Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn cây rừng

Được đăng lên bởi doanngocthan1993
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 3 lần
M ỤC L ỤC

Câu 1: Để nhận biết và phân loại các loài thực vật rừng thì cần căn cứ vào
những đặc điểm nào là quan trọng nhất? cho ví dụ?
 Hình thái
 Thân cây: đa dạng nhưng chủ yếu là các dạng
- Cây gỗ lớn: thân gỗ, đứng thẳng, sống nhiều năm, cao trên 20m, đường kính
D1.3 >60cm (lim, sấu, gạo.....)
- Cây gỗ nhỡ: thân gỗ, đứng thẳng, sống nhiều năm, cao 10-20m, đường kính
D1.3 25-60cm
- Cây gỗ nhỏ: thân gỗ, đứng thẳng, sống nhiều năm, cao 6-10m, đường kính
D1.3 <25cm (thẩu tấu, thừng mực....)
- Cây cỏ: không có cấu tạo cấp 2, mềm yếu, dễ héo, sống vài tuần đến vài năm,
cao <2m
- Dây leo: dạng dây, cấu tạo thân gỗ hoặc thân cỏ, không thể tự đứng thẳng,
phải bò hay quấn quanh cây khác.
 Lá: là nơi diễn ra các quá trình quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước và quyết
định đến sự sống của thực vật
- Các bộ phận của lá: phiến lá, cuống lá. ở cây 1 lá mầm còn có bẹ tai và lưỡi
nhỏ, gốc cuống lá đôi khi có lá kèm, trên lá còn có thể thấy lông, sáp, phấn,
tuyến hoặc gai
- Các loại lá
+ Lá đơn: 1 phiến đính trên 1 cuống,khi rụng cuống và phiến cùng rụng 1
lúc
+ Lá kép: : 1 cuống phân nhánh 1 đến 2 hoặc 3 lần, mỗi nhánh mang 1 phiến
riêng gọi là lá chét, nách lá chét không có chồi, cuống chung và các lá chét
tạo thành mặt phẳng, khi rụng cuống lá rụng sau cùng.
 Hoa: là cơ quan sinh sản của cây, có màu sắc đặc biệt, có mùi. Gồm các bộ
phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy
- Hoa đơn lẻ: sen, hồng...
- Hoa tự: hoa tự có hạt, hoa tự vô hạn
+ Hoa tự có hạn (hoa tự xim) trục hoa tự sinh trưởng có hạn định, hoa ra sau
nở trước. tự xim xoắn ốc, tự xim bò cạp, tự xim 2 ngả, tự xim nhiều ngả
+ Hoa tự vô hạn: trục hoa tự sinh trưởng không hạn định, hoa ra trước nở
trước
 Quả: quả đơn, quả kép
- Quả đơn: quả hình thành từ 1 hoa, trong đó 1 lá noãn hoặc nhiều lá noãn đính
liền nhau.
1


-

+ Quả thịt: quả hạch, quả mọng, quả múi
+ Quả Bế:
+ Quả kiên
+ Quả thóc (quả dĩnh)
+ Quả có cánh
+ Quả đại
+ Quả nang
Quả kép: hình thành từ 1 hoa, trong đó 2 đến nhiều lá noãn rời làm thành các
quả nhỏ trên cùng 1 cuống (quả đại đôi, đại kép)
Quả phức: hình thành từ 1 hoa tự (quả phức mập, quả phức khô)
Đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất là lá:
Các đặc điểm của lá thường dễ thấy và tương đối ổn định
Lá tồn tại từ khi cây còn nhỏ đến khi cây chết.
Ở các điều kiện môi trường khác nhau chỉ thay đổi về kích thước chứ không
thay đổi về cấu tạo

VD: nhận dạng cây xoan ta: qua lá LK 2-3 lần. than có nhiều bì khổng.

Câu 2: Hãy cho biết ưu, nhược điểm của tên địa phương chỉ tên cây?
Trình bày cấu tạo nên...
M C L C
Câu 1: Để nhận biết và phân loại các loài thực vật rừng thì cần căn cứ vào
những đặc điểm nào là quan trọng nhất? cho ví dụ?
Hình thái
Thân cây: đa dạng nhưng chủ yếu là các dạng
- Cây gỗ lớn: thân gỗ, đứng thẳng, sống nhiều năm, cao trên 20m, đường kính
D
1.3
>60cm (lim, sấu, gạo.....)
- Cây gỗ nhỡ: thân gỗ, đứng thẳng, sống nhiều năm, cao 10-20m, đường kính
D
1.3
25-60cm
- Cây gỗ nhỏ: thân gỗ, đứng thẳng, sống nhiều năm, cao 6-10m, đường kính
D
1.3
<25cm (thẩu tấu, thừng mực....)
- Cây cỏ: không có cấu tạo cấp 2, mềm yếu, dễ héo, sống vài tuần đến vài năm,
cao <2m
- Dây leo: dạng dây, cấu tạo thân gỗ hoặc thân cỏ, không thể t đứng thẳng,
phải bò hay quấn quanh cây khác.
: nơi diễn ra c quá trình quang hợp, hấp, thoát hơi nước quyết
định đến sự sống của thực vật
- Các bộ phận của lá: phiến lá, cuống lá. y 1 mầm còn bẹ tai lưỡi
nhỏ, gốc cuống đôi khi kèm, trên còn thể thấy lông, sáp, phấn,
tuyến hoặc gai
- Các loại lá
+ đơn: 1 phiến đính trên 1 cuống,khi rụng cuống phiến cùng rụng 1
lúc
+ Lá kép: : 1 cuống phân nhánh 1 đến 2 hoặc 3 lần, mỗi nhánh mang 1 phiến
riêng gọi chét, ch chét không chồi, cuống chung các chét
tạo thành mặt phẳng, khi rụng cuống lá rụng sau cùng.
Hoa: quan sinh sản của cây, màu sắc đặc biệt, mùi. Gồm các bộ
phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy
- Hoa đơn lẻ: sen, hồng...
- Hoa tự: hoa tự có hạt, hoa tự vô hạn
+ Hoa tự có hạn (hoa tự xim) trục hoa tự sinh trưởng có hạn định, hoa ra sau
nở trước. tự xim xoắn ốc, tự xim bò cạp, tự xim 2 ngả, tự xim nhiều ngả
+ Hoa tự hạn: trục hoa tự sinh trưởng không hạn đnh, hoa ra trước nở
trước
Quả: quả đơn, quả kép
- Quả đơn: quả hình thành từ 1 hoa, trong đó 1 noãn hoặc nhiềunoãn đính
liền nhau.
1
Đề cương môn cây rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn cây rừng - Người đăng: doanngocthan1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương môn cây rừng 9 10 420