Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Xây Dựng Vùng Nguyên Liệu Trồng Gấc Xuất Khẩu

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1906 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU
TRỒNG GẤC XUẤT KHẨU

ĐỊA ĐIỂM

: HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHƯƠNG

Tiền Giang - Tháng 2 năm
2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP
CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
ĐÔNG PHƯƠNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

Tiền Giang - Tháng 2 năm
2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN...............................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư............................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án......................................................................................1
I.3. Căn cứ pháp lý...........................................................................................................2
CHƯƠNG II: CĂN CỨ CHỦ YẾU ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ........3
II.1. Tác dụng của Gấc.....................................................................................................3
II.2. Tình hình phát triển công nghệ chế biến thực phẩm trong nước và xuất khẩu......4
II.3. Tiềm năng cho phát triển trồng Gấc nguyên liệu của huyện Tân Phước, Tiền
Giang................................................................................................................................5
II.3.1. Điều kiện tự nhiên.................................................................................................5
II.3.2. Điều kiện về dân số và lao động...........................................................................6
II.4. Quy hoạch và kế hoạch phát triển dự án đầu tư......................................................7
II.4.1. Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp.............................................................7
II.4.2. Quy hoạch và kế hoạch phát triển lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật..................7
II.4.3. Quy hoạch xây dựng huyện Tân Phước...............................................................8
II.2. Kết luận về sự cần thiết đầu tư.................................................................................8
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG.............................................................10
II.1. Phân tích đánh giá khái quát thị trường tổng thể về s...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DÁN ĐẦU
XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU
TRỒNG GẤC XUẤT KHẨU
ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHƯƠNG
Tiền Giang - Tháng 2 năm
2014
Dự Án Xây Dựng Vùng Nguyên Liệu Trồng Gấc Xuất Khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Xây Dựng Vùng Nguyên Liệu Trồng Gấc Xuất Khẩu - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Dự Án Xây Dựng Vùng Nguyên Liệu Trồng Gấc Xuất Khẩu 9 10 947