Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH BẮC NINH

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
--------------------------

NGUYỄN THỊ NGỌC

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY
QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH - BẮC NINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
--------------------------

NGUYỄN THỊ NGỌC

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY
QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH - BẮC NINH

CHUYÊN NGÀNH

: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

MÃ SỐ

: 60.44.03.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. PHAN TRUNG QUÝ

HÀ NỘI - 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của
tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Phan Trung Quý.
Các số liệu, những kết luận nghiên cứu được trình bày trong luận văn
này trung thực. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Học viên

Nguyễn Thị Ngọc

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp

Page i

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Phan Trung Quý,
người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn. Với những lời chỉ dẫn,
những tài liệu, sự tận tình hướng dẫn và những lời động viên của Thầy đã
giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện luận văn này.
Tôi cũng xin cảm ơn quý thầy cô giảng dạy chương trình cao học
"Khoa học Môi trường” đã truyền dạy những kiến thức quý báu, những kiến
thức này rất hữu ích và giúp tôi nhiều khi thực hiện nghiên cứu. Đặc biệt, tôi
xin cám ơn về những góp ý có ý nghĩa rất lớn khi tôi thực hiện đề cương
nghiên cứu.
Xin cảm ơn các lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh,
phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi
trong suốt quá trình tôi tham gia thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Học viên

Nguyễn Thị Ngọc

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp

Page ii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN

i

LỜI CẢM ƠN

ii

MỤC LỤC

iii

DANH MỤC BẢNG

vi

DANH MỤC HÌNH

viii

DANH MỤC VIẾT TẮT

x

MỞ ĐẦU

1

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

3

1.1

Hiện trạng môi trường nước mặt trên thế giới và ở Việt Nam

3

1.1.1

Hiện trạng môi trường nước mặt trên thế giới

3

1.1.2

Hiện trạng môi trường nước mặt ở Việt Nam

5

1.2

Hiện trạng môi trường nước mặt LVS Cầu

10

1.2.1

Giới thiệu tóm lược về LVS Cầu

10

1.2.2

Nguồn và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước mặt

13

1.2.3

Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt của LVS Cầu

21

1.3

Một số giải pháp quản lý chất lượng môi trường nước mặt...
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM
--------------------------
NGUYN TH NGC
ĐÁNH GIÁ CHT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CU ĐON CHY
QUA ĐỊA BÀN THÀNH PH BC NINH - BC NINH
LUN VĂN THC SĨ
HÀ NI - 2014
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH BẮC NINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH BẮC NINH - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH BẮC NINH 9 10 928