Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả -dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nội dung


Nguyên tắc phòng-chống dịch bệnh


Hệ thống giám sát dịch bệnh


QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Điều tra dịch bệnh


Chống dịch

TS. Lê Thanh Hiền

1

2

Nguyên tắc phòng-chống bệnh
Chiến lược tác động lên mầm bệnh
 Chiến lược tác động lên vật chủ
 Chiến lược tác động lên môi trường
 Chiến lược tác tổng hợp


3

Tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường
 Ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh
 Tiêu diệt mầm bệnh trong cơ thể


4

Tác động lên mầm bệnh
Tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường
- Sử dụng thuốc sát trùng 








5

Tác động lên mầm bệnh

Nhóm alcohol
Nhóm chlorine: hypochlorite, chloramines
Chlorhexidine
Nhóm chứa iodine
Nhóm phenolic
Nhóm Ammonium bậc 4
Glutaraldehyde
Formaldehyd
Chất kiềm

Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu
lực chất sát trùng
Bản chất thuốc
sát trùng
Thành phần và
tính ổn định của
các thành phần

Phổ kháng khuẩn
Cơ chế hoạt động
Nồng độ sử dụng
Tính thấm qua
thành tế bào

Yếu tố môi trường

Yếu tố vi sinh vật hiện diện

- Nhiệt độ
- Độ ẩm tương đối
- pH
- Sự hiện diện của chất hữu
cơ hay những chất cản trở
khác như nước cứng, xà
phòng, các chất tẩy rửa.
- Tính chất và trạng thái của
bề mặt được sát trùng: đá, bê
tông, gạch, các chất tổng hợp,
kim loại, gỗ, đất, hay vải.

Loại vi sinh vật: số lượng, chủng, và trạng
thái (dạng bào tử), tính đề kháng với các
yếu tố môi trường bất lợi.
Vị trí:
Trên bề mặt: sàn, trần, hệ thống thông gió,
bể chứa nước.
Trong chất lỏng: nước, phân lỏng, máu, sữa,
nước bọt, tinh dịch, nước tiểu, chất tiết,
mủ.
Trên các đối tượng bất động: đất, chất lót
chuồng, phương tiện vận chuyển, thức ăn.
Không khí: ở dạng khí dung (aerosol) hay
kết hợp với bụi.
Khả năng tiếp cận của vi sinh vật với thuốc
sát trùng.

6

1

Ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh

Tiêu diệt mầm bệnh trong cơ thể
- Sử dụng chất kháng khuẩn  Là chất ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn, không độc hoặc ít độc

ở liều điều trị, Sản phẩm tự nhiên hay có nguồn gốc hóa học
Kháng sinh tự nhiên: là KS do vi sinh vật sản xuất ra (như
Penicillin, Streptomycin)
 Kháng sinh bán tổng hợp: có nguồn gốc từ tự nhiên, nhưng
được gắn thêm một hay vài gốc hóa học để thay đổi phổ
kháng khuẩn hay dược lực – dược động (như Ampicillin)
 Kháng sinh tổng hợp: là các KS được tổng hợp hoàn toàn
trong phòng thí nghiệm (như Sulfonamide, Quinolones)


7

8

Nguyên tắc sử dụng kháng sinh
Chỉ định - Xác định tác nhân
Chọn thuốc – phối hợp thuốc
Liều lượng và thời gian
Tương tác với các thuốc khác
Sử dụng kháng sinh ở một số cơ địa đặc biệt
Theo dõi sau sử dụn...
1
QUẢN LÝ DỊCH BỆNH
TS. Lê Thanh Hiền
1
Nội dung
Nguyên tắc phòng-chống dịch bệnh
Hệ thống giám sát dịch bệnh
Điều tra dịch bệnh
Chống dịch
2
Nguyên tắc phòng-chống bệnh
Chiến lược tác động lên mầm bệnh
Chiến lược tác động lên vật chủ
Chiến lược tác động lên môi trường
Chiến lược tác tổng hợp
3
Tác động lên mầm bệnh
Tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường
Ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh
Tiêu diệt mầm bệnh trong cơ thể
4
Tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường
- Sử dụng thuốc sát trùng -
Nhóm alcohol
Nhóm chlorine: hypochlorite, chloramines
Chlorhexidine
Nhóm chứa iodine
Nhóm phenolic
Nhóm Ammonium bậc 4
Glutaraldehyde
Formaldehyd
Chất kiềm
Tác động lên mầm bệnh
5
Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu
lực chất sát trùng
Bản chất thuốc
sát trùng
Yếu tố môi trường Yếu tố vi sinh vật hiện diện
Thành phần
tính ổn định của
các thành phần
Phổ kháng khuẩn
chế hoạt động
Nồng độ sử dụng
Tính thấm qua
thành tế bào
- Nhiệt độ
- Độ ẩm tương đối
- pH
- Sự hiện diện của chất hữu
hay những chất cản tr
khác như nước cứng,
phòng, các chất tẩy rửa.
- Tính chấttrạng thái của
bề mặt được sát trùng: đá,
tông, gạch, các chất tổng hợp,
kim loại, gỗ, đất, hay vải.
Loại vi sinh vật: số lượng, chủng, trạng
thái (dạng bào tử), tính đề kháng với các
yếu tố môi trường bất lợi.
Vị trí:
Trên bề mặt: sàn, trần, hệ thống thông gió,
bể chứa nước.
Trong chất lỏng: nước, phân lỏng, máu, sữa,
nước bọt, tinh dịch, nước tiểu, chất tiết,
mủ.
Trên các đối tượng bất động: đất, chất lót
chuồng, phương tiện vận chuyển, thức ăn.
Không khí: ở dạng khí dung (aerosol) hay
kết hợp với bụi.
Khả năng tiếp cận của vi sinh vật với thuốc
sát trùng.
6
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả -dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả -dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả -dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y 9 10 195