Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN

Được đăng lên bởi NGUYENTHIKIMNHAN
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CUWOWNH ÔN TẬP MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BỆNH HC THY SN
(Dành cho hình thức thi trc nghim)
1. Biến động m lượng oxy trong ngày của thy vc, thời gian nào lượng oxy trong
ao là cao nht, thp nht, giải thích ?
2. Các căn c phân loại bệnh động vt thy sn ?
3. Các con đường xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào cơ thể động vt thy sn ?
4. Đặc điểm ca bệnh động vt thy sn ?
5. S khác nhau giữa bệnh động vật trên cạn và bệnh động vt thy sn ?
6. Các biện pháp phòng bệnh tng hp trong NTTS ?
7. Các con đường mm bệnh xâm nhập và hệ thống nuôi ?
8. Các phương pháp dung thuốc trong nuôi trồng thy sản, ưu và nhược điểm ?
9. Chế phm sinh học gì, thành phần ca chế phm sinh hc, mt s lưu ý khi dung
chế phm sinh hc ?
10. Các phương pháp chẩn đoán bệnh đvts ?
11. Phương pháp thu mẫu m tiêu bn bnh hc, các dung dch c định và bảo
qun mẫu động vt thy sản trong phương pháp mô bệnh hc ?
12. Nêu tên bệnh, tác nhân gây bệnh ( tên latinh), loài đvts thường mc bnh, triu
chứng và bệnh tích điển hình của các bệnh do virut gây ra ở động vt thy sn ?
13. VNN là bệnh gì thường gây bệnh cho loài cá nào là chính ? Đặc điểm mô bệnh học
điể hình của VNN não, mắt ? Theo bạn VN làm thế nào để hạn chế được thiệt
hại do bệnh ?
14. Phương pháp chẩn đoán nhanh bệnh còi tôm sú (MBV) ?
15. Để loi b tôm nhiễm MBV, người ta thường shock m bằng dung dch gì, nồng
độ bao nhiêu trong bao nhiêu thi gian ?
16. Tác nhân gây bệnh hoi t cp tính tôm (EMS), triệu chứng điển hình một s
đặc điểm mô bệnh hc ?
17. Các bệnh do virut có thể chẩn đoán thông qua triệu chứngm sàng ?
18. Phân biệt bnh xut huyết do virus và bệnh đốm đỏ trm c; Đốm trng do
virus và hội chứng đốm trng tôm sú ?
19. Nguyên nhân (tên latinh), tên bệnh, loài đvts thưng mc bnh, triu chứng điển
hình các bệnh do vi khun động vt thy sn ?
20. Môi trường nuôi cấy thông thường, chn lọc thường dùng trong chẩn đoán bnh vi
khuẩn. Môi trường chn lc ca Aeromonas sp.Vibrio sp. ?
21. Nêu tên một s bệnh do Vibrio sp. gây ra m cá ?
22. Nêu các tác nhân gây ra hi chứng đốm trng do vi khun m nuôi (Bacterial
White Spot Syndrome = BWSS)?
23. Bnh do vi khun Flexibacterium thường biểu hin ging bệnh nào? (Bệnh
Đốm trng do KST hay Bnh do nm?)
24. Nêu tên các ngoại ký sinh trùng thường gp cá nuôi ?
25. Nội ký sinh trùng hay mắc tự nhiên hay cá nuôi? Ti sao ?
26. Ngoại KST thường gây bệnh hại ở ĐVTS nhỏ hay lớn? Tại sao ?
27. Nêu 2 Phương pháp kiểm tra Ấu trùng Mertacercaria ở cơ cá ?
28. S khác nhau v cu to và phương thc sinh sn ca Dactylogyrus sp.
Gyroductylus sp. (s lượng giác bám, loài sán nào đ trứng, đẻ con) ?
29. Cho biết biểu hiện của cá bị nhiễm trùng bánh xe và cách xử lý bệnh này ?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN - Người đăng: NGUYENTHIKIMNHAN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN 9 10 804