Ktl-icon-tai-lieu

DC Chuẩn đoán bệnh thú y

Được đăng lên bởi Rùa Mk
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trƣờng Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Khoa Thú y

ĐỀ CƢƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN
MÔN: Chẩn đoán bệnh thú y
Học kỳ II năm học 2012-2013
1.Khám bệnh là gì? Các yêu cầu khi khám bệnh và ý nghĩa trong thực tiễn?
Trả lời:
-Là sử dụng các phương pháp, kỹ thuật khác nhau để phát hiện các biểu hiện bệnh lý trên cơ thể
con vật bệnh để từ đó đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh
2. Trình tự khi khám một bệnh súc? Ý nghĩa trong thực hành lâm sàng?
Trả lời
a.Trình tự khám bệnh:
1.Đăng ký bệnh súc và điều tra bệnh sử
- Mục đích : +Quản lý tốt hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh
+Là nguồn dữ liệu quan trọng cho việc theo dõi tiến triển của bệnh và nghiên cứu: dịch tễ, chẩn
đoán, điều trị.
+Là cơ sở pháp y cần thiết cho việc giải quyết các tranh chấp nếu có.
1.1 Đăng ký bệnh xúc ( có ý ngĩa về phát y và mặt kiểm dịch, sát sinh )
+Họ, tên, địa chỉ của chủ gia súc
+Loại gia súc, số hiệu, giống, nguồn gốc, tính biệt, tuổi, màu sắc, cân nặng
1.2 Hỏi bệnh
- Thời gian nuôi gia súc : gia súc mới nhập chuồng có thể bỏ ăn, trâu bò mới chuyển vùng rễ mắc
tiêm mao trùng
- Tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và sử dụng gia súc
+ tình trạng thức ăn, nước uống : ăn rơm khô, thiếu nước dấn đến bệnh tắc dạ lá sách
+ số bữa cho ăn trong ngày, số lượng thức ăn, thời gian cho ăn
+ tình hình vệ sinh và điều kiện chuồng trại (chuồng trạ ẩm ướt, gió lùa có thể bị viên phổi)
+ chế độ khai thác và sử dụng gia súc trước khi gia súc bị bệnh
+ Các loại vacxin và quy trình đã sử dụng ?
-Hoàn cảnh xuất hiện và nguyên nhân của bệnh?
-Thời gian mắc bệnh: dài hay ngắn để chuẩn đoán nguyên nhân, tính chất và xác định tiên lượng
bệnh.

Đinh Công Trƣởng – K55 – TYD

Email: untilyou.s2u@gmail.com

Trƣờng Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Khoa Thú y

-Tình hình dịch bệnh tại chỗ và các khu vực lân cận: số lượng, loại gia súc mắc bệnh, triệu chứng,
diễn biến, số lượng gia súc bị chết, nhiểu gia súc bị bệnh có thể là do bệnh truyền nhiếm hay
trúng độc
-Do nguyên nhân gì : có khi chủ g/s biết nguyên nhân bệnh, nhưng có khi phải gợi ý cho họ suy
luận
- Đã điều trị hay chưa: Đã dung thuốc gì, liều lượng và kết quả điều trị ra sao? Từ đó suy ra bệnh
Chú ý khi hỏi bệnh: Hỏi người quản lý và chắn sóc gia súc đó . hỏi những câu cần thiết ( hỏi
bệnh kỹ càng và khoa học) , Các câu hỏi đua ra là dạng câu hỏi mở ( sẽ thu đc thong tin chính xác
hơn), Và so sánh với các thông tin thu được từ quan sát thực tế
Câu 3. Khám dung thái gia súc và ý nghĩa trong chẩn đoán?
Trả lời
-Khái niêm: Khám dung thái là khám diện mạo bên ngoài của gia ...
Trƣờng Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội Khoa Thú y
Đinh Công Trƣởng – K55 TYD Email: untilyou.s2u@gmail.com
ĐỀ CƢƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN
MÔN: Chẩn đoán bệnh thú y
Học kỳ II năm học 2012-2013
1.Khám bệnh là gì? Các yêu cầu khi khám bệnh và ý nghĩa trong thực tiễn?
Trả lời:
-sử dụng các phương pháp, kỹ thuật khác nhau để phát hiện các biểu hiện bệnh trên cơ thể
con vật bệnh để từ đó đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh
2. Trình tự khi khám một bệnh súc? Ý nghĩa trong thực hành lâm sàng?
Trả lời
a.Trình tự khám bệnh:
1.Đăng ký bệnh súc và điều tra bệnh sử
- Mục đích : +Quản lý tốt hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh
+nguồn dữ liệu quan trọng cho việc theo dõi tiến triển của bệnh nghiên cứu: dịch tễ, chẩn
đoán, điều trị.
+Là cơ sở pháp y cần thiết cho việc giải quyết các tranh chấp nếu có.
1.1 Đăng ký bệnh xúc ( có ý ngĩa về phát y và mặt kiểm dịch, sát sinh )
+Họ, tên, địa chỉ của chủ gia súc
+Loại gia súc, số hiệu, giống, nguồn gốc, tính biệt, tuổi, màu sắc, cân nặng
1.2 Hỏi bệnh
- Thời gian nuôi gia súc : gia súc mới nhập chuồng có thể bỏ ăn, trâu bò mới chuyển vùng rễ mắc
tiêm mao trùng
- Tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý và sử dụng gia súc
+ tình trạng thức ăn, nước uống : ăn rơm khô, thiếu nước dấn đến bệnh tắc dạ lá sách
+ số bữa cho ăn trong ngày, số lượng thức ăn, thời gian cho ăn
+ tình hình vệ sinh và điều kiện chuồng trại (chuồng trạ ẩm ướt, gió lùa có thể bị viên phổi)
+ chế độ khai thác và sử dụng gia súc trước khi gia súc bị bệnh
+ Các loại vacxin và quy trình đã sử dụng ?
-Hoàn cảnh xuất hiện và nguyên nhân của bệnh?
-Thời gian mắc bệnh: dài hay ngắn để chuẩn đoán nguyên nhân, tính chất xác định tiên lượng
bệnh.
DC Chuẩn đoán bệnh thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DC Chuẩn đoán bệnh thú y - Người đăng: Rùa Mk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
DC Chuẩn đoán bệnh thú y 9 10 285