Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì.pdf

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢNVÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ HORMONE HƯỚNG
SINH DỤC NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ LAI HƯỚNG SỮA
NUÔI TẠI BA VÌ-HÀ NỘI
Trần Thị Loan, Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà,
Nguyễn Yên Thịnh, Phùng Quang Trường.
Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng Cỏ Ba Vì
TÓM TẮT
Khả năng sinh sản của một bò sữa giảm được thể hiện các chỉ tiêu sinh sản giảm,
giảm sản lượng sữa cũng như số bê con được sinh ra trong một đời bò cái giảm. Áp dụng một
số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò là điều cần thiết. Trong đó sử dụng
hormne hướng sinh dục là một trong những biện pháp để nâng cao khả năng sinh sản của đàn
bò, đặc biệt là đối với bệnh liên quan đến buồng trứng. Bò sau khi được can thiệp bằng
hormne, theo dõi động dục và phối giống cho bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, hiệu
quả thu được: tỷ lệ bò động dục từ 82,35 – 100% và tỷ lệ bò có chửa sau hai lần phối 66,67 –
85,71%. Nâng cao khả năng sin sản của đàn bò đồng nghĩa là nâng cao hiệu quả kinh tế trong
chăn nuôi bò sữa.
1. Đặt vấn đề
Trong chăn nuôi bò sữa để đạt hiệu quả kinh tế cao thì đòi hỏi hiệu quả sinh sản phải
cao. Khả năng sinh sản của đàn bò chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: bên cạnh yếu tố con
giống, thức ăn, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, ... phải nói đến yếu tố kỹ thuật như: theo dõi
động dục, phối giống đúng thời điểm hay là các biện pháp can thiệp các trường hợp chậm
sinh và bệnh viêm nhiễm đường sinh dục chưa tốt đã trực tiếp hay gián tiếp làm giảm khả
năng sinh sản của đàn bò sữa. Việc rút ngắn tuổi động dục lần đầu, rút ngắn khoảng cách
giữa các lứa đẻ, tăng số con được sinh ra đồng nghĩa với tăng sản lượng sữa trong một đời
con cái. Ngoài ý nghĩa kinh tế, tăng khả năng sinh sản cũng có nghĩa tăng nhanh số lượng
đàn giống.
Xuất phát từ yêu cầu trên, chúng tôi tiến hành đề tài: "Đánh giá khả năng sinh sản
và ứng dụng một số Hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò
lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì, Hà Nội".
2. Vật liệu và phương pháp
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trên đàn bò lai hướng sữa (Holstein x Laisind) có 75% máu bò
sữa Hà Lan trở lên.
2.2. Vật liệu nghiên cứu

Sử dụng một số chế phẩm hormone hướng sinh dục: oestrogene, PGF2α
(Prostaglandine), GnRH (Gonadotropin Realesing Hormone), CIDR (Controlled Internal
Drug Realise).
2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
- Địa điểm nghiên cứu tại các hộ chăn nuôi bò lai hướng sữa trên địa bàn huyện Ba
Vì, thành phố Hà Nội.
- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 5 năm 2011
2.4. Nội...
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢNVÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ HORMONE HƯỚNG
SINH DỤC NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ LAI HƯỚNG SỮA
NUÔI TẠI BA VÌ-HÀ NỘI
Trần Thị Loan, Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà,
Nguyễn Yên Thịnh, Phùng Quang Trường.
Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng Cỏ Ba Vì
TÓM TẮT
Khả năng sinh sản của một sữa giảm được thể hiện các chỉ tiêu sinh sản giảm,
giảm sản lượng sữa cũng như số bê con được sinh ra trong một đời bò cái giảm. Áp dụng một
số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của đàn điều cần thiết. Trong đó sử dụng
hormne hướng sinh dục là một trong những biện pháp để nâng cao khả năng sinh sản của đàn
bò, đặc biệt đối với bệnh liên quan đến buồng trứng. sau khi được can thiệp bằng
hormne, theo dõi động dục phối giống cho bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, hiệu
quả thu được: tỷ lệ bò động dục từ 82,35100% và tỷ lệ bò có chửa sau hai lần phối 66,67
85,71%. Nâng cao khả năng sin sản của đàn bò đồng nghĩa là nâng cao hiệu quả kinh tế trong
chăn nuôi bò sữa.
1. Đặt vấn đề
Trong chăn nuôi sữa đđạt hiệu quả kinh tế cao tđòi hỏi hiệu quả sinh sản phải
cao. Khả năng sinh sản của đàn bò chịu nh hưởng của nhiều yếu tố: n cạnh yếu tcon
giống, thức ăn, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, ... phải nói đến yếu tố kthuật như: theo dõi
động dục, phối giống đúng thời điểm hay là các biện pháp can thiệp các trường hợp chậm
sinh bệnh viêm nhiễm đường sinh dục chưa tốt đã trực tiếp hay gián tiếp m giảm khả
năng sinh sản của đàn bò sữa. Việc rút ngắn tuổi động dục lần đầu, rút ngắn khoảng cách
giữa các lứa đẻ, tăng scon được sinh ra đồng nghĩa với tăng sản lượng sữa trong một đời
con cái. Ngoài ý nghĩa kinh tế, tăng khả năng sinh sản cũng có nghĩa tăng nhanh slượng
đàn giống.
Xuất phát từ yêu cầu trên, chúng tôi tiến hành đề tài: "Đánh giá khả năng sinh sản
ứng dụng một số Hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn
lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì, Hà Nội".
2. Vật liệu và phương pháp
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trên đàn lai hướng sữa (Holstein x Laisind) 75% máu bò
sữa Hà Lan trở lên.
2.2. Vật liệu nghiên cứu
Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì.pdf - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì.pdf 9 10 233