Ktl-icon-tai-lieu

Điều kiện khí tượng

Được đăng lên bởi hewillbebacks0meday
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG
I.1. Điều kiện tự nhiên của hệ thống
I.1.1. Vị trí địa lý của hệ thống
Vùng dự án nằm ở phía đông bắc thành phố Thanh Hoá, có toạ độ 19º50’ vĩ Bắc,
105º44’ kinh Đông.Bao gồm diện tích của các xã Thiệu Hưng,
Thiệu Phúc, Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, Thiệu Duy. Phía bắc và phía
đông được bao bọc bởi sông Mạo Khê, phía nam được bao bọc bởi sông Chu và phía tây được
giới hạn bởi dải đất cao chạy từ Làng Mật qua các thôn Vệ Thôn, Định Tân, Thái Bình.
I.1.2. Đặc điểm địa hình
Địa hình của khu tiêu có hướng dốc chính từ tây sang đông, hướng dốc phụ từ hướng tây
nam sang hướng đông bắc (từ sông Chu ra sông Mạo Khê). Cao độ trung bình toàn khu vực
khoảng +4,0m. Cao độ cao nhất khoảng +6,0 và cao độ thấp nhất khoảng +3,3m.
Vùng phía tây nằm hai bên quốc lộ 45, bao gồm diện tích các xã Thiệu Phúc, Thiệu Phú,
Thiệu Hưng có cao độ phổ biến từ +4,5÷5,5m. Đây là vùng tương đối cao so với toàn khu
tiêu.
Vùng phía đông bao gồm diện tích của các xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, Thiệu Duy là vùng
khá trũng, địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ phổ biến từ +3,3÷+3,6m do đó khi có mưa
thì vùng này ngập trên diện tích rộng.
I.1.3. Đất đai thổ nhưỡng
Đất đai trong khu vực thuộc loại đất á sét trung bình đến nặng và hơi chua. Nguồn gốc
feralit trên nền phù sa cổ, hình thành do hoạt động của hệ thống sông Chu và sông Mã. Nói
chung đất đai trong vùng là đất tốt có thể cho năng suất cao.

I.1.4. Điều kiện khí tượng
a. Mưa
Chế độ mưa trong vùng một năm chia thành 2 mùa,đó là mùa mưa từ tháng V đến
tháng X và mùa khô từ tháng XI đến tháng IV của năm sau. Trong mùa mưa thì lượng mưa
các tháng cũng không đều nhau lượng mưa lớn nhất thường xuất hiện vào tháng VIII và tháng
IX. Trong những tháng có mưa lớn thì những ngày mưa lớn chỉ tập trung vào vài ngày vì vậy
thường gây ra lũ lụt lớn gây ngập úng nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới năng suât cây trồng
của vùng.
Trong các trạm đo khí tượng thì trong khu vực có trạm quốc gia Giàng nằm gần khu vực
nhất (cách trung tâm khu tiêu 5 km), trạm có số năm quan trắc nhiều và độ chính xác cao.

Dựa vào liệt tài liệu mưa ngày trong 30 năm (từ 1968÷1997) của trạm Giàng chúng ta xác
định được:
- Lượng mưa trung bình nhiều năm: 1622mm
- Lượng mưa năm lớn nhất: 2476 mm (năm 1978)
- Lượng mưa năm nhỏ nhất: 987 mm (năm 1977)
b. Gió
Vùng dự án nằm trong khu vực gió mùa, mùa đông hướng gió chủ yếu là từ Tây bắc đến
Đông bắc trong thời gian đầu mùa rồi lệch về Đông trong thời gian cuối mùa, đến tháng III
hướn...
CHƯƠNG I

 
 !"#$!%&
Vùng dự án nằm ở phía đông bắc thành phố Thanh Hoá, có toạ độ 19º50’ vĩ Bắc,
105º44’ kinh Đông.Bao gồm diện tích của các xã Thiệu Hưng,
Thiệu Phúc, Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, Thiệu Duy. Phía bắc và phía
đông được bao bọc bởi sông Mạo Khê, phía nam được bao bọc bởi sông Chu và phía tây được
giới hạn bởi dải đất cao chạy từ Làng Mật qua các thôn Vệ Thôn, Định Tân, Thái Bình.
'($)*$!+
Địa hình của khu tiêu có hướng dốc chính từ tây sang đông, hướng dốc phụ từ hướng tây
nam sang hướng đông bắc (từ sông Chu ra sông Mạo Khê). Cao độ trung bình toàn khu vực
khoảng +4,0m. Cao độ cao nhất khoảng +6,0 và cao độ thấp nhất khoảng +3,3m.
Vùng phía tây nằm hai bên quốc lộ 45, bao gồm diện tích các xã Thiệu Phúc, Thiệu Phú,
Thiệu Hưng có cao độ phổ biến từ +4,5÷5,5m. Đây là vùng tương đối cao so với toàn khu
tiêu.
Vùng phía đông bao gồm diện tích của các xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hợp, Thiệu Duy là vùng
khá trũng, địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ phổ biến từ +3,3÷+3,6m do đó khi có mưa
thì vùng này ngập trên diện tích rộng.
,-$./0
Đất đai trong khu vực thuộc loại đất á sét trung bình đến nặng và hơi chua. Nguồn gốc
feralit trên nền phù sa cổ, hình thành do hoạt động của hệ thống sông Chu và sông Mã. Nói
chung đất đai trong vùng là đất tốt có thể cho năng suất cao.
1#/2
a. Mưa
Chế độ mưa trong vùng một năm chia thành 2 mùa,đó là mùa mưa từ tháng V đến
tháng X và mùa khô từ tháng XI đến tháng IV của năm sau. Trong mùa mưa thì lượng mưa
các tháng cũng không đều nhau lượng mưa lớn nhất thường xuất hiện vào tháng VIII và tháng
IX. Trong những tháng có mưa lớn thì những ngày mưa lớn chỉ tập trung vào vài ngày vì vậy
thường gây ra lũ lụt lớn gây ngập úng nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới năng suât cây trồng
của vùng.
Trong các trạm đo khí tượng thì trong khu vực có trạm quốc gia Giàng nằm gần khu vực
nhất (cách trung tâm khu tiêu 5 km), trạm có số năm quan trắc nhiều và độ chính xác cao.
Điều kiện khí tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều kiện khí tượng - Người đăng: hewillbebacks0meday
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Điều kiện khí tượng 9 10 767