Ktl-icon-tai-lieu

Định lượng tồn dư Clenbuterol trong sản phẩm gia súc, gia cầm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS/MS)

Được đăng lên bởi thutrang26993
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRANG BÌA CHÍNH
(in trên
giấyHỌC
cứngNÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG
ĐẠI

KHOA CHĂN NUÔI & NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

ĐỀ CƯƠNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: Định lượng tồn dư Clenbuterol trong sản phẩm
gia súc, gia cầm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ
(GC/MS/MS)

Hà Nội - 2014
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CHĂN NUÔI & NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

ĐỀ CƯƠNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: Định lượng tồn dư Clenbuterol trong sản phẩm
gia súc, gia cầm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ
(GC/MS/MS)
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ LAN
Lớp:

K55DDTA

Khoá:

K55

Ngành:

DINH DƯỠNG VÀ CÔNG NGHỆ SX THỨC ĂN

Người hướng dẫn: TS.PHẠM KIM ĐĂNG
NGUYỄN BÁ HIẾU

Bộ môn : SINH LÍ –TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT

Hà Nội - 2014
2

Phần I

MỞ ĐẦU
1.1.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề nóng
của xã hội. Nguyên nhân gây mất VSATTP do ý thức kém của người dân từ
khâu trồng trọt chăn nuôi đến khâu chế biến, cung cấp, tiêu thụ sản phẩm. Một
trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm gần đây là việc sử dụng thức
ăn chăn nuôi có sử dụng chất cấm như thuốc kích thích tăng trưởng. Để nâng
cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, đặc biệt trong chăn nuôi công nghiệp, thức
ăn bổ sung đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh mặt tích cực của thức ăn bổ
sung, việc sử dụng một cách lạm dụng thức ăn bổ sung và các chất không được
phép dùng trong chăn nuôi sẽ gây những hậu quả xấu đến vệ sinh an toàn thực
phẩm và sức khoẻ của người tiêu dùng. Thuốc kích thích tăng trưởng được sử
dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản tại Việt Nam ngày càng phổ
biến, đa dạng; đặc biệt có nhóm β-agonist (Clenbuterol, Sabutamol…) nhóm
kháng sinh này cũng đã được phát hiện có tác dụng kích thích tăng trưởng trong
những nghiên cứu gần đây.
Clenbuterol là hóa chất hoàn toàn được tổng hợp có tác dụng giãn phế quản,
kích thích thần kinh giao cảm, vì vậy được dùng làm thuốc điều trị hen suyễn,
điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Clenbuterol được xếp vào nhóm
thuốc chung với các thuốc trị hen suyễn phổ biến hiện nay là salbutamol,
terbutalin. Clenbuterol đã được dùng cho người với tên biệt dược broncodil,
clenbutol, ventolax, protovent. Trong thú y, clenbuterol cũng được dùng làm
thuốc giãn phế quản trị bệnh cho lợn[1]. Nhưng khi dùng Clenbuterol với liều
cao hơn liều điều trị có tác dụng đặc biệt tăng tỷ lệ nạc trên gia súc gia cầm
thương phẩm. Bên cạnh những mặt tích cực đó, Clenbuterol tồn dư trong sản
phẩm vật nuôi có thể gây tác dụng không tốt đến sức khoẻ của ...
TRANG BÌA CHÍNH (in trên giấy cứng

KHOA CHĂN NUÔI & NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
ĐỀ CƯƠNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: Định lượng tồn Clenbuterol trong sản phẩm
gia súc, gia cầm bằng phương pháp sắc khí khối phổ
(GC/MS/MS)
Hà Nội - 2014
Định lượng tồn dư Clenbuterol trong sản phẩm gia súc, gia cầm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS/MS) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định lượng tồn dư Clenbuterol trong sản phẩm gia súc, gia cầm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS/MS) - Người đăng: thutrang26993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Định lượng tồn dư Clenbuterol trong sản phẩm gia súc, gia cầm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS/MS) 9 10 201