Ktl-icon-tai-lieu

Độc tố từ thủy sản

Được đăng lên bởi Love Loan Liều
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC
Bộ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI TẬP MÔN HOÁ HỌC THựC PHẨM

ĐỘC TÓ TÙ THUỶ SẢN

NHÓM SVTH : TRƯƠNG NAM ĐÌNH KHA
ĐOÀN HOÀNG NHẬT
GVHD: ThS. TÔN NỮ MINH NGUYỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC

B ộ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI TẬP MÔN HOÁ HỌC THựC PHẨM

ĐỘC TỐ TÙ THUỶ SẢN

NHÓM SVTH : TRƯƠNG NAM ĐÌNH KHA
ĐOÀN HOÀNG NHẬT
GVHD: ThS. TÔN NỮ MINH NGUYỆT

2

MỤC LỰC
Chương 1 Giới thiệu về độc tố tù’ thủy sản................................................................... 5
1.1. Giới thiệu chung......................................................................................... 5
1.2. Phân loại ngộ độc thực phẩm..................................................................... 5
1.2.1. Ngộ độc cấp tính..................................................................................5
1.2.2. Ngộ độc mãn tính................................................................................ 5
Chương 2 Nguyên nhân gây ngộ độc ở thủy sản.........................................................5
2.1. Ngộ độc thực phấm do ăn phải thức ăn nhiễm vi sinh vật..................................6
2.2. Ngộ độc do thực phẩm nhiễm các chất hoá học................................................... 8
2.3. Ngộ độc do ăn phải thực phấm có sẵn chất độc................................................... 8
2.4. Ngộ độc do quá trình bảo quản và chế biến......................................................... 9
Chương 3 Các loại độc tố có trong thủy sản................................................................ 9
3.1. U rê..... ....... ..................................................................................... 9
3.2. Thủy ngân.................................................................................................. 9
3.3 . P C Ẽ S ..7 .................. ...................... ...................... ............................. ........................ 9

3.4. Ciguatera..................................................................................................10
3.5. Tetrodotoxin............................................................................................10
3.6. DSP...........................................................................................................12
3.7. PSP........................................................................................................... 12
3.8. NSP....................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC
B MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
I TẬP MÔN HOÁ HỌC THC PHẨM
ĐỘC THUỶ SẢN
NHÓM SVTH : TRƯƠNG NAM ĐÌNH KHA
ĐOÀN HOÀNG NHT
GVHD: ThS. TÔN NỮ MINH NGUYỆT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC
Độc tố từ thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Độc tố từ thủy sản - Người đăng: Love Loan Liều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Độc tố từ thủy sản 9 10 559