Ktl-icon-tai-lieu

Đề án chăn nuôi heo

Được đăng lên bởi truong-van-minh-3097485
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 28080 lần   |   Lượt tải: 181 lần
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là một đất nước có nền nông nghiệp là chủ yếu, trong đó ngành chăn nuôi
chiếm một vị trí khá quan trọng trong việc phát triển kinh tế nước nhà. Đặc biệt là
ngành chăn nuôi heo, cung cấp một sản lượng lớn thực phẩm cho con người, cung
cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, không những đáp ứng nhu cầu tiêu
thụ của thị trường trong nước mà còn hướng tới thị trường thế giới.
Mục tiêu phát triển chăn nuôi heo theo định hướng kế hoạch của Bộ Nông Nghiệp
Và Phát Triển Nông Thôn, đến năm 2010 cả nước sẽ đạt trên 30 triệu con, bình
quân trên đầu người 35 kg thịt hơi, chất lượng heo thịt có tỷ lệ nạc cao trên 50% (Lê
Hồng Mận, 2006). Do đó, nhiều hộ chăn nuôi nói chung và ở đồng bằng sông Cửu
Long nói riêng từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ đã chuyển sang chăn nuôi công
nghiệp. Nhiều mô hình nông hộ, trang trại nuôi heo nái, heo thịt qui mô kinh doanh
hàng chục, hàng trăm con,… đạt năng suất cao. Tuy nhiên, không ít gia đình chưa
thực hiện được đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật chăn nuôi heo, nhất là heo
nái, đực giống nên năng suất đạt chưa cao.
Nhu cầu thịt heo tăng nhiều cả số lượng và chất lượng, các cơ sở chăn nuôi đang
mở rộng việc chọn giống tốt, đàn nái đẻ nhiều con, nuôi sống cao, mau lớn, tỷ lệ
nạc nhiều để thực hiện chương trình “nạc hóa đàn heo”.
Vì vậy, chúng tôi quyết định xây dựng dự án “Thành lập trang trại nuôi nái sinh
sản với quy mô bán công nghiệp 350 nái cơ bản”. Mục tiêu dự án nhằm cung cấp
một số lượng lớn heo con giống để nuôi thịt, có nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh, đạt tỷ
lệ nạc cao, để đáp ứng yêu cầu của người chăn nuôi và thị hiếu sau này của người
tiêu dùng.
Dự án được ứng dụng các khâu kỹ thuật trong chọn giống, tổ chức quản lý, cơ cấu
đàn nái, dinh dưỡng thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng heo nái, đực giống, heo con theo
mẹ và phòng chống một số bệnh theo quy trình an toàn sinh học.

1

Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
2.1 GIỐNG HEO VÀ CÔNG TÁC GIỐNG
Theo Lê Thị Mến (2010), giống vật nuôi là quần thể vật nuôi cùng loại, được hình
thành, củng cố và phát triển trong điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội nhất định
dưới tác động của con người, chủ yếu là thuần dưỡng và chọn lọc. Chúng có cùng
nguồn gốc, có đặc điểm ngoại hình, cấu trúc di truyền, đặc điểm sinh lý, tính năng
sản xuất và khả năng chống đỡ bệnh tật tương tự nhau. Giống vật nuôi phải có số
lượng đủ lớn để nhân giống và phải di truyền được các đặc điểm của giống cho thế
hệ sau.
Có 3 loại tính trạng được phân biệt giữa các giống trong cù...
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là một đất nước có nền nông nghiệp là chủ yếu, trong đó ngành chăn nuôi
chiếm một vị trí khá quan trọng trong việc phát triển kinh tế nước nhà. Đặc biệt
ngành chăn nuôi heo, cung cấp một sản lượng lớn thực phẩm cho con người, cung
cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, không những đáp ứng nhu cầu tiêu
thụ của thị trường trong nước mà còn hướng tới thị trường thế giới.
Mục tiêu phát triển chăn nuôi heo theo định hướng kế hoạch của Bộ Nông Nghiệp
Phát Triển Nông Thôn, đến năm 2010 c nước sẽ đạt trên 30 triệu con, bình
quân trên đầu người 35 kg thịt hơi, chất lượng heo thịt có tỷ lệ nạc cao trên 50% (Lê
Hồng Mận, 2006). Do đó, nhiều hộ chăn nuôi nói chung đồng bằng sông Cửu
Long nói riêng từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ đã chuyển sang chăn nuôi công
nghiệp. Nhiều hình nông hộ, trang trại nuôi heo nái, heo thịt qui kinh doanh
hàng chục, hàng trăm con,… đạt năng suất cao. Tuy nhiên, không ít gia đình chưa
thực hiện được đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật chăn nuôi heo, nhất heo
nái, đực giống nên năng suất đạt chưa cao.
Nhu cầu thịt heo tăng nhiều cả số lượng chất lượng, các cơ sở chăn nuôi đang
mở rộng việc chọn giống tốt, đàn nái đẻ nhiều con, nuôi sống cao, mau lớn, tỷ lệ
nạc nhiều để thực hiện chương trình “nạc hóa đàn heo”.
vậy, chúng tôi quyết định xây dựng dự án “Thành lập trang trại nuôi nái sinh
sản với quy bán công nghiệp 350 nái bản. Mục tiêu dự án nhằm cung cấp
một số lượng lớn heo con giống để nuôi thịt, có nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh, đạt tỷ
lệ nạc cao, để đáp ứng yêu cầu của người chăn nuôi thị hiếu sau này của người
tiêu dùng.
Dự án được ứng dụng các khâu k thuật trong chọn giống, tổ chức quản lý, cấu
đàn nái, dinh dưỡng thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng heo nái, đực giống, heo con theo
mẹ và phòng chống một số bệnh theo quy trình an toàn sinh học.
1
Đề án chăn nuôi heo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án chăn nuôi heo - Người đăng: truong-van-minh-3097485
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đề án chăn nuôi heo 9 10 307