Ktl-icon-tai-lieu

du án chăn nuôi

Được đăng lên bởi huyhan-knbp
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐÀN HEO AN TOÀN SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
Ở nước ta, chăn nuôi là hướng phát triển quan trọng, lâu dài của sản xuất
nông nghiệp, là một nghề truyền thống lâu đời gắn với trồng trọt và kinh tế gia
đình, nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với sự
phát triển của xã hội, vị trí vai trò của ngành chăn nuôi càng được nâng cao và có
quan hệ ngày càng mật thiết với ngành trồng trọt trong một cơ cấu nông nghiệp
toàn diện.
Tuy nhiên, ngành chăn nuôi lại gặp rất nhiều khó khăn và thách thức: ô
nhiễm môi trường, vấn đề dịch bệnh và an toàn của sản phẩm chăn nuôi…... hơn
nữa quy mô chăn nuôi hiện tại của ta khá nhỏ, phần lớn là chăn nuôi nông hộ. Vì
vậy, chiến lược phát triển nông nghiệp nước ta đã nhấn mạnh là phải phát triển
chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng về thịt, trứng, sữa ...
tăng mức dinh dưỡng cho nhân dân, tăng phân bón và sức kéo cho thâm canh cây
trồng, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng khối lượng và kim ngạch xuất
khẩu.
Chăn nuôi heo đã gắn bó từ rất lâu đối với người chăn nuôi ở Việt Nam nói
chung và ở tỉnh Bình Phước nói riêng, nó đã thực sự góp phần quan trọng trong
việc cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng cho nhu cầu của người dân, tạo ra giá
trị kinh tế cao. Hàng năm còn giải quyết lực lượng lao động nhàn rỗi ở nông thôn,
góp phần tăng thu nhập của người dân.
Theo thống kê năm 2010, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh là 200.763con tăng
3% so với năm 2009 và tăng 27% so với năm 2008; phù hợp với quy hoạch phát
triển của ngành. Chăn nuôi heo đang bắt đầu phát triển theo hướng bán công nghiệp
với các trang trại nuôi vừa và nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn chăn nuôi heo trên địa bàn
tỉnh ở quy mô nông hộ, tự phát nên việc kiểm soát vệ sinh thú y còn gặp nhiều khó
khăn, quản lý và nâng cao chất lượng con giống chưa hiệu quả, môi trường càng
ngày càng ô nhiễm, thị trường không ổn định… đã dẫn đến thiếu bền vững, chưa
thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Để ngành chăn nuôi heo phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho
người dân, phát triển chăn nuôi heo theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, không
gây ô nhiễm môi trường, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở nông
thôn. Đặc biệt là cung cấp sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư xây dựng Dự án “ Hỗ trợ phát triển
đàn heo an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015”.
1...
ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐÀN HEO AN TOÀN SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
nước ta, chăn nuôi hướng phát triển quan trọng, lâu dài của sản xuất
nông nghiệp, một nghề truyền thống lâu đời gắn với trồng trọt kinh tế gia
đình, nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với sự
phát triển của hội, v t vai trò của ngành chăn nuôi càng được nâng cao
quan hệ ngày càng mật thiết với ngành trồng trọt trong một cấu nông nghiệp
toàn diện.
Tuy nhiên, ngành chăn nuôi lại gặp rất nhiều khó khăn thách thức: ô
nhiễm môi trường, vấn đề dịch bệnh an toàn của sản phẩm chăn nuôi…... hơn
nữa quy chăn nuôi hiện tại của ta khá nhỏ, phần lớn chăn nuôi nông hộ.
vậy, chiến lược phát triển nông nghiệp nước ta đã nhấn mạnh phải phát triển
chăn nuôi nhằm đáp ng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng về thịt, trứng, sữa ...
tăng mức dinh dưỡng cho nhân dân, tăng phân bón và sức kéo cho thâm canh cây
trồng, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng khối lượng và kim ngạch xuất
khẩu.
Chăn nuôi heo đã gắn bó t rất lâu đối với người chăn nuôi Việt Nam nói
chung tỉnh Bình Phước nói riêng, đã thực sự góp phần quan trọng trong
việc cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng cho nhu cầu của người dân, tạo ra giá
trị kinh tế cao. Hàng năm còn giải quyết lực ợng lao động nhàn rỗi nông thôn,
góp phần tăng thu nhập của người dân.
Theo thống năm 2010, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh là 200.763con tăng
3% so với năm 2009 tăng 27% so với năm 2008; phù hợp với quy hoạch phát
triển của ngành. Chăn nuôi heo đang bắt đầu phát triển theo hướng bán công nghiệp
với c trang trại nuôi vừa nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn chăn nuôi heo trên địa bàn
tỉnh quy nông hộ, tự phát nên việc kiểm soát vệ sinh thú y còn gặp nhiều khó
khăn, quản lý nâng cao chất lượng con giống chưa hiệu quả, môi trường càng
ngày càng ô nhiễm, thị trường không ổn định… đã dẫn đến thiếu bền vững, chưa
thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Để ngành chăn nuôi heo phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho
người dân, phát triển chăn nuôi heo theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, không
gây ô nhiễm môi trường, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động nông
thôn. Đặc biệt là cung cấp sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư xây dựng D án Hỗ trợ phát triển
đàn heo an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015”.
1
du án chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
du án chăn nuôi - Người đăng: huyhan-knbp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
du án chăn nuôi 9 10 58