Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình

Được đăng lên bởi ahuan-k43
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1513 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất nước ta hiện nay đang trong quá trình đô thị hóa, nền kinh tế phát
triển không ngừng cả về tốc độ lẫn quy mô, với tốc độ tăng trưởng kinh tế
nhanh như vậy đi đối với vẫn đề đó là đời sống nhân dân từng bước được cải
thiện một cách đáng kể, nhưng bên cạnh những mặt tích cực, những tiến bộ
vượt bậc thì vẫn còn những mặt tiêu cực, những hạn chế mà không một quốc
gia nào không phải đối mặt, đó là tình trạng chất lượng môi trường ngày càng
bị suy giảm về chất lượng cuộc sống của con người, cụ thể đó là ô nhiễm về
môi trường đất, nước, không khí, và tình trạng tài nguyên thiên nhiên ngày
càng trở nên cạn kiệt, và hàng loạt các vẫn đề về môi trường khác cần được
quan tâm sâu sắc và kịp thời giải quyết một cách nghiêm túc và triệt để nhất.
Thị trấn Vụ Bản là trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội văn hóa của
huyện Lạc Sơn, là một huyện miền núi vùng cao của tỉnh Hoà Bình, đây là
nơi tập trung trên 4000 dân cư cùng chung sống trên địa bàn, với chợ Vụ Bản
là đầu mối lưu thông các loại hàng hoá như nông sản, thực phẩm ...trên địa
bàn huyện, nên công tác bảo vệ và vệ sinh môi trường ở đây lại là một vẫn đề
cần được quan tâm hàng đầu. Thực tế cho thấy lượng rác thải sinh hoạt ngày
một tăng và có ở khắp mọi nơi trên địa bàn thị trấn. Đó là một trong những
nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Bên cạnh đó vẫn
đề quản lý môi trường ở các cấp, các nghành vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém và
bất cập, Các văn bản luật không đồng nhất, chưa đi sau vào thực tiễn, đội ngũ
cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường chưa được đào tạo một
cách toàn diện, chủ yếu làm kiêm nhiệm... và người dân còn thiếu hiểu biết về
môi trường nên ý thức bảo vệ môi trường còn chưa cao. Do đó công tác quản

2

lý rác thải là vẫn đề cần được quan tâm hơn, trong quá trình phát triển và
nhằm đảm bảo được mục tiêu phát triển về kinh tế, xã hội và môi trường.
Trước tình hình cấp thiết nói trên và nhằm đánh giá về công tác quản lý, xử lý
rác thải sinh hoạt tại thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn, qua đó để đề xuất một số
giải pháp phù hợp để góp phần bảo vệ môi trường của huyện. Tôi được sự
đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Tài Nguyên &
Môi Trường - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đồng thời dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của ThS Trương Thành Nam nên tôi tiến hành nghiên cứu
đề tài: “Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại
thị trấn Vụ Bản - huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
Trướ...
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất nước ta hiện nay đang trong quá trình đô thị hóa, nn kinh tế phát
triển không ngừng cả về tốc độ lẫn quy mô, với tốc độ tăng trưởng kinh tế
nhanh như vậy đi đối với vẫn đề đó đời sống nhân dân từng bước được cải
thiện một cách đáng kể, nhưng bên cạnh những mặt tích cực, những tiến bộ
vượt bậc thì vẫn còn những mặt tiêu cực, những hạn chế không một quốc
gia nào không phải đối mặt, đó là nh trạng chất lượng môi trường ngày càng
bị suy giảm về chất lượng cuộc sống của con người, cụ thể đó ô nhiễm về
môi trường đất, nước, không khí, tình trạng tài nguyên thiên nhiên ngày
càng trở nên cạn kiệt, hàng loạt các vẫn đề về môi trường khác cần được
quan tâm sâu sắc và kịp thời giải quyết một cách nghiêm túc và triệt để nhất.
Thị trấn Vụ Bản trung tâm chính trị - kinh tế - hội văn hóa của
huyện Lạc Sơn, một huyện miền núi vùng cao của tỉnh Hoà Bình, đây
nơi tập trung trên 4000 dâncùng chung sống trên địa bàn, với chợ Vụ Bản
đầu mối lưu thông các loại hàng hoá như nông sản, thực phẩm ...trên đa
bàn huyện, nên công tác bảo vệ và vsinh môi trường ở đây lại là một vẫn đề
cần được quan tâm hàng đầu. Thực tế cho thấy lượng rác thải sinh hoạt ngày
một tăng khắp mọi nơi trên địa bàn thị trấn. Đó một trong những
nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Bên cạnh đó vẫn
đề quản lý môi trường ở các cấp, các nghành vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém và
bất cập, Các văn bản luật không đồng nhất, chưa đi sau vào thực tiễn, đội ngũ
cán b làm công tác quản nhà nước về môi trường chưa được đào tạo một
cách toàn diện, chủ yếu làm kiêm nhiệm... và người dân còn thiếu hiểu biết về
môi trường nên ý thức bảo vệ môi trường còn chưa cao. Do đó công tác quản
1
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình - Người đăng: ahuan-k43
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình 9 10 878