật liệu làm chuồng và hiệu quả kinh tế của chuồng nuôi:
 Việt Nam là một nước có khá nhiều loại vật liệu dùng làm chuồng
nuôi.


Mỗi loại vật liệu hay một kiểu phối hợp vật liệu xây dựng sẽ cho
một chuồng nuôi có giá trị xây dựng, độ bền và thời gian sử dụng
khác nhau. Như thế sẽ ảnh hưởng đến năng suất vật nuôi, năng
suất lao động và giá thành sản phẩm.



Việc xác định một công thức vật liệu, một mô hình chuồng nuôi
tối hão là điều vô cùng quan trọng trong phát triển chăn nuôi.

3 Kích thước chuồng nuôi và năng suất vật nuôi.
 Mỗi loại vật nuôi có một nhu cầu nhất định về không gian để sống
và tạo nên sản phẩm. Chuồng nuôi quá rộng sẽ làm tăng chi phí
khấu hao chuồng trại, chuồng nuôi quá hẹp sẽ gây khó khăn trong
sinh hoạt của vật ...
ĐẠI CƯƠNG VỀ
CHĂN NUÔI
đại cương về chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đại cương về chăn nuôi - Người đăng: thanh-nam-thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
đại cương về chăn nuôi 9 10 214