Ktl-icon-tai-lieu

DỰ BÁO MỘT SỐ LOẠI SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH TRONG VỤ XUÂN 2014.

Được đăng lên bởi danhviethuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHI CỤC BVTV HÀ NỘI
TRẠM BVTV QUỐC OAI
DỰ BÁO MỘT SỐ LOẠI SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH TRÊN MỘT SỐ CÂY
TRỒNG CHÍNH TRONG VỤ XUÂN 2014.
1. Cây Lúa xuân:
- Bệnh hại chính: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi
khuẩn.
- Sâu hại chính: bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ xít dài.
- Một số đối tượng khác như: Nhện gié, sâu cắn gié, chuột , bệnh hoa cúc, lem
lép hạt... hại rải rác.
A. Dự báo diễn biến phát sinh gây hại của một số đối tượng chính gây hại từ
nay tới cuối vụ như sau:
1.1. Sâu hại chính:
- Bọ rầy:
+ Lứa 2: Rầy cám bắt đầu nở từ giữa - cuối tháng 4, hại mạnh trên diện rộng từ
cuối tháng 4 đầu tháng 5 trên trà lúa sớm giai đoạn đòng già – trỗ bông, trà chính vụ
giai đoạn đứng cái – làm đòng; đặc biệt chú ý các giống nhiễm (Bắc thơm, hương
thơm, nếp,...), mật độ cao có thể gây cháy chòm, cháy cục bộ.
+ Lứa 3 là lứa gây hại chính: Rầy cám rộ từ giữa đến cuối tháng 5 trên lúa giai
đoạn ôm đòng - ngậm sữa - chắc xanh, mật độ có thể cao hàng vạn con/m 2, nếu không
chủ động phòng trừ kịp thời sẽ gây cháy rầy trên diện rộng, nhất là các diện tích lúa
bón thừa đạm, các giống nhiễm như nếp, bắc thơm số 7,…
- Sâu đục thân 2 chấm:
+ Lứa 2: Trưởng thành lứa 2 rộ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, sâu non gây hại
mạnh giữa - cuối tháng 5 trên lúa giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông. Đặc biệt chú ý
các giống chất lượng cao, ruộng cấy dày, bón nhiều đạm.
+ lứa 3: Trưởng thành lứa 3 rộ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, sâu non gây hại
mạnh giữa - cuối tháng 6 trên lúa muộn giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông.
* Ngoài ra lưu ý sâu đục thân cú mèo, sâu đục thân 5 vạch hại giai đoạn lúa đẻ
nhánh rộ - làm đòng cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, nhất là các ruộng xanh tốt ven đồi,
rừng.
- Sâu cuốn lá nhỏ:
+ Lứa 2 gây hại trên các trà lúa từ cuối tháng 4- đầu tháng 5, mật độ thấp.
+ Lứa 3 hại cuối tháng 5- đầu tháng 6 trên trà lúa muộn, đồng thời là nguồn sâu
tích lũy gây hại trên mạ mùa.

- Bọ xít dài:
Bọ xít non và trưởng thành gây hại giai đoạn lúa trỗ ngậm sữa, đặc biệt hại mạnh trên
trà lúa trỗ sớm đầu tháng 5 và trà lúa trỗ muộn đầu tháng 6 mật độ phổ biến 3- 5
con/m2, cao > 10 con/m2
1.2. Bệnh hại chính:
- Bệnh đạo ôn:Là bệnh hại chính ở vụ xuân, đặc biệt khi thời tiết se lạnh, âm u,
có sương mù và trên các giống nhiễm (BC 15, Bắc thơm, Hương Thơm, nếp,...),
ruộng cấy dày, bón phân không cân đối, bón nhiều đạm....Bệnh phát sinh mạnh trên lá
lúa từ đầu - đến cuối tháng 4 giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái (riêng một số diện
tích khi không phòng trừ tốt trên lá...
CHI CỤC BVTV HÀ NỘI
TRẠM BVTV QUỐC OAI
DỰ BÁO MỘT SỐ LOẠI SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH TRÊN MỘT SỐ CÂY
TRỒNG CHÍNH TRONG VỤ XUÂN 2014.
1. Cây Lúa xuân:
- Bệnh hại chính: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi
khuẩn.
- Sâu hại chính: bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ xít dài.
- Một số đối ợng khác như: Nhện gié, u cắn gié, chuột , bệnh hoa cúc, lem
lép hạt... hại rải rác.
A. Dự báo diễn biến phát sinh gây hại của một số đối tượng chính gây hại từ
nay tới cuối vụ như sau:
1.1. Sâu hại chính:
- Bọ rầy:
+ Lứa 2: Rầy cám bắt đầu nở từ giữa - cuối tháng 4, hại mạnh trên diện rộng từ
cuối tháng 4 đầu tháng 5 trên trà lúa sớm giai đoạn đòng già trỗ bông, trà chính vụ
giai đoạn đứng cái làm đòng; đặc biệt chú ý các giống nhiễm (Bắc thơm, hương
thơm, nếp,...), mật độ cao có thể gây cháy chòm, cháy cục bộ.
+ Lứa 3 lứa gây hại chính: Rầy cám rộ từ giữa đến cuối tháng 5 trên lúa giai
đoạn ôm đòng - ngậm sữa - chắc xanh, mật độ có thể cao hàng vạn con/m
2
, nếu không
chủ động phòng trừ kịp thời sẽ gây cháy rầy trên diện rộng, nhất các diện tích lúa
bón thừa đạm, các giống nhiễm như nếp, bắc thơm số 7,…
- Sâu đục thân 2 chấm:
+ Lứa 2: Trưởng thành lứa 2 rộ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, sâu non gây hại
mạnh giữa - cuối tháng 5 trên lúa giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông. Đặc biệt chú ý
các giống chất lượng cao, ruộng cấy dày, bón nhiều đạm.
+ lứa 3: Trưởng thành lứa 3 rộ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, sâu non gây hại
mạnh giữa - cuối tháng 6 trên lúa muộn giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông.
* Ngoài ra lưu ý sâu đục thân mèo, sâu đục thân 5 vạch hại giai đoạn lúa đẻ
nhánh rộ - làm đòng cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, nhất là các ruộng xanh tốt ven đồi,
rừng.
- Sâu cuốn lá nhỏ:
+ Lứa 2 gây hại trên các t lúa t cuối tháng 4- đầu tháng 5, mật đ thấp.
+ Lứa 3 hại cuối tháng 5- đầu tháng 6 trên trà lúa muộn, đồng thời nguồn sâu
tích lũy gây hại trên mạ mùa.
DỰ BÁO MỘT SỐ LOẠI SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH TRONG VỤ XUÂN 2014. - Trang 2
DỰ BÁO MỘT SỐ LOẠI SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH TRONG VỤ XUÂN 2014. - Người đăng: danhviethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
DỰ BÁO MỘT SỐ LOẠI SINH VẬT GÂY HẠI CHÍNH TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH TRONG VỤ XUÂN 2014. 9 10 629