Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng sản xuất nông nghiệp an toàn

Được đăng lên bởi Nguyễn Thắng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1-Trình bày một mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn (GAP)?
2-Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp?
3-Các giải pháp quản lý trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an
toàn?
4-Ảnh hưởng của sản xuất không an toàn đối với con người, vật nuôi và xã
hội?
5-Sự khác nhau giữa GlobalGAP, AseanGAP và VietGAP? \
Đáp án:
Câu 2: Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông
nghiệp?
1. Sử dụng thuốc BVTV:
- Sử dụng nhiều hóa chất BVTV: năm 2010 có 570 loại thuốc trừ sâu, 216 loại
thuốc trừ bệnh, 160 loại thuốc trừ cỏ, 15 loại thuốc diệt chuột và 36 lọai thuốc
kích thích sinh trưởng
Sử dụng không đúng thuốc, sử dụng thuốc có độ độc cao, sử dụng liên tục một
loại thuốc
Không đảm bảo thời gian cách ly lần phun thuốc cuối
2. Ô nhiễm do hàm lượng Nitrat quá cao.
Nguyên nhân làm tăng hàm lượng Nitrat trong rau:
- Bón nhiều phân, nhất là đạm
- Bón sát ngày thu hoạch
- Bón mất cân đối N:P:K
- Các yếu tố môi trường: đất trồng, nước tưới, thời tiết
3. Ô nhiễm do kim loại nặng:
- Tác hại của Kim loại nặng:
- Chì (Pb): trẻ em chậm lớn, trí tuệ kém phát triển, người lớn tăng
huyết áp, suy tim, thiếu máu
- Thủy ngân (Hg): tác động mạnh tới hệ thần kinh trung ương, rối
loạn tiêu hóa, gãy nhiễm sắc thể
- Cadimi (Cd): rối loạn trao đổi chất, rối loạn sinh tổng hợp Protein,
gluxit
- Nguyên nhân: Do nguồn nước và đất bị ô nhiễm
4. Ô nhiễm do vi sinh vật:
• Các tác nhân gây hại
•
•
•

E- Coli
Salmonella

Nguyên nhân

• Tưới nước phân tươi
• Sử dụng nguồn nước thải công nghiệp để tưới rau
Câu 4: Ảnh hưởng của sản xuất không an toàn đối với con người, vật nuôi và xã hội?
- Từ 1999 – 2011, cả nước có 21.280 vụ ngộ độc thức ăn với hơn 50.000 người
trong đó 1016 trường hợp tử vong (Bộ Y tế, 2012).

Môi trường sống, môi trường canh tác (đất, nước) bị ô nhiễm lâu dài, khó khắc
phục.
Chi phí sản xuất tăng, hiệu quả đầu tư giảm.
Rau, quả là tác nhân chính trong trồng trọt do hàm lượng nước lớn, thời gian sinh
trưởng ngắn, sinh khối lớn, sử dụng tươi.

...
1-Trình bày một mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn (GAP)?
2-Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp?
3-Các giải pháp quản lý trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an
toàn?
4-Ảnh hưởng của sản xuất không an toàn đối với con người, vật nuôi
hội?
5-Sự khác nhau giữa GlobalGAP, AseanGAP và VietGAP? \
Đáp án:
Câu 2: Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông
nghiệp?
1. Sử dụng thuốc BVTV:
- Sử dụng nhiều hóa chất BVTV: m 2010 570 loại thuốc trừ sâu, 216 loại
thuốc trừ bệnh, 160 loại thuốc trừ cỏ, 15 loại thuốc diệt chuột 36 lọai thuốc
kích thích sinh trưởng
Sử dụng không đúng thuốc, sử dụng thuốc độ độc cao, sử dụng liên tục một
loại thuốc
Không đảm bảo thời gian cách ly lần phun thuốc cuối
2. Ô nhiễm do hàm lượng Nitrat quá cao.
Nguyên nhân làm tăng hàm lượng Nitrat trong rau:
- Bón nhiều phân, nhất là đạm
- Bón sát ngày thu hoạch
- Bón mất cân đối N:P:K
- Các yếu tố môi trường: đất trồng, nước tưới, thời tiết
3. Ô nhiễm do kim loại nặng:
- Tác hại của Kim loại nặng:
- Chì (Pb): trẻ em chậm lớn, trí tuệ kém phát triển, người lớn tăng
huyết áp, suy tim, thiếu máu
- Thủy ngân (Hg): tác động mạnh tới hệ thần kinh trung ương, rối
loạn tiêu hóa, gãy nhiễm sắc thể
- Cadimi (Cd): rối loạn trao đổi chất, rối loạn sinh tổng hợp Protein,
gluxit
- Nguyên nhân: Do nguồn nước và đất bị ô nhiễm
4. Ô nhiễm do vi sinh vật:
Các tác nhân gây hại
E- Coli
Salmonella
Nguyên nhân
Tưới nước phân tươi
Sử dụng nguồn nước thải công nghiệp để tưới rau
Câu 4: Ảnh hưởng của sản xuất không an toàn đối với con người, vật nuôi và xã hội?
- Từ 1999 2011, cả nước 21.280 vụ ngộ độc thức ăn với hơn 50.000 người
trong đó 1016 trường hợp tử vong (Bộ Y tế, 2012).
Đề cương bài giảng sản xuất nông nghiệp an toàn - Trang 2
Đề cương bài giảng sản xuất nông nghiệp an toàn - Người đăng: Nguyễn Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương bài giảng sản xuất nông nghiệp an toàn 9 10 24