Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu cục bộ phần 1

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA: THÚ Y
PHẦN II: GIẢI PHẪU CỤC BỘ
A. GIẢI PHẪU CỤC BỘ CÁC XOANG VÙNG ĐẦU.
I.GIẢI PHẪU CỤC BỘ XOANG MIỆNG:
1. Giới hạn.
- Phần đầu của ống tiêu hóa
- Nằm giữa hai hàm
- Trước là môi
- Sau là màng khẩu cái
- Hai bên có má
- Trên là vòm khẩu cái
2. Cơ quan nằm trong xoang miệng:
a. Môi.
- Gồm môi trên và môi dưới, giáp nhau bởi hai mép
- Mặt ngoài môi có rãnh nhân trung và một số lông dài xúc giác
- Phân biệt:
Ngựa
Bò
Lợn
Chó
Môi mỏng, dễ cử
Môi dày, cứng ít
Môi dưới nhỏ, môi Môi có nhiều lông,
động, có nhiều
cử động, ko dùng
trên to tràn ra
rãnh nhân trung rất
lông xúc giác
lấy thức ăn. Mặt
ngoài môi dưới và sâu. Hai bên mép
ngoài môi có một
môi trên biến thành kéo dài và bẻ cụp
thiết diện rộng ko
mõm.
xuống tận hàm
có lông, màu đen
dưới nên miệng rất
luôn ẩm ướt khi bò
rộng
khỏe mạnh
b. Màng khẩu cái :
-Vị trí : là 1 gấp nếp nằm giữa xoang miệng và yết hầu, tiếp sau vòm khẩu cái
- Phân biệt
Ngựa
Bò
Lợn
Chó
Dài che kín phía
Ngắn hơn ở ngựa
Rộng, cái mẻ trước
sau xoang miệng
nên thở đc bằng
ở cạnh dưới màng
nên ko thở đc bằng miệng.
bị tiểu thiệt che kín
miệng
nên khi lợn thở
bằng miệng. Hai
hạch amidan có
hình bầu dục hơi
nổi và có nhiều lỗ.
c. Má.
- Vị trí :
+ là 2 thành bên miệng
+ Từ hàm trên xuống hàm dưới
+ từ mép tới màng khẩu cái
- ứng với răng hàm trên 3-4 có lỗ đổ ra của ống Stenon
- phân biệt
Ngựa
Bò
Lợn
Chó
SV: LƯƠNG QUỐC HƯNG – TYA53 Email: lqhungtyak53@gmail.com
1

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Niêm mạc nhẵn
Niêm mạc có
Niêm mạc nhẵn
nhiều gai hình nón
bổ xiên về sau
d. Vòm khẩu cái :
- Vị trí :
+ Là 1 vòm dài ở phía trên xoang miệng
+ Ngăn cách xoang mũi với xoang miệng
+ Phía trước bởi vòng cung răng cửa
+ Hai bên là các răng hàm trên
+ sau là màng khẩu cái
- Phân biệt :
Ngựa
Bò
Lợn
2/3 phía trước có
Khẩu cái hẹp và
các gờ ngang, 1/3
dài
phía sau ko có các
gờ ngang.

KHOA: THÚ Y

Chó
Vào trong càng
rộng, có khoảng 910 gờ ngang theo
kiểu vòng cung,
trên mặt vòm khẩu
cái có nhiều sắc tố
đen

e. Lưỡi.
- vị trí, hình thái :
+ là khối cơ nằm giữa hai nhánh xương hàm dưới
+ phần sau tĩnh bám vào mỏm lưỡi của xương thiệt cốt
+ phần trước tự do kéo đến tận vòng cung răng cửa.
+ có 1 gấp nếp là dây hãm lưỡi.
+ lưỡi có hình tháp có 3 mặt ( 1 trên, 2 bên) 1 đáy và 1 đỉnh
+ mặt trên(lưng) ứng với vòm khẩu cái. Lớp niêm mạc dày và có các gai :
++ Gai chỉ : nhỏ, mịn, xếp xít nhau tạo nên mặt nhám ở phía trước lưỡi. Chức
năng : cơ học và xúc giác
++ gai nấm : lớn hơn gai chỉ, giống hình đinh gim nằm rải rác giữa các gai chỉ.
...
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA: THÚ Y
SV: LƯƠNG QUỐC HƯNG – TYA53 Email: lqhungtyak53@gmail.com
1
PHẦN II: GIẢI PHẪU CỤC BỘ
A. GIẢI PHẪU CỤC BỘ CÁC XOANG VÙNG ĐẦU.
I.GIẢI PHẪU CỤC BỘ XOANG MIỆNG:
1. Giới hạn.
- Phần đầu của ống tiêu hóa
- Nm giữa hai hàm
- Trước là môi
- Sau là màng khẩu cái
- Hai bên có má
- Trên là vòm khẩu cái
2. Cơ quan nằm trong xoang miệng:
a. Môi.
- Gồm môi trên và môi dưới, giáp nhau bởi hai mép
- Mặt ngoài môi có rãnh nhân trung và mt số lông dài xúc giác
- Phân biệt:
Ngựa
Lợn
Chó
Môi mỏng, dễ cử
động, có nhiều
lông xúc giác
Môi dày, cng ít
cử động, ko dùng
ly thức ăn. Mặt
ngoài môi có một
thiết diện rộng ko
có lông, màu đen
luôn ẩm ướt khi bò
khỏe mạnh
Môi dưới nhỏ, môi
trên to tràn ra
ngoài môi dưới và
môi trên biến thành
mõm.
Môi có nhiều lông,
rãnh nhân trung rất
sâu. Hai bên mép
kéo dài và bẻ cụp
xuống tận hàm
dưới nên miệng rất
rộng
b. Màng khẩu cái :
-Vị trí : là 1 gấp nếp nằm giữa xoang miệng và yết hầu, tiếp sau vòm khẩu cái
- Phân biệt
Ngựa
Lợn
Chó
Dài che kín phía
sau xoang miệng
nên ko thở đc bằng
miệng
Ngắn hơn ở ngựa
nên thở đc bằng
miệng.
Rộng, cái mẻ trước
ở cạnh dưới màng
bị tiểu thiệt che kín
nên khi lợn thở
bằng miệng. Hai
hạch amidan có
hình bầu dục hơi
nổi và có nhiều lỗ.
c. Má.
- Vị trí :
+ là 2 thành bên miệng
+ Từ hàm trên xuống hàm dưới
+ tmép tới màng khu cái
- ứng với răng hàm trên 3-4 có lỗ đổ ra của ống Stenon
- phân biệt
Ngựa
Lợn
Chó
Giải phẫu cục bộ phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu cục bộ phần 1 - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giải phẫu cục bộ phần 1 9 10 365