Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Động vật học

Được đăng lên bởi Chàng Khờ Thủy Chung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP
1/ chứng minh mức độ tổ chức thâp “cận đa bào ”của thân lỗ?
- Thân lỗ được coi là động vật đa bào chưa hoàn thiện vì những lý do sau đây:
+ về đặc điểm cấu tạo:
- Cơ thể chưa có mô phân hóa và chưa có tế bào thần kinh. Do vậy, chúng có
phương thức dinh dưỡng nguyên thủy.
- Chưa có kiểu đối xứng ổn định, chưa có miệng.
- Phân hóa các lá phôi chưa ổn định.
- Hình dạng thay đổi, trong trường hợp đơn giản nhất là cơ thể có dạng 1 cái cốc.
- Bộ xương là CaCO3 hay SiO2 có thể có nhiều trục hay 1 trục.
+ Về sinh sản và phát triển:
- Thân lỗ có 2 hình thức sinh sản là vô tính và hữu tính.
2/ Chứng minh ruột khoang là ngành thấp nhất trong động vật đa bào chính thức?
- Ngành ruột khoang là ĐV đa bào chính thức, tuy nhiên mức độ tổ chức của chúng
vẫn thấp hơn các động vật đa bào khác, cụ thể như:
- Cơ thể có dạng hình túi, vách cơ thể giới hạn một xoang vị bên trong, lổ miệng
thông với xoang vị ở cực trên của cơ thể và được bao quanh bởi một vòng xúc
tu. Vách cơ thể được cấu tạo bởi hai lớp tế bào, lớp biểu mô cơ nằm ở phía ngoài
và lớp biểu mô ruột ở bên trong, giữa hai lớp này có một lớp trung gian. Lớp trung
gian có độ dày khác nhau tùy theo mỗi nhóm, trong lớp này rải rác nhiều loại tế
bào khác nhau và nhiều sợi nhỏ .
- Xoang vị vừa là nơi tiêu hóa thức ăn, vừa lưu thông các chất ra vào xoang.
- Lớp ngoài được cấu tạo bởi các tế bào biểu mô có hình trụ, dưới gốc của mỗi tế
bào biểu mô này có các chồi co bóp hoạt động như tế bào cơ. Ngoài ra còn có các
tế bào tuyến và các thích ty bào.
- Tế bào thần kinh có nhiều cực nối với nhau hình thành nên mạng lưới thần kinh,
gắn với các tế bào cảm giác và rễ cơ của tế bào biểu mô cơ. Tuy nhiên, chúng chỉ
hình thành nên các cung phản xạ đơn giản nhất.
- Hệ thần kinh ở ruột khoang mang tính chất nguyên thủy, chưa phân hóa thành thần
kinh trung ương và ngoại biên.
3/ Giới thiệu đặc điểm chung của giun dẹp, giun đốt.
* Đặc điểm chung của ngành giun dẹp:
- Cơ thể có 3 lớp tế bào được hình thành từ 3 lá phôi.
- Có đối xứng hai bên, cơ thể phân hoá thành đầu - đuôi, mặt lưng - mặt bụng. Mặt
phẳng đối xứng tương đồng ở động vật giun dẹp là mặt phẳng chứa trục miệng - đối
miệng ở ấu trùng và mặt phẳng chứa trục cơ thể vuông góc với mặt phẳng lưng và mặt
phẳng bụng của con trưởng thành
- Thân thể dẹp theo hướng lưng bụng.
- Mô bì gồm các tế bào biểu mô cơ bao ngoài
có tiêm mao (lông), có các thể que ở
Sán lông, còn các nhóm khác là hợp bào (nhân

tế bào cùng lớp tế bào chất bao quanh nhân sẽ
chuyển sâu vào t...
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP
1/ chứng minh mức độ tổ chức thâp “cận đa bào ”của thân lỗ?
- Thân lỗ được coi là động vật đa bào chưa hoàn thiện vì những lý do sau đây:
+ về đặc điểm cấu tạo:
- Cơ thể chưa có mô phân hóa và chưa có tế bào thần kinh. Do vậy, chúng có
phương thức dinh dưỡng nguyên thủy.
- Chưa có kiểu đối xứng ổn định, chưa có miệng.
- Phân hóa các lá phôi chưa ổn định.
- Hình dạng thay đổi, trong trường hợp đơn giản nhất là cơ thể có dạng 1 cái cốc.
- Bộ xương là CaCO3 hay SiO2 có thể có nhiều trục hay 1 trục.
+ Về sinh sản và phát triển:
- Thân lỗ có 2 hình thức sinh sản là vô tính và hữu tính.
2/ Chứng minh ruột khoang là ngành thấp nhất trong động vật đa bào chính thức?
- Ngành ruột khoang là ĐV đa bào chính thức, tuy nhiên mức độ tổ chức của chúng
vẫn thấp hơn các động vật đa bào khác, cụ thể như:
- Cơ thể có dạng hình túi, vách cơ thể giới hạn một xoang vị bên trong, lổ miệng
thông với xoang vị ở cực trên của cơ thể và được bao quanh bởi một vòng xúc
tu. Vách cơ thể được cấu tạo bởi hai lớp tế bào, lớp biểu mô cơ nằm ở phía ngoài
và lớp biểu mô ruột ở bên trong, giữa hai lớp này có một lớp trung gian. Lớp trung
gian có độ dày khác nhau tùy theo mỗi nhóm, trong lớp này rải rác nhiều loại tế
bào khác nhau và nhiều sợi nhỏ .
- Xoang vị vừa là nơi tiêu hóa thức ăn, vừa lưu thông các chất ra vào xoang.
- Lớp ngoài được cấu tạo bởi các tế bào biểu mô có hình trụ, dưới gốc của mỗi tế
bào biểu mô này có các chồi co bóp hoạt động như tế bào cơ. Ngoài ra còn có các
tế bào tuyến và các thích ty bào.
- Tế bào thần kinh có nhiều cực nối với nhau hình thành nên mạng lưới thần kinh,
gắn với các tế bào cảm giác và rễ cơ của tế bào biểu mô cơ. Tuy nhiên, chúng chỉ
hình thành nên các cung phản xạ đơn giản nhất.
- Hệ thần kinh ở ruột khoang mang tính chất nguyên thủy, chưa phân hóa thành thần
kinh trung ương và ngoại biên.
3/ Giới thiệu đặc điểm chung của giun dẹp, giun đốt.
* Đặc điểm chung của ngành giun dẹp:
- Cơ thể có 3 lớp tế bào được hình thành từ 3 lá phôi.
- Có đối xứng hai bên, cơ thể phân hoá thành đầu - đuôi, mặt lưng - mặt bụng. Mặt
phẳng đối xứng tương đồng ở động vật giun dẹp là mặt phẳng chứa trục miệng - đối
miệng ở ấu trùng và mặt phẳng chứa trục cơ thể vuông góc với mặt phẳng lưng và mặt
phẳng bụng của con trưởng thành
- Thân thể dẹp theo hướng lưng bụng.
- Mô bì gồm các tế bào biểu mô cơ bao ngoài
có tiêm mao (lông), có các thể que ở
Sán lông, còn các nhóm khác là hợp bào (nhân
Đề cương ôn tập Động vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập Động vật học - Người đăng: Chàng Khờ Thủy Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương ôn tập Động vật học 9 10 459