Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xó Hũa Phỳ, huyện Chiờm Húa, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20062008

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
0

LỜI CẢM ƠN
Được sự giúp đỡ của các Thầy, cô trực tiếp giảng dạy trong khoa Tài
Nguyên và Môi Trường, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đặc biệt là
sự quan tâm giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn ThS - Hoàng Thị Loan.
Qua thời gian nghiên cứu và thực tập, khoá luận tốt nghiệp của em đã
được hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu nhà trường,
ban chủ nhiệm khoa Tài Nguyên và Môi Trường và các thầy cô trong trường
Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo: ThS - Hoàng Thị Loan người đã
giúp đỡ em nghiên cứu và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này với sự tận tình
và tận tâm nhất.
Em xin chuyển lời cảm ơn tới các cô, chú trong toàn ban lãnh đạo
UBND xã Hoà Phó đã giúp đỡ em trong mọi công việc để em có thể hoàn
thành nhiệm vụ và hoàn thành bản Khoá luận tốt nghiệp một cách tốt nhất.
Em gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè, gia đình người thân đã động viên
khuyến khích, giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn với em trong quá trình học
tập và nghiên cứu Khoá luận tốt nghiệp này.
Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu cộng với khả năng và
thời gian có hạn, vì vậy chắc chắn Khoá luận của em vẫn còn nhiều thiếu xót.
Em rất mong được sự đóng góp ý kiến giúp đỡ của các Thầy, Cô và toàn thể
bạn bè dể Khoá luận tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn, bản thân em
được tiến bộ hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái nguyên, tháng 03 năm 2009
Sinh viên

MA THANH ĐỨC

1

PHẦN 1:
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Đất đai là nền tảng của mọi quá trình hoạt động của con người, là tài
nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là địa bàn phân bố khu
dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng.
Điều đó thể hiện rõ cho chúng ta nhận thấy vai trò và tầm quan trọng của
đất đai trong đời sống xã hội. Do vậy việc quản lý đất đai là nhiệm vụ vô
cùng quan trọng mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta phải có biện
pháp nắm chắc và quản lý quỹ đất đai của quốc gia đó là nhằm bảo vệ quyền
sở hữu đất của chế độ mình, đảm bảo lợi ích của người sử dụng đất đai có
hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu của đất nước ta.
Chớnh vì đất đai đang là đối tượng quan tâm của toàn xã hội hiện nay,
nên Nhà nước giao trách nhiệm cho ngành địa chính phối hợp cựng cỏc chính
quyền địa phương thực hiện hàng loạt các biện pháp đo đạc, phân hạng, đánh
giá đất đai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất…Trong đó cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (GCNQSDĐ) là hết sức quan trọng, nó trực tiếp liên quan...
LỜI CẢM ƠN
Được sự giúp đỡ của các Thầy, trực tiếp giảng dạy trong khoa Tài
Nguyên và Môi Trường, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đặc biệt là
sự quan tâm giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn ThS - Hoàng Thị Loan.
Qua thời gian nghiên cứu thực tập, khoá luận tốt nghiệp của em đã
được hoàn thành.
Em xin bày t lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu nhà trường,
ban chủ nhiệm khoa Tài Nguyên Môi Trường các thầytrong trường
Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.
Em xin chân thành cảm ơn giáo: ThS - Hoàng Thị Loan người đã
giúp đỡ em nghiên cứu và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này với sự tận tình
và tận tâm nhất.
Em xin chuyển lời cảm ơn tới các cô, chú trong toàn ban lãnh đạo
UBND Hoà Phó đã giúp đỡ em trong mọi công việc để em thể hoàn
thành nhiệm vụ và hoàn thành bản Khoá luận tốt nghiệp một cách tốt nhất.
Em gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè, gia đình người thân đã động viên
khuyến khích, giúp đỡ và chia sẻ những k khăn với em trong quá trình học
tập và nghiên cứu Khoá luận tốt nghiệp này.
Do ớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu cộng với khả năng
thời gian có hạn, vì vậy chắc chắn Khoá luận của em vẫn còn nhiều thiếu xót.
Em rất mong được s đóng góp ý kiến giúp đỡ của các Thầy, toàn thể
bạn dể Khoá luận tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn, bản thân em
được tiến bộ hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái nguyên, tháng 03 năm 2009
Sinh viên
MA THANH ĐỨC
0
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xó Hũa Phỳ, huyện Chiờm Húa, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20062008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xó Hũa Phỳ, huyện Chiờm Húa, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20062008 - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xó Hũa Phỳ, huyện Chiờm Húa, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20062008 9 10 332