Ktl-icon-tai-lieu

Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3982 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày

Th.S Nguyễn Thị Thu Sang

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm
Đề tài.

Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất
nước mắm ngắn ngày
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thu Sang
SVTH: Nhóm 19
Trần Quốc Huy

3005110114

Trần Thị Mỹ Lan

3005110137

Nguyễn Hoàng Linh

3005110145

Trần Thị Tiến

3005110335

Ngô Thị Minh Tuyền

3005110375

Tp.Hồ Chí Minh-2014

Mục lục
1
Nhóm: 19

Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày

Nội dung

Th.S Nguyễn Thị Thu Sang

trang

Lời mở đầu.............................................................................................................4
I. Enzyme protease...........................................................................................5
1. Khái quát về enzyme.........................................................................................5
1.1 Enzyme............................................................................................................5
1.2 Đặc tính chung của enzym..............................................................................5
1.3 Cấu tạo của enzym..........................................................................................5
2 Tổng quan về enzyme protease..........................................................................6
2.1 Giới thiệu.........................................................................................................6
2.2 Đặc điểm chung...............................................................................................6
2.3 Phân loại..........................................................................................................8
2.4 Cơ chế tác dụng...............................................................................................10
2.5 Nguồn cung cấp...............................................................................................10
II. Thu nhận enzyme protease từ nấm mốc Aspergillus oryzae.....................15
1. Quy trình thu nhận enzyme protease................................................................15
2. Thu nhận enzyme protease từ nấm mốc Aspergillus oryzae...........................16
2.1 Tổng quan về Aspergillus oryzae..................................................................16
2.2. Quy trình sản xuất protease từ chủng nấm mốc Aspergillus oryzae.............23
2.2.1. Sơ đồ quy tr...
Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày Th.S Nguyễn Thị Thu Sang
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm
Đề tài. Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất
nước mắm ngắn ngày
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thu Sang
SVTH: Nhóm 19
Trần Quốc Huy 3005110114
Trần Thị Mỹ Lan 3005110137
Nguyễn Hoàng Linh 3005110145
Trần Thị Tiến 3005110335
Ngô Thị Minh Tuyền 3005110375
Mục lục
1
Nhóm: 19
Tp.Hồ Chí Minh-2014
Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Enzyme protease và ứng dụng trong sản xuất nước mắm ngắn ngày 9 10 281