Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thoái hóa và phục hồi đất

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1052 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
THOÁI HÓA VÀ PHỤC HỒI ĐẤT
1. Định nghĩa đất, đất đai và thoái hóa đất đai
2. Định nghĩa sa mạc hóa. Các nguyên nhân gây ra sa mạc hóa và biện pháp
khắc phục.
3. Định nghĩa xói mòn do nước, xói mòn do gió. Phân loại xói mòn do nước,
xói mòn do gió. Các nguyên nhân gây xói mòn do gió và xói mòn do nước.
Hậu quả của xói mòn. Các biện pháp khắc phục
4. Thế nào là sự suy giảm độ phì nhiêu của đất. các nguyên nhân gây ra sự
suy giảm độ phì nhiêu đất. Các biện pháp khắc phục
5. Tại sao sự úng nước là một dạng thoái hóa đât. Biện pháp khắc phục.
6. Tại sao sự tăng lên của muối trong đất là một dạng thoái hóa đất. Các
nguyên nhân làm tăng muối trong đất. Biện pháp khắc phục
7. Tại sao sự lắng đọng hoặc sự chôn vùi đất là một dạng thoái hóa đất. các
nguyên nhân gây ra sự lắng đọng hoặc chôn vùi đất. Hậu quả của nó.
8. Các nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm độ che phủ của thực vật. Hậu quả
của nó và các biện pháp khắc phục.
9. Tại sao sự hình thành lớp vỏ chai cứng và đá trong đất là một dạng thoái
hóa. Các nguyên nhân dẫn đến dạng thoái hóa này và hậu quả của nó. Biện
pháp khắc phục.
10. Ô nhiễm đất có phải là một dạng thoái hóa đất không? Các nguyên nhân
gây ô nhiễm đất.
11. Thế nào là nguyên nhân tự nhiên gây thoái hóa đất. Cho ví dụ các nguyên
nhân gây thoái hóa đất tự nhiên đối với từng dạng thoái hóa đất cụ thể: Xói
mòn đất do nước, xói mòn đất do gió, sự suy giảm độ phì nhiêu đất, sự úng
nước, sự mặn hóa, …
12. Nguyên nhân trực tiếp gây thoái hóa đất là gì? Các loại nguyên nhân trực
tiếp gây thoái hóa đất.
13. Nguyên nhân cơ bản gây thoái hóa đất là gì? Các ngyên nhân cơ bản gây
thoái hóa đất.
14. Khái niệm về sự phục hồi đất. Các biện pháp công trình phục hồi đất.
Biện pháp công trình cải tạo đất mặn (phèn). Biện pháp công trình cải tạo đất
trũng ngập. Các biện pháp công trình cải tạo đất dốc, vai trò của từng biện
pháp đối với việc phục hồi đất dốc.
15. Các biện pháp canh tác bảo vệ, phục hồi đất dốc bị thoái hóa và vai trò
của chúng.
16. Các biện pháp thâm canh phục hồi đất bị thoái hóa.
17. Các biện pháp cải tạo đất bị ô nhiễm
18. Đặc điểm chung về tài nguyên đất Việt Nam
19. Các dạng thoái hóa chính ở Việt Nam.
20. Các biện pháp và chính sách chống thoái hóa đất ở Việt Nam

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
THOÁI HÓA VÀ PHỤC HỒI ĐẤT
1. Định nghĩa đất, đất đai và thoái hóa đất đai
2. Định nghĩa sa mạc hóa. Các nguyên nhân gây ra sa mạc hóa biện pháp
khắc phục.
3. Định nghĩa xói mòn do nước, xói mòn do gió. Phân loại xói mòn do nước,
xói mòn do gió. Các nguyên nhân gây xói mòn do gió xói mòn do nước.
Hậu quả của xói mòn. Các biện pháp khắc phục
4. Thế nào sự suy giảm đ phì nhiêu của đất. các nguyên nhân gây ra sự
suy giảm độ phì nhiêu đất. Các biện pháp khắc phục
5. Tại sao sự úng nước là một dạng thoái hóa đât. Biện pháp khắc phục.
6. Tại sao sự tăng lên của muối trong đất một dạng thoái hóa đất. Các
nguyên nhân làm tăng muối trong đất. Biện pháp khắc phục
7. Tại sao sự lắng đọng hoặc sự chôn vùi đất một dạng thoái hóa đất. các
nguyên nhân gây ra sự lắng đọng hoặc chôn vùi đất. Hậu quả của nó.
8. Các nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm độ che phủ của thực vật. Hậu quả
của nó và các biện pháp khắc phục.
9. Tại sao sự hình thành lớp vỏ chai cứng đá trong đất một dạng thoái
hóa. Các nguyên nhân dẫn đến dạng thoái hóa này hậu quả của nó. Biện
pháp khắc phục.
10. Ô nhiễm đất phải một dạng thoái hóa đất không? Các nguyên nhân
gây ô nhiễm đất.
11. Thế nào là nguyên nhân tự nhiên gây thoái hóa đất. Cho dụ các nguyên
nhân gây thoái hóa đất tự nhiên đối với từng dạng thoái hóa đất cụ thể: Xói
mòn đất do nước, xói mòn đất do gió, sự suy giảm độ phì nhiêu đất, sự úng
nước, sự mặn hóa, …
12. Nguyên nhân trực tiếp gây thoái hóa đất gì? Các loại nguyên nhân trực
tiếp gây thoái hóa đất.
13. Nguyên nhân bản gây thoái hóa đất gì? Các ngyên nhân bảny
thoái hóa đất.
14. Khái niệm về sự phục hồi đất. Các biện pháp công trình phục hồi đất.
Biện pháp công trình cải tạo đất mặn (phèn). Biện pháp công trình cải tạo đất
trũng ngập. Các biện pháp công trình cải tạo đất dốc, vai t của từng biện
pháp đối với việc phục hồi đất dốc.
15. c biện pháp canh tác bảo vệ, phục hồi đất dốc bị thoái hóa vai trò
của chúng.
16. Các biện pháp thâm canh phục hồi đất bị thoái hóa.
17. Các biện pháp cải tạo đất bị ô nhiễm
18. Đặc điểm chung về tài nguyên đất Việt Nam
19. Các dạng thoái hóa chính ở Việt Nam.
20. Các biện pháp và chính sách chống thoái hóa đất ở Việt Nam
Đề cương thoái hóa và phục hồi đất - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương thoái hóa và phục hồi đất 9 10 198