Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi qtqt2012
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 10833 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
BM: Công Nghệ Hóa Học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Đinh Ngọc Loan
Chức danh, học hàm, học vị: Ths Giảng viên chính
Thời gian, địa điểm làm việc: Cán bộ hưu trí Khoa Công Nghệ Thực Phẩm ĐH Nông Lâm
Địa chỉ liên hệ: 80/13 Duy Tân Phường 15 Quận Phú Nhuận
Điện thoại, email: 0983749198
dinhngocloan@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh, enzym , bảo quản và chế biến rau quả.
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Hóa Sinh Đại Cương
Mã môn học:
Số tín chỉ: 2
Môn học: - Bắt buộc:
Lựa chọn:
Các môn học tiên quyết: Hóa hửu cơ
Các môn học kế tiếp: Hóa sinh enzym và ứng dụng
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 21 tiết
+ Kiểm tra trên lớp: 1 tiết
+ Thảo luận tại lớp : 8 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...):
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học : 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công Nghệ Hóa Học
3. Mục tiêu của môn học
Môn hóa sinh học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành phần cấu tạo hóa lý
của các sinh chất trong cơ thể. Nghiên cứu cơ chế các phản ứng xảy ra trong quá trình trao đổi chất,
trao đổi năng lượng.
Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu dễ dàng hơn các kiến thức của các môn học khác như:
hóa sinh ứng dụng, hóa sinh enzym, vi sinh vật học , công nghệ lên men…
4. Tóm tắt nội dung môn học
Chương trình môn học gồm 9 chương là hydratcarbon, protein, lipid, nucleic acid, enzym, vitamin,
hợp chất thứ câp thực vật, hormon động vật nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về

đặc tính hóa lý, cấu tạo hóa học, cấu trúc phân tử, các phản ứng xúc tác sinh học của enzym.Với
những hiểu biết cơ bản này sinh viên có thể nắm rỏ được cơ chế của các quá trình chuyển hóa của
các sinh chất trong cơ thể thông qua các quá trình trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở mức độ tế
bào. Qua đó sinh viên sẽ hiểu hơn về vai trò và bản chất của các sinh chất và có thể điều kiển được
một số quá trình sinh học nhằm phục vụ cho sự sống
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương mỡ đầu: Giới thiệu chung về môn học
Chương 1 Khái niệm về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng trong cơ thể sinh vật
1.1 Khái niệm chung về sự trao đổi chất: Sự đồng hóa và dị hóa
1.2 Khái niệm chung về sự trao đổi năng lượng : Đặc tính của sự tr...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BM: Công Nghệ Hóa Học Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Đinh Ngọc Loan
Chức danh, học hàm, học vị: Ths Giảng viên chính
Thời gian, địa điểm làm việc: Cán bộ hưu trí Khoa Công Nghệ Thực Phẩm ĐH Nông Lâm
Địa chỉ liên hệ: 80/13 Duy Tân Phường 15 Quận Phú Nhuận
Điện thoại, email: 0983749198
dinhngocloan@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh, enzym , bảo quản và chế biến rau quả.
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Hóa Sinh Đại Cương
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 2
- Môn học: - Bắt buộc:
- Lựa chọn:
- Các môn học tiên quyết: Hóa hửu cơ
- Các môn học kế tiếp: Hóa sinh enzym và ứng dụng
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 21 tiết
+ Kiểm tra trên lớp: 1 tiết
+ Thảo luận tại lớp : 8 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...):
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học : 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Công Nghệ Hóa Học
3. Mục tiêu của môn học
Môn hóa sinh học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành phần cấu tạo hóa lý
của các sinh chất trong cơ thể. Nghiên cứu cơ chế các phản ứng xảy ra trong quá trình trao đổi chất,
trao đổi năng lượng.
Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu dễ dàng hơn các kiến thức của các môn học khác như:
hóa sinh ứng dụng, hóa sinh enzym, vi sinh vật học , công nghệ lên men…
4. Tóm tắt nội dung môn học
Chương trình môn học gồm 9 chương là hydratcarbon, protein, lipid, nucleic acid, enzym, vitamin,
hợp chất thứ câp thực vật, hormon động vật nhằm cung cấp cho sinh viên c kiến thức bản về
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: qtqt2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÓA SINH ĐẠI CƯƠNG 9 10 42