Ktl-icon-tai-lieu

DNA tái tổ hợp

Được đăng lên bởi Tien Thanh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
V. Các bacteriophaggλvector dùng trong tạo dòng
cDNA

1

2

• Các bacteriophageλvector được dùng phổ biến

• Một số bacteriophageλvector khác1.Các bacteriophageλvector được dùng phổ biến

1.1

Vectorλgt10

1.2

Vectorλgt11Phân biệt vectorλgt10 và vectorλgt11
Vectorλgt10

Vectorλgt11

•
•

•
•
•

Được sàng lọc bằng mẫu dò nucleic acid.
Chèn đươch đoạn DNA ngoại lai dài tới 7,6
kb.

•

Nhận các đoạn DNA ngoại lai trong vùng mã
hóa của gen ức chếcI

bất hoạt gen cI.

Được sàng lọc bằng mẫu dò miễn dịch.
Chèn được đoạn DNA ngoại lai dài tới 7,2 kb.
Có vị trí nhận biết đơn EcoRI nằm ở ngược
hướng 53 bp của codon kết thúc dịch mã của

2

gen lacZ.

•

Protein dung hợp mang yếu tố quyết định kháng
nguyên ngoại lai2. Một số bacteriophageλvector khác

2.4

2.1
VectorλZAP
2.3
Vectorλgt18 vàλgt19

2.2

Vectorλgt22 vàλgt23

Vectorλgt20 vàλgt212. Một số bacteriophageλvector khác
Vectorλgt18 vàλgt19

•

Có nguồn gốc từ vectorλgt11được cải

Vectorλgt20 vàλgt21

•

tiến mang vùng tạo dòng ở vị tríEcoRI

•

chèn cDNA chứa các vị trí

cDNA sợi đôi đầu bằng mang các
likerSalI không cần phải bảo vệ bằng
methyl hóa trước khi cắt bằng RE

•

•

cácVectorλgt18 vàλgt19.

Chỉ mang 5 vị trris cắt hạn chế
duy nhất:NotI,XbaI,SacI,SalI
vàEcoRI.

Nhận các đoạn chèn DNA
lớn hơn so với

Bắt nguồn từVectorλgt18
vàλgt19

chi.

Dùng để tạo dòng định hướng và
không định hướng cDNA

•

loại bỏ sự chon loc đoạn

đơn củaλgt11.

•

Vị trí tổng hợp chi cho phép

Vectorλgt22 vàλgt23

•

Cho phép tạo dòng định
hướng cDNA vào trong các vi

•

Description of the sub

tríSalI vàNotI.

contents2. Một số bacteriophageλvector khác
Đặc điểm của vectorλZAP
Có 6 vi trí RE trong vùng tạo dòng được sử dụng để tạo dòng định hướng các
phân tử cDNA

Có các promoter của bacteriophage T3 và T7 nằm bên cạnh vùng tạo dòng.

Có các trình tự có nguồn gốc từ bacteriophage f1VI. Nhận dạng các dòng cDNA quan tâm

• Các phương pháp sàng lọc
1

• Các phương pháp xác nhận các dòng cDNA
21. Các phương pháp sàng lọc
Có 3 phương pháp sàng lọc thư viện cDNA cho các dòng quan tâm:

1.1

1.2

Phát hiện các kháng

Lai nuceic acid

nguyên nhiễm dịch
đặc hiệu

1.3

Chọn lọc sib các
dòng cDNA1.1 Lai nucleic acid
Ưu điểm

Phân tích được đồng thời nhiều dòng và nhanh

Không đòi hỏi các dòng cDNA phải...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Các bacteriophageλvector được dùng phổ biến
V. Các bacteriophaggλvector dùng trong tạo dòng
cDNA
V. Các bacteriophaggλvector dùng trong tạo dòng
cDNA
1
Một số bacteriophageλvector khác
2
DNA tái tổ hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DNA tái tổ hợp - Người đăng: Tien Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
DNA tái tổ hợp 9 10 266