Ktl-icon-tai-lieu

đề cương môn chăn nuôi chuyên khoa

Được đăng lên bởi hanhvu_78
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHĂN NUÔI CHUYÊN KHOA


CHĂN NUÔI LỢN

Câu 1. Những chỉ tiêu cơ bản đánh giá sức sản xuất của lợn đực giống? (4 chỉ tiêu)
1. Phẩm chất tinh dịch : Bao gồm các yếu tố:
- Thể tích tinh dịch (V ml/lần):
là lượng tinh dịch được xuất ra trong một lần khai thác tinh. Phụ thuộc vào các yếu tố như:
giống, độ tuổi, chế độ khai thác,dinh dưỡng, sức khỏe.
Vd. Lợn đực nội: 80-100 ml/lần

Lợn đực ngoại : 250-300 ml/lần

- Nồng độ tinh trùng (C triệu/1ml):
là số lượng tinh trùng có trong 1 ml tinh dịch. . Phụ thuộc vào các yếu tố như: giống, độ tuổi,
chế độ khai thác,dinh dưỡng, kỹ thuật chăm sóc.
Vd. Tinh dịch của lợn đực nội có 80-100 triệu/1m, lợn đực ngoại có 150-200 triệu/1ml
- Hoạt lực của tinh trùng (A):
+ Chỉ tiêu này được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm tinh trùng tiến thẳng so với tổng số
tinh trùng quan sát được.
+ Yêu cầu A ≥ 0,7 (≥ 70%).
+Nếu hoạt lực của tình trùng dưới 70% thì tỷ lệ thụ thai sẽ thấp
- Sức kháng của tinh trùng (R):
+ Chỉ tiêu này nói lên sức chống chịu của tinh trùng đối với môi trường bất lợi, thường
được đánh giá bằng sức chống chịu của tinh trùng với dung dịch NaCl 1%. Nghĩa là mức
độ pha loãng tinh dịch bằng dung dịch NaCl 1% làm cho tất cả tinh trùng trong tinh dịch
bị chết.
+ Yêu cầu: R của tinh trùng lợn đực nội ≥ 1500 lần;

lợn đực ngoại ≥ 3000 lần.

-Tỷ lệ kỳ hình (K):
+ Nói lên số lượng tinh trùng có hình dạng không bình thường chiếm bao nhiêu phần
trăm trong tổng số tinh trùng đã quan sát được. Chỉ tiêu này càng thấp càng tốt.
+ Yêu cầu: K ≤ 10%.
- Chỉ tiêu VAC :

+Chỉ tiêu này được đánh giá kết hợp bởi 3 chỉ tiêu: thể tích, hoạt lực và nồng độ tinh
trùng. +Chỉ tiêu này nói lên số lượng tinh trùng tiến thẳng trong một lần xuất tinh.
Lợn đực nội: VAC đạt trung bình 6-10 tỷ; Lợn đực ngoại: VAC đạt trung bình 25-30 tỷ
+Trong thụ tinh nhân tạo, người ta căn cứ vào chỉ tiêu này để định ra tỷ lệ pha loãng tinh
dịch và tính toán số lượng liều tinh. Một liều tinh cần phải có 1-2 tỷ tinh trùng tiến thẳng,
tùy theo phối cho lợn nái nội, lợn nái lai hay lợn nái ngoại:
Phối cho lợn nái nội: yêu cầu 1 tỷ/liều (30-40 ml tinh pha)
Phối cho lợn nái lai (ngoại x nội): yêu cầu 1,5 tỷ/liều (50-60 ml tinh pha)
Phối cho lợn nái nội: yêu cầu 2 tỷ/liều (90-100 ml tinh pha)
- Màu sắc của tinh dịch:
+ Tinh dịch phải có màu trắng sữa.Nếu tinh dịch có màu khác thì không sử dụng.
+ Độ đậm nhạ của tinh dịch phụ thuộc vào nồng độ. pH của tinh dịch: 6,8-7,8
2.Khả năng phối giống với lợn cái
- Chỉ tiêu này thường được đánh giá bằng số lượng lợn cái mà lợn đực ...
CHĂN NUÔI CHUYÊN KHOA
CHĂN
NUÔI
LỢN
u 1. Những chỉ tiêu cơ bản đánh giá sức sản xuất của lợn đực giống? (4 chỉ tiêu)
1. Phẩm chất
tinh
d ch : Bao gồm các yếu tố:
- Thể
tích
tinh
dịch
(V ml/lần):
lượng tinh dịch được xuất ra trong một lần khai thác tinh. Phụ thuộc vào các yếu tố như:
giống, độ tuổi, chế độ khai thác,dinh dưỡng, sức khỏe.
Vd. Lợn đực nội: 80-100 ml/lần Lợn đực ngoại : 250-300 ml/lần
- Nồng
độ
tinh
trùng
(C triệu/1ml):
số lượng tinh trùng có trong 1 ml tinh dịch. . Phụ thuộc vào các yếu tố như: giống, độ tuổi,
chế độ khai thác,dinh dưỡng, kỹ thuật chăm sóc.
Vd. Tinh dịch của lợn đực nội 80-100 triệu/1m, lợn đực ngoại có 150-200 triệu/1ml
- Hoạt
lực
của
tinh
trùng
(A):
+ Chỉ tiêu này được đánh giá bằng tỷ lệ phần trăm tinh trùng tiến thẳng so với tổng số
tinh trùng quan sát được.
+ Yêu cầu A ≥ 0,7 (≥ 70%).
+Nếu hoạt lực của tình trùng dưới 70% thì tỷ lệ thụ thai sẽ thấp
- Sức
kháng
của
tinh
trùng
(R):
+ Chỉ tiêu này nói lên sức chống chịu của tinh trùng đối với môi trường bất lợi, thường
được đánh giá bằng sc chống chịu của tinh trùng với dung dịch NaCl 1%. Nghĩa mức
độ pha loãng tinh dịch bằng dung dịch NaCl 1% làm cho tất c tinh
trùng trong tinh dịch
bị chết.
+
Yêu cầu: R của tinh trùng lợn đực nội 1500 lần; lợn đực ngoại 3000 lần.
- T
lệ
kỳ
hình
(K):
+ Nói lên số lượng tinh trùng hình dạng không bình thường chiếm bao nhiêu phần
trăm trong tổng số tinh trùng đã quan sát được. Chỉ tiêu này càng thấp càng tốt.
+ Yêu cầu: K ≤ 10%.
- Chỉ
tiêu
VAC
:
đề cương môn chăn nuôi chuyên khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương môn chăn nuôi chuyên khoa - Người đăng: hanhvu_78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
đề cương môn chăn nuôi chuyên khoa 9 10 632