Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn bện lý thú y 1

Được đăng lên bởi hanhvu_78
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2932 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỆNH LÝ HỌC THÚ Y I
Câu 1: Nguyên nhân bệnh là gì? Trình bày quan niệm khoa học về nguyên nhân bệnh học?
- Nguyên nhân bệnh: Là yếu tố có hại, khi tác động lên cơ thể sẽ quyết định bệnh phát sinh và
các đặc điểm phát triển của bệnh.
- Quan niệm khoa học về nguyên nhân bệnh học:
Quan niệm đúng đắn về nguyên nhân bệnh học phải nêu lên được mối liên hệ chặt chẽ giữa
nguyên nhân bệnh và điều kiện gây bệnh, trong đó có cả yếu tố cơ thể.
- Nguyên nhân bệnh có vai trò quyết định và điều kiện thì phát huy tác dụng của nguyên nhân
bệnh.
- Nguyên nhân bệnh là yếu tố có hại, khi tác động lên cơ thể sẽ quyết định bệnh phát sinh và các
đặc điểm phát triển của bệnh.
+ Yếu tố gây bệnh phải đạt tới một cường độ nhất định (độc lực, liều lượng...) thì mới gây bệnh
được.
+ Nguyên nhân bệnh quyết định đặc điểm của bệnh nên dựa vào đặc điểm của bệnh có thể
khám phá ra nguyên nhân bệnh để từ đó xác định phương pháp điều trị hữu hiệu.
- Nguyên nhân bệnh chỉ có thể phát huy tác dụng trong những điều kiện cơ thể nhất định.
VD. bệnh Tụ huyết trùng do vi khuẩn Pasteurella gây ra nhưng nó chỉ phát bệnh trong khi sức
đề kháng của con vật bị giảm sút. Cường độ của nguyên nhân bệnh cũng là một điều kiện.
 Khi có nguyên nhân bệnh thì bệnh sẽ phát ra trong những điều kiện nhật định, ngược lại, nếu
có đầy đủ các điều kiện mà không có nguyên nhân bệnh thì bệnh cũng không thể phát ra được.
Trong những điều kiện nhất định thì nguyên nhân bệnh có thể trở thành điều kiện gây bệnh,
thí dụ: nuôi dưỡng kém là nguyên nhân của bệnh suy dinh dưỡng, thiếu Vitamin là nguyên nhân
của bệnh thiếu Vitamin, nhưng nó lại là điều kiện để con vật bị nhiễm khuẩn, là điều kiện của
các bệnh truyền nhiễm.
Mối quan hệ nhân quả trong nguyên nhân bệnh học:
- Mỗi bệnh (tức là hậu quả) đều do một nguyên nhân gây ra nguyên nhân có trước hậu quả có sau
nhưng ta lại nhìn thấy hậu quả trước.
- Bất cứ bệnh nào cũng đều có nguyên nhân của nó; mặc dù vậy, hiện nay còn nhiều bệnh chưa
tìm được nguyên nhân, song đó là do trình độ phát triển của khoa học còn hạn chế, chưa cho phép

tìm ra nhưng nguyên nhân ấy, dần dần khi khoa học càng phát triển thì càng nhiều nguyên nhân
bệnh phức tạp sẽ được tìm ra.
- Cùng một nguyên nhân có thể sẽ có nhiều hậu quả khác nhau tuỳ theo điều kiện phát triển của
bệnh.Mặt khác, cùng một hậu quả cũng có thể do nhiều nguyên nhân gây ra
Như vậy một quan niệm khoa học về nguyên nhân bệnh học phải toàn diện, nhìn nhận cả vai trò
của nguyên nhân bệnh và điều kiện gây bệnh, xác định đúng đắn tầm quan...
BỆNH LÝ HỌC THÚ Y I
Câu 1: Nguyên nhân bệnh là gì? Trình bày quan niệm khoa học về nguyên nhân bệnh học?
- Nguyên nhân bệnh
: Là yếu tố có hại, khi tác động lên cơ thể sẽ quyết định bệnh phát sinh
các
đặc điểm phát triển của bệnh.
- Quan niệm
khoa học về nguyên nhân bệnh
học:
Quan niệm đúng đắn về nguyên nhân bệnh học phải nêu lên được mối liên hệ
chặt chẽ giữa
nguyên nhân bệnh và điều kiện gây bệnh, trong đó có cả yếu tố cơ thể.
- Nguyên
nhân
bệnh
vai
trò
quyết
định
điều
kiện
thì
phát
huy
tác
dụng
của
nguyên
nhân
bệnh.
- Nguyên nhân
bệnh yếu tố
hại, khi tác
động
lên cơ thể sẽ quyết
định bệnh phát sinh các
đặc điểm phát triển của bệnh.
+ Yếu tố gây bệnh phải đạt tới một cường độ nhất định (độc lực, liều lượng...) thì mới gây bệnh
được.
+ Nguyên nhân bệnh quyết định đặc điểm của bệnh nên dựa vào đặc điểm của
bệnh có thể
khám phá ra nguyên nhân bệnh để từ đó xác định phương pháp điều trị hữu hiệu.
- Nguyên
nhân
bệnh
chỉ
thể
phát
huy
tác
dụng
trong
những
điều
kiện
thể
nhất
định.
VD. bệnh Tụ huyết trùng do vi khuẩn Pasteurella gây ra nhưng nó chỉ
phát bệnh trong khi sức
đề kháng của con vật bị giảm sút. Cường độ của nguyên nhân
bệnh cũng là một điều kiện.
Khi
nguyên
nhân
bệnh
thì
bệnh
sẽ
phát
ra
trong
những
điều
kiện
nhật
định,
ngược
lại,
nếu
đầy
đủ
các
điều
kiện
không
nguyên
nhân
bệnh
thì
bệnh cũng không thể phát ra được.
Trong những điều kiện nhất định tnguyên nhân bệnh thể trở thành điều
kiện gây bệnh,
thí dụ: nuôi dưỡng kém là nguyên nhân của bệnh suy dinh dưỡng, thiếu
Vitamin nguyên nhân
của bệnh thiếu Vitamin, nhưng lại điều kiện để con vật
bị nhiễm khuẩn, là điều kiện của
các bệnh truyền nhiễm.
Mối quan hệ nhân quả trong nguyên nhân bệnh học:
- Mỗi bệnh (tức
hậu quả)
đều do
một
nguyên
nhân
gây ra nguyên
nhân
trước
hậu
quả có sau
nhưng ta lại nhìn thấy hậu quả trước.
- Bất
cứ
bệnh
nào
cũng
đều
nguyên
nhân
của
nó; mặc dù vậy, hiện nay còn
nhiều bệnh chưa
tìm được nguyên nhân, song đó là do trình độ phát triển của khoa học
còn hạn chế, chưa cho phép
đề cương môn bện lý thú y 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn bện lý thú y 1 - Người đăng: hanhvu_78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
đề cương môn bện lý thú y 1 9 10 336