Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xác định liều lượng phân đạm thích hợp cho giống ngô

Được đăng lên bởi Khỉ Iu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5409 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: Xác định liều lượng phân đạm thích hợp cho giống ngô
DK888, vụ xuân 2013 tại thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa – Thanh Hóa
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Cây ngô (Zea mays L.) là cây lương thực qua trọng đứng thứ hai sau cây
lúa. Trong những năm gần đây nhờ áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật
trong các lĩnh vực: Di truyền chọn giống, sinh lý, sinh hóa, hóa sinh, cơ giới,
hóa học…mà năng suất, phẩm chất, chất lượng được tăng lên ở hầu khắp các
quốc gia trên thế giới
Cây ngô chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, bột ngô chưa 65-83% khối
lượng hạt. 100kg hạt cho khoảng 20-22 kg Gluten, 63kg tinh bột, mầm ngô dùng
để tác làm dầu ăn và khô dầu, phôi ngô chiếm 10% khối lượng hạt và chứa đầy
đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là dầu 30-40%. Ngô được sử dụng rộng rãi, có
tới 670 mặt hàng được chế biến từ ngô
Ngô là cây lương thực nuôi sống 1/3 dân số thế giới. Toàn thế giới sử
dụng 21% sản lượng làm lương thực cho con người. Ngô có hàm lượng dinh
dưỡng cao hơn lúa mỳ và gạo. Vì vậy hiện nay cây ngô vẫn là cây lương thực
quan trọng của toàn thế giới.
Huyện Quan Hóa có diện tích trồng ngô hàng năm vào khoảng trên 2000
ha, diện tích trồng ngô năm 2012 của toàn huyện đạt 2250ha, năng suất bình
quân đạt 48 tạ/ ha, sản lượng đạt 10.800 tấn
Thị trấn Quan Hóa là thị trấn vùng cao thuộc huyện Quan Hóa, cách TP
Thanh Hóa khoảng 152 km về phía Tây. Diện tích đất tự nhiên của toàn thị trấn
là 530,2 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 295,7 ha chiếm 55,6%, được
chia ra làm 3 loại đất khác nhau đó là đất chuyên màu 130,1 ha, đất 1 vụ lúa một
vụ màu 87 ha, đất hai vụ lúa là 78,6 ha. DIện tích trồng ngô các năm sau cao
hơn năm trước. Năm 2009 là 37 ha, năm 2010 là 42,5 ha, năm 2011, 2012 là 45
ha, năng suất bình quân đạt 42-45 tạ/ha. Là thị trấn vùng cao, có độ phì tự nhiên

cao, giàu dinh dưỡng, chủ động nước và mang một số đặc tính tốt, nên năng suất
cây trồng trên đất này đạt hiệu quả cao. Thực tế đã chứng minh cây ngô là cây
trồng có khả năng thích ứng rộng, chịu hạn tốt, phù hợp trong điều kiện đất đai
khô hạn, chế độ dinh dưỡng thấp, song năng suất ngô chưa đạt so với yêu cầu
của giống do các yếu tố chăm sóc, cân đối các loại phân hữu cơ, vô cơ, chưa đạt
yêu cầu, chưa bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây ngô ở vùng đất Thị trấn
Quan Hóa.
Trong những năm gần đây, cá giống ngô lai năng suất cao được đưa vào
sản xuất phổ biến ở các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã mang lại hiệu quả
đáng kể. Tuy nhiên đây cũng là giống có yêu...
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: Xác định liều lượng phân đạm thích hợp cho giống ngô
DK888, vụ xuân 2013 tại thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa – Thanh Hóa
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Cây ngô (Zea mays L.) cây lương thực qua trọng đứng thứ hai sauy
lúa. Trong những năm gần đây nh áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật
trong các lĩnh vực: Di truyền chọn giống, sinh lý, sinh hóa, hóa sinh, giới,
hóa học…mà năng suất, phẩm chất, chất lượng được tăng lên hầu khắp c
quốc gia trên thế giới
Cây ngô chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, bột ngô chưa 65-83% khối
lượng hạt. 100kg hạt cho khoảng 20-22 kg Gluten, 63kg tinh bột, mầm ngô dùng
để tác làm dầu ăn và k dầu, phôi ngô chiếm 10% khối lượng hạt và chứa đầy
đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt dầu 30-40%. Ngô được sử dụng rộng rãi,
tới 670 mặt hàng được chế biến từ ngô
Ngô cây lương thực nuôi sống 1/3 dân số thế giới. Toàn thế giới sử
dụng 21% sản lượng làm lương thực cho con người. N hàm lượng dinh
dưỡng cao hơn lúa mỳ và gạo. vậy hiện nay cây ngô vẫn là cây lương thực
quan trọng của toàn thế giới.
Huyện Quan Hóa diện tích trồng ngô hàng năm vào khoảng trên 2000
ha, diện tích trồng ngô năm 2012 của toàn huyện đạt 2250ha, năng suất bình
quân đạt 48 tạ/ ha, sản lượng đạt 10.800 tấn
Thị trấn Quan Hóa thị trấn vùng cao thuộc huyện Quan Hóa, ch TP
Thanh Hóa khoảng 152 km về phía Tây. Diện tích đất tự nhiên của toàn thị trấn
530,2 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 295,7 ha chiếm 55,6%, được
chia ra làm 3 loại đất khác nhau đó là đất chuyên màu 130,1 ha, đất 1 vụ lúa một
vụ màu 87 ha, đất hai vụ lúa 78,6 ha. DIện tích trồng ngô các năm sau cao
hơn năm trước. Năm 2009 là 37 ha, năm 2010 42,5 ha, năm 2011, 2012 45
ha, năng suất bình quân đạt 42-45 tạ/ha. Là thị trấn vùng cao, có độ phì tự nhiên
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xác định liều lượng phân đạm thích hợp cho giống ngô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xác định liều lượng phân đạm thích hợp cho giống ngô - Người đăng: Khỉ Iu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xác định liều lượng phân đạm thích hợp cho giống ngô 9 10 384