Ktl-icon-tai-lieu

ĐẤT MẶN VÀ BIỆN PHÁP CẢI TẠO

Được đăng lên bởi vietthanh-buon
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2088 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẤT MẶN VÀ BIỆN PHÁP CẢI TẠO
I/ Tổng quan về đất mặn.

Một góc vùng ngập mặn vùng Bạc Liêu

Ngoài diện tích tưới, độ mặn đặt ra một vấn đề quan trọng trong chính
sách quản lý của nhiều vùng, nhiều quốc gia trên thế giới. Vùng đất khô mặn là
một mối đe dọa đến tài nguyên đất và nước ở nhiều vùng trên thế giới mặc dù
chỉ trong những năm gần đây có mức độ nghiêm trọng của vấn đề trở nên phổ
biến rộng rãi. Vùng đất khô mặn là một vấn đề quản lý cấp tính ở miền Tây nước
Úc và trong khu vực Great Plains của Bắc Mỹ. Tại Canada nó xảy ra nhiều ở các
tỉnh đồng cỏ của Manitoba, Saskatchewan và Alberta và tại Hoa Kỳ trong các
tiểu bang Montana, North và South Dakota. Vùng đất khô hạn độ mặn cũng cho
biết để xảy ra ở Nam Phi, Iran, Afghanistan, Thái Lan và Ấn Độ và nó có thể tồn
tại ở các nước khác. Các vùng đất mặn xảy ra trong các khu vực khô hạn đã
được biết đến bởi một số tên địa phương, nhưng phổ biến nhất là thấm nước
muối ở các vùng ven biển, cửa sông ( trong đó có Việt Nam) . Đất mặn gây ra
các vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý và sử dụng, gây ảnh hưởng
không nhỏ đến khả năng canh tác của người dân sống trên đó. Các vấn đề liên
quan đến nguồn gốc và quản lý của đất mặn vùng đất khô hạn đã được thảo

luận tại các cuộc họp một số trong quá khứ gần đây (1976 Chưa xác định, năm
1978; Holmes và Talsma 1981).
Đất bị ảnh hưởng bởi muối xảy ra trong tất cả các châu lục và ở hầu hết
các điều kiện khí hậu, tuy nhiên, đất mặn xảy ra tương đối rộng rãi hơn ở vùng
khô hạn và bán khô hạn so với các khu vực ẩm ướt.. Bản chất và đặc tính của
các loại đất này cũng rất đa dạng , do đó mà đồi hỏi cách tiếp cận, nghiên cứu
cụ thể nếu muốn quản lý, sử dụng để khai thác các nguồn lợi từ các vùng đất .
Ở nước ta, đất mặn có nguồn gốc chủ yếu là do bị nước biển xâm lấn,
đất bị nhiễm mặn, đất mặn chiếm phần phần diện tích tương đối lớn – khoảng 2
triệu ha, khoảng 6% diện tích đất tự nhiên, đặc biệt là ở các vùng đồng bằng
thấp, ven biển như các vùng đồng bằng ven biển ở Hải Phòng, Nam Định, Huế,
…và đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long- các vùng Trà Vinh, Sóc
Trăng, Bạc Liêu, ảnh hưởng xấu đến các việc canh tác, năng suất cây trồng của
nhân dân…
Từ việc nghiên cứu để hiểu đất mặn, ta có thể xay dựng các giải pháp dài
hạn để cải tạo các vùng đất này. Do vậy, việc tìm hiểu phương thức, nguồn gốc
của đất bị ảnh hưởng bởi muối và để phân loại, lưu giữ trong xem các đặc tính
hóa lý, quy trình dẫn đến sự hình thành đất mặn và các phương pháp tiếp cận,
các giải pháp có khả n...
ĐẤT MẶN VÀ BIỆN PHÁP CẢI TẠO
I/ Tổng quan về đất mặn.
Một góc vùng ngập mặn vùng Bạc Liêu
Ngoài diện tích tưới, độ mặn đặt ra một vấn đề quan trọng trong chính
sách quản lý của nhiều vùng, nhiều quốc gia trên thế giới. Vùng đất khô mặn
một mối đe dọa đến tài nguyên đất nước nhiều ng trên thế giới mặc
chỉ trong những năm gần đây mức độ nghiêm trọng của vấn đề trở nên phổ
biến rộng rãi. Vùng đất khô mặn là một vấn đề quản lý cấp tính ở miền Tây nước
Úc và trong khu vực Great Plains của Bắc Mỹ. Tại Canada nó xảy ra nhiều ở các
tỉnh đồng cỏ của Manitoba, Saskatchewan Alberta tại Hoa Kỳ trong các
tiểu bang Montana, North South Dakota. Vùng đất khô hạn độ mặn cũng cho
biết để xảy ra Nam Phi, Iran, Afghanistan, Thái Lan Ấn Độ thể tồn
tại các nước khác. Các vùng đất mặn xảy ra trong các khu vực khô hạn đã
được biết đến bởi một số tên địa phương, nhưng phổ biến nhất thấm nước
muối các vùng ven biển, cửa sông ( trong đó Việt Nam) . Đất mặn y ra
các vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản sử dụng, gây ảnh hưởng
không nhỏ đến khả năng canh tác của người dân sống trên đó. Các vấn đề liên
quan đến nguồn gốc quản của đất mặn vùng đất khô hạn đã được thảo
ĐẤT MẶN VÀ BIỆN PHÁP CẢI TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẤT MẶN VÀ BIỆN PHÁP CẢI TẠO - Người đăng: vietthanh-buon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐẤT MẶN VÀ BIỆN PHÁP CẢI TẠO 9 10 704