Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá lợi thế so sánh

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 23-Tháng 4-2010

ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA CHĂN NUÔI LỢN Ở NƯỚC TA
Đinh Xuân Tùng*, Nguyễn Đăng Thanh, Đỗ Văn Đức, Trần Phùng Thanh Thủy,
Nguyễn Thị Loan, Đỗ Thu Nguyệt và Hàn Anh Tuấn
Bộ môn Kinh tế, Môi trường và HTCN – Viện Chăn Nuôi
Tác giả liên hệ: Đinh Xuân Tùng – Bộ môn Kinh tế, Môi trường và HTCN
Viện Chăn Nuôi – Từ Liêm – Hà Nội – Việt Nam
Tel: (04)38.387.237 / 0912.145.703; Fax: (04) 38.389.775; Email: xuantung168@yahoo.com

ABSTRACT
Comparative advantage of pig production in Vietnam
Economic analysis and Policy Analysis Matrix were applied to assess the comparative advantage in pig production by
production systems, regions and breeds in Vietnam based on a sample of 825 representative farms selected randomly from
38 communes belong to 18 districts of 8 provinces in the North, Central and Southern regions of the country. Results show
that production cost unit of live weight of fattening pigs ranged from 28.72 thousands Vietnamese Dong per kg for
smallholder pig farms and 26.30 thousands for commercial pig farms. Under the existing production and market
situation in Vietnam, results indicate that pork production is generally competitive (DRC<1). The commercial
farms have higher comparative advantages than that of smallhold farms.
Key words: pig, comperative advantage, policy analysis matrix

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xu thế toàn cầu hoá, khi các nền kinh tế có sự phụ thuộc lẫn nhau thì chính sách của một quốc
gia có thể có tác động đến các quốc gia khác, đặc biệt không chỉ chính sách thương mại, mà còn các
chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu dùng. Trong điều kiện như vậy, đánh giá hiệu quả kinh tế và
lợi thế so sánh của một ngành hàng là một điều rất quan trọng. Đặc biệt trong điều kiện nông thôn của
nước ta, khi các hoạt động tạo thu nhập thay thế còn rất hạn chế, thì việc cân nhắc sản xuất cái gì, và
sản xuất bao nhiêu và sản xuất như thế nào vẫn luôn là một câu hỏi luôn mang tính thời sự cao.
Trong môi trường tự do hoá thương mại ngày càng tăng của Việt Nam, câu hỏi đặt ra là, liệu
chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng sẽ có khả năng cạnh tranh với thị trường thế
giới để vẫn tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong đa dạng hoá nguồn thu nhập trong nông
nghiệp hay không? Liệu chăn nuôi quy mô hộ gia đình có khả năng cạnh tranh với các loại hình
chăn nuôi khác với các sản phẩm nhập nội để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản
phầm chăn nuôi hay không? Giải pháp chính sác...
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - S 23-Tháng 4-2010
72
ĐÁNH GIÁ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA CHĂN NUÔI LỢN Ở NƯỚC TA
Đinh Xuân Tùng*, Nguyễn Đăng Thanh, Đỗ Văn Đức, Trần Phùng Thanh Th
ủy,
Nguyn Thị Loan, Đỗ Thu Nguyệt và Hàn Anh Tuấn
B môn Kinh tế, Môi trường và HTCN – Viện Chăn Nuôi
Tác giả liên hệ: Đinh Xuân Tùng Bộ môn Kinh tế, Môi trường và HTCN
Viện Chăn Nuôi T Liêm – Hà Nội Việt Nam
Tel: (04)38.387.237 / 0912.145.703; Fax: (04) 38.389.775; Email: xuantung168@yahoo.com
ABSTRACT
Comparative advantage of pig production in Vietnam
Economic analysis and Policy Analysis Matrix were applied to assess the comparative advantage in pig production by
production systems, regions and breeds in Vietnam based on a sample of 825 representative farms selected randomly from
38 communes belong to 18 districts of 8 provinces in the North, Central and Southern regions of the country. Results show
that production cost unit of live weight of fattening pigs ranged from 28.72 thousands Vietnamese Dong per kg for
smallholder pig farms and 26.30 thousands for commercial pig farms. Under the existing production and market
situation in Vietnam, results indicate that pork production is generally competitive (DRC<1). The commercial
farms have higher comparative advantages than that of smallhold farms.
Key words: pig, comperative advantage, policy analysis matrix
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xu thế toàn cu hoá, khi các nền kinh tế có s phụ thuộc lẫn nhau thì chínhch của một quc
gia th có tác động đến c quốc gia khác, đặc bit không chchínhch thương mại, mànc
chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu dùng. Trong điều kin như vậy, đánh giá hiệu quả kinh tế và
lợi thế so sánh của một ngành hàng là một điều rất quan trọng. Đc bit trong điều kiện nông thôn của
nước ta, khic hot động tạo thu nhp thay thế còn rt hạn chế, thì vic cân nhc sản xuất cái gì, và
sản xuất bao nhiêu và sn xut như thế nào vn luôn là mt câu hỏi luôn mangnh thời scao.
Trong i trường tự do hthương mại ny ng ng của Việt Nam, câu hỏi đt ra là, liệu
chăn ni nói chung chăn nuôi ln nói riêng scó khnăng cạnh tranh với thị trường thế
giới để vẫn tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong đa dạng hnguồn thu nhập trong nông
nghiệp hay không? Liệu chăn nuôi quy hộ gia đình có khả năng cạnh tranh với các loại hình
chăn nuôi khác với các sản phẩm nhập nội đđáp ứng nhu cầu ngày ng tăng đối với các sản
phầm chăn nuôi hay không? Giải pháp chính sách cụ thể nào cần phải ban hành nhằm tạo điều
kiện cho quá trình đa dạng hoá nguồn thu nhập thông qua chăn nuôi?. Xuất phát từ quan điểm
đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của chăn nuôi lợn nước ta.
Mục tiêu của nghiên cứu này là: Đánh giá li thế so sánh của chăn ni lợn trong xu thế hội
nhập và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả và lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu lợi thế so sánh của chăn ni lợn thịt ở các
sở chăn nuôi lợn ở 3 miền Bắc-Trung-Nam.
Phạm vi nghiên cứu : Phm vi về không gian: Đề tài nghiên cu tại 38 xã thuc 16 huyện của
8 tỉnh đại diện cho 3 miền Bắc-Trung-Nam, tại 823 cơ sở chăn nuôi lợn.
Phạm vi về thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng sản xuất kinh doanh của các schăn
nuôi lợn trong giai đoạn 2007-2009.
Phạm vi về nội dung: Đánh giá lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn.
đánh giá lợi thế so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh giá lợi thế so sánh - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đánh giá lợi thế so sánh 9 10 324