Ktl-icon-tai-lieu

Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá xây dựng Tân Đức 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

Được đăng lên bởi Thế Công
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 8448 lần   |   Lượt tải: 67 lần
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá xây dựng Tân Đức 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

MỤC LỤC
PHẦN I: THUYẾT MINH DỰ ÁN....................................................................................................................................2
MỞ ĐẦU................................................................................................................................................................................3
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN............................................................................................................3
1. THÔNG TIN CHUNG..................................................................................................................................................3
2. CƠ SỞ ĐỂ LẬP DỰ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG...........................................................................................4
3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ...........................................................................................................................................................5
3.1. Vị trí địa lý:...................................................................................................................................................5
3.2. Giao thông:....................................................................................................................................................5
3.3. Dân cư và kinh tế - xã hội:.............................................................................................................................6
3.4. Mạng lưới sông suối: ....................................................................................................................................6
3.5. Năng lượng:...................................................................................................................................................6
4. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG..........................................................................................6
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.....................................................................8
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN........................................................................................8
1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:.........................................................................................................................9
1.2. Đặc điểm địa chất mỏ:....................................
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá xây dựng Tân Đức 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân
MỤC LỤC
PHẦN I: THUYẾT MINH DỰ ÁN....................................................................................................................................2
MỞ ĐẦU................................................................................................................................................................................3
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN............................................................................................................3
1. THÔNG TIN CHUNG..................................................................................................................................................3
2. CƠ SỞ ĐỂ LẬP D ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG...........................................................................................4
3. V TRÍ ĐỊA ...........................................................................................................................................................5
3.1. Vị trí địa lý:...................................................................................................................................................5
3.2. Giao thông:....................................................................................................................................................5
3.3. Dân cư và kinh tế - xã hội:.............................................................................................................................6
3.4. Mạng lưới sông suối: ....................................................................................................................................6
3.5. Năng lượng:...................................................................................................................................................6
4. MỤC TIÊU CỦA D ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG..........................................................................................6
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.....................................................................8
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN........................................................................................8
1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:.........................................................................................................................9
1.2. Đặc điểm địa chất mỏ:...................................................................................................................................9
1.3. KHÁI QUÁT VỀ KHU MỎ:....................................................................................................................................12
1.3.1. Tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm: ....................................................................................12
1.3.2. Trữ lượng và tuổi thọ mỏ:........................................................................................................................13
1.3.3. Chế độ làm việc:.......................................................................................................................................14
2. PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC.....................................................................................................................................14
2.1. Mở vỉa và trình tự khai thác:........................................................................................................................14
2.1.1. Mở vỉa:.......................................................................................................................................................................14
2.1.2. Trình tự khai thác:.......................................................................................................................................................15
2.2. Hệ thống khai thác:......................................................................................................................................15
2.2.1. Lựa chọn hệ thống khai thác:.....................................................................................................................................15
2.2.2. Các thông số của hệ thống khai thác:.........................................................................................................................16
2.3. Quy trình công nghệ khai thác:....................................................................................................................16
2.3.1. Công nghệ khoan nổ mìn:...........................................................................................................................................16
2.3.2. Công tác xúc bốc đá nguyên khai:.............................................................................................................................18
2.3.3. Xử lý đá quá cỡ sau nổ mìn:.......................................................................................................................................19
2.4. Quy trình công nghệ chế biến đá:................................................................................................................19
2.4.1. Quy trình công nghệ:..................................................................................................................................................19
2.4.2. Số lượng và công suất của trạm nghiền sàng:............................................................................................................20
2.4.3. Công tác xúc bốc đá thành phẩm:..............................................................................................................................20
2.5. Công tác vận tải trong và ngoài mỏ:............................................................................................................20
2.5.1. Tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ:..........................................................................................................................20
2.5.2. Tuyến đường vận tải trong mỏ:..................................................................................................................................20
2.6. Thải đất đá:..................................................................................................................................................21
2.6.1. Đối tượng đổ thải:.......................................................................................................................................................21
2.6.2. Khối lượng đất thải:....................................................................................................................................................21
2.6.3. Vị trí bãi thải:..............................................................................................................................................................22
2.7. Thoát nước mỏ:............................................................................................................................................22
2.7.1. Các nguồn nước có khả năng chảy vào mỏ:..............................................................................................................22
2.7.2. Tính toán lượng nước chảy vào mỏ:..........................................................................................................................22
2.7.3. Biện pháp tháo khô:....................................................................................................................................................22
2.8. Tổng mặt bằng khai thác mỏ:.......................................................................................................................23
2.8.1. Khai trường:................................................................................................................................................................23
2.8.2. Mặt bằng sân công nghiệp:.........................................................................................................................................23
- TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN (04 TRẠM CÔNG SUẤT 750 KVA – 560 KVA).............................................................24
B) KHU CHẾ BIẾN ĐÁ: ................................................................................................................................................24
C) KHU VĂN PHÒNG MỎ:............................................................................................................................................24
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ngoại thương phát triển & Đầu tư Đức Lợi
1
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá xây dựng Tân Đức 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá xây dựng Tân Đức 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân - Người đăng: Thế Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá xây dựng Tân Đức 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân 9 10 370