Ktl-icon-tai-lieu

đề cương bệnh truyền nhiễm gia súc 2

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA THÚ Y

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ X
MÔN: BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÚ Y II
Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày triệu chứng, bệnh tích của bệnh Liên cầu khuẩn ở
lợn?
Trả lời
1. Triệu chứng lâm sàng:
- Lợn sốt cao (42,5oC), bỏ ăn, ủ rũ, mệt mỏi.
- Khó thở, thở thể bụng,
- Lợn què, triệu chứng TK rõ (đi lại loạng choạng hoặc có tư thế đứng không bình thường, nhanh chóng
chuyển thành trạng thái không đứng được, tư thế opisthotonus, co giật), giật cầu mắt, niêm mạc mắt
nhày có màu đỏ.
2. Bệnh tích
- Lợn bị bại huyết,
- Viêm khớp, viêm phổi, viêm màng não;
- Ngoài ra còn viêm nội tâm mạc, viêm âm đạo, xảy thai.

Câu 2. Anh (chị) hãy chẩn đoán phân biệt một số bệnh gây hội chứng hô hấp ở gia
cầm: CRD, IB, ND, IC, ILT dựa vào dịch tễ học, triệu chứng, bệnh tích đặc trƣng?
Trả lời

Căn bệnh

Lứa tuổi

Mùa vụ

Tỷ lệ lây
lan
Tỷ lệ chết

IC

CRD

ND

ILT

IB

Heamophilus
paragalinarum
- Tất cả các lứa tuổi
đều mắc, hay gặp ở
gà lớn (4 - 16 tuần
tuổi; gà thịt và gà
đẻ. Gà trên 1 tháng
tuổi
- Hay xảy ra vào
mùa thu - đông.

Mycoplasma
gallisepticum
- Tất cả các lứa tuổi
đều mắc bệnh, gà
con 4 - 8 tuần tuổi
mẫn cảm nhất, gà
đẻ bói, đẻ cao nhất.

Newcastle thuộc ho
Paramyxoviridae
- Gà mọi lứa tuổi
đều mắc.

LTV thuộc họ
Herpesviridae
- Mọi lứa tuổi đều
mắc, gà lớn (4 – 10
tháng tuổi); lúc gà
đẻ cao nhất (85 90%).

IBV
thuộc
họ
Coronaviridae
- Mọi lứa tuổi đều
mắc, bệnh nặng
nhất vào giai đoạn
gà dưới 3 tuần; gà
đẻ

- Hay xảy ra vào lúc
giao mùa, mùa
đông xuân
- Lây lan chậm, tỷ
lệ mắc thấp.
- Tỷ lệ chết (30%),

- Hay xảy ra vào vụ
đông xuân.

- Không phụ thuộc
vào mùa vụ.

- Lây lan nhanh
mạnh.
- Tỷ lệ chết cao.

- Lây lan nhanh

- Xảy ra quanh
năm, nặng nhất là
mùa nóng ẩm.
- Lây lan nhanh

- Tỷ lệ chết cao, có
thể tới 100%

- Tỷ lệ ốm cao, chết
50 – 70%.

- Lây lan nhanh.
- Tỷ lệ mắc bệnh và
chết thấp.

SV: Lƣơng Quốc Hƣng – TYA53

Email: lqhungtyak53@gmail.com

ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Triệu
chứng
lâm sàng

Bệnh tích

- Gà ủ rũ, giảm ăn
- Chảy nước mắt,
nước mũi nhiều.
Nước mũi ban đầu
loãng, chảy nhiều,
gà luôn hắt hơi, vảy
mỏ. Về sau nước
mũi đặc dần, bít
mũi làm gà khó
thởm phải há miệng
ra để thở
- Sưng đầu, mặt
phù phù thũng (1
hoặc 2 bên)
- Viêm kết mạc mắt
- Sưng tích (yếm) ở
gà trống

- Gà ủ rũ, giảm ăn,
chậm lớn rõ rệt.
- Chảy nước mắt và
nước mũi, luôn vẩy
mỏ để thở
- Gà khi thở phát ra
tiếng khò khè. Gà
khó thở, ho hen, sặc
khoẹt đặc biệt trở
nên nặng về đêm và
sáng sớm
- Khớp khuỷu sưng
rất to, trong bao
khớp có nhiều dịch
nhầy  tư th...
ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA THÚ Y
SV:  TYA53 Email: lqhungtyak53@gmail.com


u 


1. Triu chng lâm sàng:
- L
o
.
- 
- 
 

2. Bnh tích
-  
- V
- Ngoài ra còn viêm ni tâm mo, xy thai.
u 


IC
CRD
ND
ILT
IB
nh
Heamophilus
paragalinarum
Mycoplasma
gallisepticum
Newcastle thuc ho
Paramyxoviridae
LTV thuc h
Herpesviridae
  
Coronaviridae
La tui
- Tt c các la tui
u mc, hay gp
ln (4 - 16 tun
tui; tht
. trên 1 tháng
tui
- Tt c các la tui
u mc bnh,
con 4 - 8 tun tui
mn cm nht,
  cao nht.
- Gà mi la tui
u mc.
- Mi la tu u
mc, ln (4 10
tháng tui); lúc gà
 cao nht (85 -
90%).
- Mi la tu u
mc, bnh nng
nh   n
 i 3 tun;

a v
- Hay xy ra vào
mùa thu - 
- Hay xy ra vào lúc
giao mùa, mùa

- Hay xy ra vào v

- Không ph thuc
vào mùa v.
- Xy ra quanh
 ng nht
mùa nóng m.
T l lây
lan
T l cht
- Lây lan nhanh.
- T l mc bnh
cht thp.
- y lan chm, t
l mc thp.
- T l cht (30%),
- Lây lan nhanh
mnh.
- T l cht cao.
- Lây lan nhanh
- T l cht cao, có
th ti 100%
- Lây lan nhanh
- T l m cao, cht
50 70%.
đề cương bệnh truyền nhiễm gia súc 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương bệnh truyền nhiễm gia súc 2 - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
đề cương bệnh truyền nhiễm gia súc 2 9 10 434