Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương cây ăn quả 1

Được đăng lên bởi nobenprize
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Lợi ích của việc cắt tỉa, tạo hình cho CAQ?
- Cải thiện độ chiếu sáng trong tán cây
- Giảm thiểu sâu bệnh hại và nguồn bệnh lâu lan
- Loại bỏ cành yếu, cành tăm để tập trung dinh dưỡng cho cành hữu hiệu ptrien
- Ksoat độ lớn của tán,tạo đk cho thâm canh
- Điều hòa st và ptrien của cây
- Tăng mật độ để áp dụng thâm canh cao trg sx hàng hóa và tăng hiệu quả sd đất.
Câu 2: Lợi ích của việc bao quả
- Hạn chế sâu bệnh hại,giảm thiểu hư hại do các va chạm cơ giới trog qtrinh quả ở
trên cay
- Tránh nám quả
- Hạn chế bốc hơi nc
- Quả có mã đẹp
- Quả st tốt,giảm sự rụng của quả,giảm thiểu hóa chất tồn dư trog quả
Cau3: PP tưới thường dùng?
- Tưới rãnh(tưới tự chảy):áp dụng nơi đồng bằng,địa hình bằng phẳng, sẵn nguồn
nc
- Tưới phun mưa tự động or bawg máy sd giàn tưới di động:chi phí cao,tiết kiệm nc
- Tưới nhỏ giọt:chi phí cao,tiết kiệm nc,kết hợp bón phân,phòng trừ sâu bệnh,tránh
mặn hóa đất,hqua cao nhwg chi phí ban đầu rất cao.Khó áp dug nơi vườn ươm
cây quy mô nhỏ.
Câu 4: yêu cầu chọn cây cho phấn trog trồng xen
- T/gian ra hoa cho cây cho phấn trùng vc tgian nở hoa của cây nhận phấn
- Cây cho phấn st tốt, phù hợp vs đk sthai nơi trồng
- Tỷ lệ cây thụ phấn và nhận phấn cao or thấp tùy thuộc vào khả năng cung cấp
phấn,gtri hữu hiệu của cây cho phấn, tác nhân truyền phấn(gió or côn trùng).nếu
gtri hữu hiệu của cây cho và cây nhận ngang =thì tỉ lệ 1;1, nếu cây cho ít có gtri
hữu hiệu thì tỉ lệ 1:8-1:10
- Vị trí cây thụ phấn phải hợp lý và đảm bảo cung cấp đầy đủ phấn cho những cây
nhận phấn trog vườn. Cần có sơ đồ bố trí cây thụ phấn trog vườn trc khi trồng cây
Câu 5: 4 y/c trog xác định cung cấp giống trog vườn CAQ
- Đáp ứng nhu cầu thị trường
- Rải vụ thu hochj, đặc biệt vs các vùng sx quả nglieu
- Giống và chủng loại cây phù hợp vs đk sthai nơi trồng
- Có tính hàng hóa cao
Câu 6: 4 ngtac phog trừ SB
- Giảm thiểu tác hại của SB
- Ngăn chặn lây la
- Hieeej quả kte cao
- Ko gây ô nhiễm mt
Câu 7: 4 gđ STPT của quả
- TP,TT hình thành hợp tử
- Pchia TB –St
- Giãn bào – Ptrien nhan
- Quả chín
Câu 8: 4 BPKT nhằm đạt hiệu quả cao trog ghép cành

- Chọn gốc ghép
- Thời vụ
- Thao tác
Câu 9: 5 biểu hiện của bất hợp trog cây ghép?
- Tỷ lệ ghép sống thấp: chân voi
- Cây ghép STPT: chân hương, lá vàng nhanh, rụng sớm
- Cây ghép chết 2- 3 năm
- Tỷ lệ ghép giảm: cây ghép ST yếu dần, đổi mới kết nối kém( nứt gãy ở điểm ghép
thân cây)
Câu 10: 4 y/tố qtrog nhất a/h đến phân bố rễ?
- Dinh dưỡng- bón phân
- Hoocmon-Nc
- Ẩm đọ- cắt tỉa
- To- Canh tác, làm đất
 phân bố của r...
Câu 1: Lợi ích của việc cắt tỉa, tạo hình cho CAQ?
- Cải thiện độ chiếu sáng trong tán cây
- Giảm thiểu sâu bệnh hại và nguồn bệnh lâu lan
- Loại bỏ cành yếu, cành tăm để tập trung dinh dưỡng cho cành hữu hiệu ptrien
- Ksoat độ lớn của tán,tạo đk cho thâm canh
- Điều hòa st và ptrien của cây
- Tăng mật độ để áp dụng thâm canh cao trg sx hàng hóa và tăng hiệu quả sd đất.
Câu 2: Lợi ích của việc bao quả
- Hạn chế sâu bệnh hại,giảm thiểu hư hại do các va chạm cơ giới trog qtrinh quả ở
trên cay
- Tránh nám quả
- Hạn chế bốc hơi nc
- Quả có mã đẹp
- Quả st tốt,giảm sự rụng của quả,giảm thiểu hóa chất tồn dư trog quả
Cau3: PP tưới thường dùng?
- Tưới rãnh(tưới tự chảy):áp dụng nơi đồng bằng,địa hình bằng phẳng, sẵn nguồn
nc
- Tưới phun mưa tự động or bawg máy sd giàn tưới di động:chi phí cao,tiết kiệm nc
- Tưới nhỏ giọt:chi phí cao,tiết kiệm nc,kết hợp bón phân,phòng trừ sâu bệnh,tránh
mặn hóa đất,hqua cao nhwg chi phí ban đầu rất cao.Khó áp dug nơi vườn ươm
cây quy mô nhỏ.
Câu 4: yêu cầu chọn cây cho phấn trog trồng xen
- T/gian ra hoa cho cây cho phấn trùng vc tgian nở hoa của cây nhận phấn
- Cây cho phấn st tốt, phù hợp vs đk sthai nơi trồng
- Tỷ lệ cây thụ phấn và nhận phấn cao or thấp tùy thuộc vào khả năng cung cấp
phấn,gtri hữu hiệu của cây cho phấn, tác nhân truyền phấn(gió or côn trùng).nếu
gtri hữu hiệu của cây cho và cây nhận ngang =thì tỉ lệ 1;1, nếu cây cho ít có gtri
hữu hiệu thì tỉ lệ 1:8-1:10
- Vị trí cây thụ phấn phải hợp lý và đảm bảo cung cấp đầy đủ phấn cho những cây
nhận phấn trog vườn. Cần có sơ đồ bố trí cây thụ phấn trog vườn trc khi trồng cây
Câu 5: 4 y/c trog xác định cung cấp giống trog vườn CAQ
- Đáp ứng nhu cầu thị trường
- Rải vụ thu hochj, đặc biệt vs các vùng sx quả nglieu
- Giống và chủng loại cây phù hợp vs đk sthai nơi trồng
- Có tính hàng hóa cao
Câu 6: 4 ngtac phog trừ SB
- Giảm thiểu tác hại của SB
- Ngăn chặn lây la
- Hieeej quả kte cao
- Ko gây ô nhiễm mt
Câu 7: 4 gđ STPT của quả
- TP,TT hình thành hợp tử
- Pchia TB –St
- Giãn bào – Ptrien nhan
- Quả chín
Câu 8: 4 BPKT nhằm đạt hiệu quả cao trog ghép cành
Đề cương cây ăn quả 1 - Trang 2
Đề cương cây ăn quả 1 - Người đăng: nobenprize
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương cây ăn quả 1 9 10 388