Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Lê Thanh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ô NHIỄM KÊNH 
NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1

Đặt vấn đề

2

Mục tiêu của đề tài

3

Giới thiệu chung -Thông tin
nghiên cứu

4

Hiện trạng

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
5

Ảnh hưởng tới môi trường

6

Các biện pháp giảm thiểu tác động

7

Một số vấn đề còn tồn tại

8

Kết luận và kiến nghị

ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi trường thành
phố Hồ Chí Minh cho thấy, hiện nay, mỗi ngày các
tuyến kênh rạch, sông ngòi trên địa bàn Thành phố phải
hứng chịu khoảng 40 tấn rác sinh hoạt và 70.000 m3
nuớc thải sinh hoạt, nuớc thải sản xuất chưa qua xử lý
thải trực tiếp xuống hệ thống kênh rạch gây ô nhiễm
nghiêm trọng dòng nuớc và môi trường.
Để biết chi tiết hơn chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sự
ô nhiễm của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
1

2

3

Làm quen với
các phương
pháp đánh giá
tác động môi
trường

Nhận biết
các vấn đề
môi trường

Hiểu được
cách giải
quyết

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
4
Các vấn đề
còn tồn tại

5
Xác định các ảnh hưởng
nhằm đề ra các biện pháp kỹ
thuật và quản lý để giảm đến
mức thấp nhất các ảnh hưởng
xấu và phát huy cao nhất các
ảnh hưởng tốt

GIỚI THIỆU CHUNG
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nằm ở khu vực trung tâm Thành
phố và chảy qua địa bàn của 5 quận: Tân Bình, Phú Nhuận,
quận 3, quận 1 và quận Bình Thạnh. Toàn tuyến kênh chính
có chiều dài 9.470m.
Bắt đầu từ địa phận quận Tân Bình (khu vực ngã 4 Bảy Hiền)
và kết thúc ở ngã 3 sông Sài Gòn. Lưu vực này được giới hạn
bởi sông Sài Gòn ở phía Đông, ranh lưu vực Tham Lương Bến Cát và sân bay Tân Sơn Nhất ở phía Bắc, ranh lưu vực
Tân Hóa Lò Gốm ở phía Tây và ranh lưu vực Tàu Hủ - Bến
Nghé - Đôi - Tẻ ở phía Nam.
Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè chiếm diện tích 3.935 ha với
dân số hiện hữu 1.217.258 người.

GIỚI THIỆU CHUNG

Hình ảnh kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chụp từ trên cao

GIỚI THIỆU CHUNG
Điều kiện
tự nhiên

Điều kiện kinh
tế - xã hội

Những
thuận lợi

Những
khó khăn

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
 Trên thế giới:
 Tianying (Trung Quốc)

Một mỏ chì ở thành phố Tianying

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
 Sukinda (Ấn Độ)

Một số người dân tại Sukinda lấy nước ở một
giếng, nơi nước ngầm bị nhiễm độc nặng.

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
 Vapi (Ấn Độ)

Các chuyên gia của tổ chức bảo vệ môi trường
Greenpeace lấy mẫu nước thải mà khu công nghiệp của
Vapi xả ra sông Damanganga.

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
 Dzerzhinsk (Nga)

Một nhà máy hóa chất ở Dzerzhinsk.

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
 Trong nước:
Trước tình trạng kênh ô nhiễm trầm trọng, từ năm 2003
TP.HCM đã bắt tay cải t...