Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn chăn nuôi râu bò

Được đăng lên bởi Hanh Vu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 942 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHĂN NUÔI TRÂU BÒ
đ
Câu 1. Trình bày ặc điểm ngoại hình, tính năng sản xuất của bò Vàng Việt Nam, bò Lai Sind, của
2 giống bò sữa và 2 giống bò thịt nhập nội vào Việt Nam?

 Bò vàng Việt Nam
 Ngoại hình: Ngoại hình của bò vàng cân xứng, tầm vóc nhỏ.
- Đầu: Con cái: Đầu thanh, sừng ngắn; Con đực: Đầu to, sừng dài chĩa về phía trước; mạch máu và gân mặt nổi
rõ.
- Mắt: Tinh, lanh lợi
- Cổ: Con cái cổ thanh, con đực cổ to. Lông cổ thường đen.
- Màu lông: vàng tươi, âu thẫm hay cánh dán.
- Yếm: Kéo dài từ hầu đén xương ức
- Da: Có nhiều nếp nhăn
- U vai: Con đực có u vai cao, con cái không có
- Lưng và hông: thẳng, hơi rộng
- Mông: Hơi xuôi, hẹp và ngắn
- Bụng: to, tròn nhưng không sệ
- Chân: 4 chân thanh, cứng cáp; 2 chân trước thẳng, 2 chân sau đi thường chạm khoeo

 Tính năng sản xuất
- Tuổi phối giống lần đầu: 20 -24 tháng
- Tỷ lệ đẻ hàng năm: 50 – 80%
- Khả năng cho sữa: thấp, khoảng 2kg/ngày (chỉ đủ cho con bú)
- Tỷ lệ mỡ sữa: rất cao ( 5 - 5,5%)
- Năng suất thịt: không cao, tỷ lệ thịt xẻ 40 – 44%
Bò vàng chịu đựng kham khổ tốt, khả năng thích nghi, chống bệnh tật cao.

 Bò Lai Sind
 Ngoại hình:
- Màu lông: màu vàng hoặc sẫm, 1 số con có vá trắng
- Đầu: Hẹp, trán gồ, tai to cụp xuống.
- Rốn và yếm: rất phát triển, yếm kéo dài từ hầu đến rốn, nhiều nếp nhăn.
- U vai: Nổi rõ
- Âm hộ: có nhiều nếp nhăn.
- Lưng: ngắn, ngực sâu, mông dốc.
- Bầu vú: khá phát triển
- Đuôi: dài, chót đuôi thường không có xương

 Tính năng sản xuất
- Tuổi phối giống lần đầu: 18 – 24 tháng tuổi
- Năng suất sữa: 1200 – 1400kg/ 240-270 ngày
- Tỷ lệ mỡ sữa: 5 – 5.5 %
- Tỷ lệ thịt xẻ: 48 – 49%
Bò Lai Sind chịu được kham khổ, khả năng chống bệnh tật cao, thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm.

 2 giống bò sữa nhập nội vào Việt Nam
 Bò Holstein Friesian ( HF)
 Ngoại hình
- Màu lông: có 3 màu lông chính: lang trắng đen (chiếm ưu thế), lang trắng đỏ (ít), toàn thân đen ( trừ đỉnh trán
và chóp đuôi trắng).

- Thân: hình nêm
- Đầu: con cái đầu dài, nhỏ, thanh; con đực đầu thô.
- Sừng: nhỏ, ngắn, chĩa về phía trước
- Trán: phẳng hoặc hơi lõm
- Cổ thanh, dài vừa phải
- Yếm: không có yếm
- Vai, lưng, hông, mông thẳng hàng
- Chân: 4 chân thẳng, đẹp, hai chân sau doãng
- Bầu vú: rất phát triển, tĩnh mạch vú ngoằn ngoèo, nổi rõ

 Tính năng sản xuất
- Năng suất sữa trung bình: 5000 – 8000kg/chu kì
- Tỷ lệ mỡ sữa thấp: 3,3 – 3,6%
- Thành thục về tính sớm, có thể phối giống lúc 15 – 20 tháng tuổi
Bò HF chịu nóng, chịu đựng kham khổ kém, dễ cảm nhiễm bệnh tật.

 Bò Jersey
 N...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHĂN NUÔI TRÂU B
Ò
Câu 1. Trình bày
đ
ặc điểm ngoại hình, tính n
ăng s
ản xuất của Vàng Việt Nam, Lai Sind, của
2 giống sữa và 2 giống thịt nhập nội vào Việt Nam?
Bò vàng Việt Nam
Ngoại hình: Ngoại hình của bò vàng cân xứng, tầm vóc nhỏ.
- Đầu: Con cái: Đầu thanh, sừng ngắn; Con đực: Đầu to, sừng dài chĩa về phía trước; mạch máu và gân mặt nổi
rõ.
- Mắt: Tinh, lanh lợi
- Cổ: Con cái cổ thanh, con đực cổ to. Lông cổ thường đen.
- Màu lông: vàng tươi, âu thẫm hay cánh dán.
- Yếm: Kéo dài từ hầu đén xương ức
- Da: Có nhiều nếp nhăn
- U vai: Con đực có u vai cao, con cái không có
- Lưng và hông: thẳng, hơi rộng
- Mông: Hơi xuôi, hẹp và ngắn
- Bụng: to, tròn nhưng không sệ
- Chân: 4 chân thanh, cứng cáp; 2 chân trước thẳng, 2 chân sau đi thường chạm khoeo
Tính năng sản xuất
- Tuổi phối giống lần đầu: 20 -24 tháng
- Tỷ lệ đẻ hàng năm: 50 – 80%
- Khả năng cho sữa: thấp, khoảng 2kg/ngày (chỉ đủ cho con bú)
- Tỷ lệ mỡ sữa: rất cao ( 5 - 5,5%)
- Năng suất thịt: không cao, tỷ lệ thịt xẻ 40 – 44%
Bò vàng chịu đựng kham khổ tốt, khả năng thích nghi, chống bệnh tật cao.
Bò Lai Sind
Ngoại hình:
- Màu lông: màu vàng hoặc sẫm, 1 số con có vá trắng
- Đầu: Hẹp, trán gồ, tai to cụp xuống.
- Rốn và yếm: rất phát triển, yếm kéo dài từ hầu đến rốn, nhiều nếp nhăn.
- U vai: Nổi rõ
- Âm hộ: có nhiều nếp nhăn.
- Lưng: ngắn, ngực sâu, mông dốc.
- Bầu vú: khá phát triển
- Đuôi: dài, chót đuôi thường không có xương
Tính năng sản xuất
- Tuổi phối giống lần đầu: 18 – 24 tháng tuổi
- Năng suất sữa: 1200 – 1400kg/ 240-270 ngày
- Tỷ lệ mỡ sữa: 5 – 5.5 %
- Tỷ lệ thịt xẻ: 48 – 49%
Bò Lai Sind chịu được kham khổ, khả năng chống bệnh tật cao, thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm.
2 giống bò sữa nhập nội vào Việt Nam
Bò Holstein Friesian ( HF)
Ngoại hình
- Màu lông: 3 màu lông chính: lang trắng đen (chiếm ưu thế), lang trắng đỏ (ít), toàn thân đen ( trừ đỉnh trán
và chóp đuôi trắng).
Đề cương môn chăn nuôi râu bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn chăn nuôi râu bò - Người đăng: Hanh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đề cương môn chăn nuôi râu bò 9 10 825