Ktl-icon-tai-lieu

Đáp ứng miễn dịch của vịt, ngan được tiêm vaccine cúm gia cầm và viêm gan vịt tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA VỊT, NGAN ĐƯỢC TIÊM VACCINE CÚM GIA CẦM VÀ
VIÊM GAN VỊT TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, 1Tô Long Thành, Đồng Thị Quyên, Đặng Thị Vui,
Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn văn Duy
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên; 1Trung tâm Chẩn đoán Thú y trung ương
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của vịt, ngan sau khi tiêm vacxin cúm gia cầm và viêm gan vịt từ
năm 2008 đến 2010 tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên cho thấy: Vịt có hiệu giá kháng thể trung bình
6,6log2, tỷ lệ bảo hộ 100% tại thời điểm 30 ngày sau khi tiêm vacxin H5N1 lần 2. Cả vịt và ngan có đáp ứng miễn
dịch tốt với vacxin H5N1. Sau khi tiêm vacxin viêm gan một lần duy nhất vịt có đáp ứng miễn dịch kéo dài suốt thời
gian mẫn cảm với bệnh. Đàn vịt sinh sản được tiêm vacxin lặp lại 3 lần trước khi đẻ thì đàn con của chúng có miễn
dịch thụ động cao hơn vịt mẹ được tiêm nhắc lại 2 lần.

1. Đặt vấn đề

Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tốc độ lây lan rất nhanh với tỷ lệ chết
cao trong đàn gia cầm khi bị nhiễm bệnh. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới, gây thiệt hại về
kinh tế và có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị xã hội.Bệnh xuất hiện lần đầu ở nước ta năm
2003 và dự đoán trong nhiều năm nữa là mối đe dọa cho sự phát triển của nghành chăn nuôi gia
cầm nước ta và sức khỏe cộng đồng.
Bệnh viêm gan vịt là một bệnh truyền nhiễm cấp tính ở vịt, không chỉ gây bệnh cho vịt
mà còn lây lan và gây bệnh cho ngan thậm chí cả ngỗng con và một số loài chim nước hoang dã
như vịt trời. Ở nước ta, bệnh được phát hiện lần đầu tiên năm 1978 từ một số giống vịt nhập
ngoại. Năm 1983-1984, dịch viêm gan vịt đã xảy ra ở một số địa phương như Hà tây, Hải
Dương, Hà Nam…làm chết hơn 6000 vịt con dưới 3 tuần tuổi. Mấy năm gần đây, bệnh viêm gan
vịt lại phát sinh, gây thành dịch qui mô lớn gây thiệt hại cho nghành chăn nuôi vịt, ngan đặc biệt
là ngan Pháp.
Việt Nam và một số nước trên thế giới đã tiến hành đồng bộ các biện pháp như tiêu hủy
đàn gia cầm, cấm lưu thông tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, kiểm soát giết mổ và các biện
pháp an toàn sinh học…Mặc dù những biện pháp này đã cho những kết quả nhất định song rất
tốn kém và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Vì thế, song song với việc áp dụng các biện pháp đồng
bộ khác, sử dụng vaccin được xem như một biện pháp hỗ trợ tích cực trong việc phòng và hạn
chế bệnh cúm gia cầm và viêm gan vịt. Mặc dù đã có hướng dẫn của nhà xản xuất nhưng lịch
tiêm vacxin của các bệnh trên vẫn còn là vấn đề cần phải nghiên cứu. Vì vậ...
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA VỊT, NGAN ĐƯỢC TIÊM VACCINE CÚM GIA CẦM
VIÊM GAN VỊT TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN
Nguyễn Thị Thúy Nghĩa,
1
Tô Long Thành, Đồng Thị Quyên, Đặng Thị Vui,
Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn văn Duy
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên;
1
Trung tâm Chẩn đoán Thú y trung ương
Tóm tt
Kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của vịt, ngan sau khi tiêm vacxin cúm gia cầm và viêm gan vịt từ
năm 2008 đến 2010 tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên cho thấy: Vịt có hiệu giá kháng thể trung bình
6,6log2, tỷ lệ bảo hộ 100% tại thời điểm 30 ngày sau khi tiêm vacxin H5N1 lần 2. Cả vịt và ngan có đáp ứng miễn
dịch tốt với vacxin H5N1. Sau khi tiêm vacxin viêm gan một lần duy nhất vịt có đáp ứng miễn dịch kéo dài suốt thời
gian mẫn cảm với bệnh. Đàn vịt sinh sản được tiêm vacxin lặp lại 3 lần trước khi đẻ thì đàn con của chúng có miễn
dịch thụ động cao hơn vịt mẹ được tiêm nhắc lại 2 lần.
1. Đặt vn đề
Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tốc độ lây lan rất nhanh với tỷ lệ chết
cao trong đàn gia cầm khi bị nhiễm bệnh. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới, gây thiệt hại về
kinh tế và có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị xã hội.Bệnh xuất hiện lần đầu ở nước ta năm
2003 và dự đoán trong nhiều năm nữa là mối đe dọa cho sự phát triển của nghành chăn nuôi gia
cầm nước ta và sức khỏe cộng đồng.
Bệnh viêm gan vịt là một bệnh truyền nhiễm cấp tính ở vịt, không chỉ gây bệnh cho vịt
mà còn lây lan và gây bệnh cho ngan thậm chí cả ngỗng con và một số loài chim nước hoang dã
như vịt trời. Ở nước ta, bệnh được phát hiện lần đầu tiên năm 1978 từ một số giống vịt nhập
ngoại. Năm 1983-1984, dịch viêm gan vịt đã xảy ra ở một số địa phương như Hà tây, Hải
Dương, Hà Nam…làm chết hơn 6000 vịt con dưới 3 tuần tuổi. Mấy năm gần đây, bệnh viêm gan
vịt lại phát sinh, gây thành dịch qui mô lớn gây thiệt hại cho nghành chăn nuôi vịt, ngan đặc biệt
là ngan Pháp.
Việt Nam và một số nước trên thế giới đã tiến hành đồng bộ các biện pháp như tiêu hủy
đàn gia cầm, cấm lưu thông tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, kiểm soát giết mổ và các biện
pháp an toàn sinh học…Mặc dù những biện pháp này đã cho những kết quả nhất định song rất
tốn kém và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Vì thế, song song với việc áp dụng các biện pháp đồng
bộ khác, sử dụng vaccin được xem như một biện pháp hỗ trợ tích cực trong việc phòng và hạn
chế bệnh cúm gia cầm và viêm gan vịt. Mặc dù đã có hướng dẫn của nhà xản xuất nhưng lịch
tiêm vacxin của các bệnh trên vẫn còn là vấn đề cần phải nghiên cứu. Vì vậy chúng tôi tiến hành
đề tài: “Đánh giá đáp ứng miễn dịch của vịt ngan được tiêm vacxin cúm gia cầm và vacxin viêm
gan vịt”
2. Vt liu và phương pháp nghiên cu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Vịt, ngan nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên.
Đáp ứng miễn dịch của vịt, ngan được tiêm vaccine cúm gia cầm và viêm gan vịt tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp ứng miễn dịch của vịt, ngan được tiêm vaccine cúm gia cầm và viêm gan vịt tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đáp ứng miễn dịch của vịt, ngan được tiêm vaccine cúm gia cầm và viêm gan vịt tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên 9 10 260