Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẠY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 – 2013

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

PHẠM THỊ THẢO

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC
SÔNG CẦU ĐOẠN CHẠY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2008 – 2013

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI, NĂM 2014

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

PHẠM THỊ THẢO

ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC
SÔNG CẦU ĐOẠN CHẠY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2008 – 2013
 
 
 
 
 
 

CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
MÃ SỐ:60.44.03.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TS TRẦN ĐỨC VIÊN

HÀ NỘI, NĂM2014

 

 
 

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả
nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình nào.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận văn
đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn đã chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày......tháng...... năm 201....
Tác giả luận văn
 
 
Phạm Thị Thảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp

 

Page i

 
 

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS.TS. TRẦN ĐỨC
VIÊNngười đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn. Với những lời
chỉ dẫn, những tài liệu, sự tận tình hướng dẫn và những lời động viên của
Thầy đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện luận văn
này.
Tôi cũng xin cảm ơn quý thầy cô giảng dạy trong chương trình cao học
“Khoa học Môi trường” đã truyền dạy những kiến thức quý báu, những kiến
thức này rất hữu ích và giúp tôi nhiều khi thực hiện nghiên cứu. Đặc biệt, tôi
xin cám ơn về những góp ý có ý nghĩa rất lớn khi tôi thực hiện đề cương
nghiên cứu.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè đã
luôn bên cạnh quan tâm, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập cũng như cuộc
sống.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2014

Tác giả luận văn

Phạm Thị Thảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp

 

Page ii

 
 

MỤC LỤC
 

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ ii
MỤC LỤC ............................................................................................................. iii
DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. v
DANH MỤC HÌNH, ĐỒ ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO B NÔNG NGHIP VÀ PTNT
HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM
PHM TH THO
ĐÁNH GIÁ DIN BIN CHT LƯỢNG NƯỚC LƯU VC
SÔNG CU ĐON CHY QUA TNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐON 2008 – 2013
LUN VĂN THC SĨ
HÀ NI, NĂM 2014
ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẠY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẠY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẦU ĐOẠN CHẠY QUA TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 9 10 60