Ktl-icon-tai-lieu

đất lâm nghiệp tỉnh bắc kan

Được đăng lên bởi Davi Tran
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2467 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN DUY THÚC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC
GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA
CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP

THÁI NGUYÊN - 2013

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN DUY THÚC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC
GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA
CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN NA RÌ TỈNH BẮC KẠN
Chuyên ngành: Lâm học
Mã số: 60.62.02.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐẶNG KIM VUI

THÁI NGUYÊN - 2013

i

LỜI CAM ĐOAN
- Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là
trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
- Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên,ngày 11 tháng 10 năm 2013
Tác giả luận văn

Nguyễn Duy Thúc

ii

LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy
giáo hướng dẫn PGS.TS. Đặng Kim Vui - Giám đốc Đại học Thái Nguyên
Xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, các Phòng, Ban chuyên môn - Ủy
ban nhân dân huyện Na Rì.
Xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo xã Quang Phong cùng toàn thể các
cán bộ thực hiện quy hoạch sử dụng và giao đất lâm nghiệp thuộc Dự án 3PAD tỉnh
Bắc Kạn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực
hiện luận văn.
Cuối cùng tác giả xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của những người
thân trong gia đình đã tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần và thời gian cho tác
giả hoàn thành luận văn này!
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2013
Tác giả luận văn

Nguyễn Duy Thúc

iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN..........................................................................................................
LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................
MỤC LỤC....................................................................................................................
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................
DANH MỤC CÁC HÌNH............................................................................................

MỞ ĐẦU..................................................................................................
ĐẠI HỌC TI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
NGUYỄN DUY THÚC
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC
GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA
CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN NA RÌ -
TỈNH BẮC KẠN
LUẬNN THẠC KHOA HỌC LÂM NGHIỆP
THÁI NGUYÊN - 2013
đất lâm nghiệp tỉnh bắc kan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đất lâm nghiệp tỉnh bắc kan - Người đăng: Davi Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
đất lâm nghiệp tỉnh bắc kan 9 10 141