Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Dự án kinh doanh rau sạch

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4412 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Dự án khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam 2003

LỜI MỞ ĐẦU
“ Lập dự án khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam 2003” là một cuộc thi rất
thiết thực và bổ ích cho sinh viên Việt Nam. Đây là cơ hội để sinh viên thể hiện
những ý tưởng và biến ý tưởng thành sự thật. Hơn thế nữa cuộc thi là dịp để sinh
viên áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm học được vào thực tế. Chúng tôi
đánh giá rất cao cuộc thi “Lập dự án khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam 2003”.
Cuộc thi của trí tuệ.
Đã từ lâu, chúng tôi: Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Huy Hoàng có ham muốn,
khao khát làm kinh doanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trườn 2. Hoạt động
kinh doanh mà chúns tôi muốn hướng tới là trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ với
mục đích: Hoạt động kinh doanh phải đem lại phúc lợi cho xã hội, góp phần nâng
cao sức khoẻ cho nhiều người. Hoạt động kinh doanh có lãi, ít nhất đủ để đảm bảo
trang trải cho sinh sống hàng ngày và giúp đỡ của gia đình trong chi phí học tập
của bản thân, bởi cả hai đều xuất thân từ nông thôn ra Hà Nội học đại học. Hơn
thế nữa đối với chúng tôi hoạt động kinh doanh là bước đầu ứns dụng lý thuyết
vào thực tiễn và tự khẳng định bản thân.
Hưởng ứng cuộc thi “ Lập dự án khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam
2003”. Chúng tôi đã quyết định triển khai xây dựng và thực hiện dự án “Rau
Xanh”. Dự án “Rau Xanh” sẽ 1Ĩ1Ở một của hàng chuyên bán các loại rau sạch
nhằm mục đích cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm rau sạch có chất lượng
cao với chất lượng phục vụ cao nhất trên tinh thần tất cả vì khách hàng, vì sức
khoẻ người tiêu dùng. Nhiều người nghĩ rằng, mở một cửa hàng rau sạch thật là
đơn giản ai cũng có thể làm được. Nhưng thực tế thật không đơn giản chút nào
bởi điều khó khăn nhất là làm thế nào để người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng
rau là sạch. Cửa hàng “Rau Xanh” biết cách làm thế nào để khách hàng biết và tin
rau bán là rau sạch. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc tạo dựng niềm tin chất lượng,
làm cho khách hàng an tâm và tin dùng sản phẩm rau của cửa hàng. Trên cơ sở
hình ảnh" Rau Xanh" đã tạo dựng được chúng tôi còn muốn và sẽ thành lập một
hệ thống các cửa hàng rau sạch trên khắp địa bàn Hà Nội để đáp ứng tốt hơn nhu
cầu rau sạch của nhân dân thủ đô.
Chúng tôi mong muốn và hy vọng nhận được sự quan tâm, đánh giá và
giúp đỡ của Ban Tổ Chức cuộc thi. Để khi đi vào hoạt động dự án gặt hái được
nhiều thành công.
I. TÊN Dự ÁN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH.
Trong muc này chúng tôi tập trung vào trình bày cơ sở của dư án “Rau
Xanh”.

Đại học Kinh tế Quốc dân

1

Dự án khởi nghiệp của sin...
LỜI MỞ ĐẦU
Lập dự án khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam 2003” một cuộc thi rất
thiết thực bổ ích cho sinh viên Việt Nam. Đây hội để sinh viên thể hiện
những ý tưởng biến ý tưởng thành sự thật. Hơn thế nữa cuộc thi dịp để sinh
viên áp dụng những kiến thức kinh nghiệm học được vào thực tế. Chúng tôi
đánh giá rất cao cuộc thiLập dự án khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam 2003”.
Cuộc thi của trí tuệ.
Đã từ lâu, chúng tôi: Nguyễn Mạnh Hùng Huy Hoàng ham muốn,
khao khát làm kinh doanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trườn2. Hoạt động
kinh doanh mà chúns tôi muốn hướng tới là trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ với
mục đích: Hoạt động kinh doanh phải đem lại phúc lợi cho xã hội, góp phần nâng
cao sức khoẻ cho nhiều người. Hoạt động kinh doanh có lãi, ít nhất đủ để đảm bảo
trang trải cho sinh sống hàng ngày giúp đỡ của gia đình trong chi phí học tập
của bản thân, bởi cả hai đều xuất thân từ nông thôn ra Nội học đại học. Hơn
thế nữa đối với chúng tôi hoạt động kinh doanh bước đầu ứns dụng thuyết
vào thực tiễn và tự khẳng định bản thân.
Hưởng ứng cuộc thi Lập dự án khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam
2003”. Chúng tôi đã quyết định triển khai xây dựng thực hiện dự án “Rau
Xanh”. Dự án “Rau Xanh” s 1Ĩ1 một của hàng chuyên bán các loại rau sạch
nhằm mục đích cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm rau sạch chất lượng
cao với chất lượng phục vụ cao nhất trên tinh thần tất cả khách hàng, sức
khoẻ người tiêu dùng. Nhiều người nghĩ rằng, mở một cửa hàng rau sạch thật
đơn giản ai cũng thể làm được. Nhưng thực tế thật không đơn giản chút nào
bởi điều khó khăn nhất là làm thế nào để người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng
rau là sạch. Cửa hàng “Rau Xanh” biết cách làm thế nào để khách hàng biết và tin
rau bánrau sạch. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc tạo dựng niềm tin chất lượng,
làm cho khách hàng an tâm tin dùng sản phẩm rau của cửa hàng. Trên sở
hình ảnh" Rau Xanh" đã tạo dựng được chúng tôi còn muốn sẽ thành lập một
hệ thống các cửa hàng rau sạch trên khắp địa bàn Nội đđáp ứng tốt hơn nhu
cầu rau sạch của nhân dân thủ đô.
Chúng tôi mong muốn hy vọng nhận được sự quan tâm, đánh giá
giúp đỡ của Ban Tổ Chức cuộc thi. Để khi đi vào hoạt động dự án gặt hái được
nhiều thành công.
I. TÊN Dự ÁN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH.
Trong muc này chúng tôi tập trung o trình bày sở của án “Rau
Xanh”.
Dự án khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam 2003
Đại học Kinh tế Quốc dân 1
Đề tài Dự án kinh doanh rau sạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Dự án kinh doanh rau sạch - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề tài Dự án kinh doanh rau sạch 9 10 670