Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lúa

Được đăng lên bởi Liên Vũ
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2162 lần   |   Lượt tải: 12 lần
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HNDVN
------*------

GIÁO ÁN TÍCH HỢP
NGHỀ: TRỒNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO
Trình độ: Sơ cấp nghề

Hà Nội, 2013

GIÁO ÁN SỐ 1
MÔ ĐUN 01: GIỚI THIỆU VỀ LÚA CHẤT LƯỢNG

Thời gian: 18 giờ

Thời gian thực hiện: Từ ngày…….…/2013 đến ngày…….../2013
I. Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:
- Biết được thế nào là lúa chất lượng;
- Vai trò của lúa chất lượng trong sản xuất lúa;
- Nắm được tình hình sản xuất lúa chất lượng và phương hướng sản xuất lúa chất
lượng hiện nay tại Việt Nam;
- Nghiêm túc, thực tế, coi trọng chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe của người
tiêu dùng.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Giáo trình kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao, giáo án, bài giảng, bảng
biểu, tranh ảnh, câu hỏi phát vấn.
2. Học viên
+ Nghiêm túc trong học tập, tiếp thu tốt, nhớ kiến thức đã học và liên hệ
kiến thức thực tiễn.
C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
I. Ổn định tổ chức lớp học
1. Tổ chức lớp: 1 phút
- Kiểm tra sĩ số:
- Nhắc nhở: Tài liệu học tập, ý thức.
2. Kiểm tra đầu vào: 20 phút

II. Thực hiện bài học
T
NỘI DUNG
T

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO
VIÊN

Dẫn nhập
A

Tình hình sản xuất lúa chất lượng
cao ở nước ta.

HOẠT
ĐỘNG
CỦA HỌC
SINH
18

Vào bài trực
tiếp

Lắng nghe

Thuyết trình

Lắng nghe

Giới thiệu chủ đề
* Tên bài:
* Mục tiêu bài học:
B

C

Giải quyết vấn đề
Phần lý thuyết

- Diễn giảng

I. Khái niệm về lúa chất lượng

- Phát vấn

II. Vai trò của lúa chất lượng

III. Tình hình sản xuất lúa chất
lượng

Giờ

Nghe, ghi
chép, trả lời

IV. Phương hướng sản xuất lúa
chất lượng.
Thực hành: Tham quan học tập
mô hình trồng lúa chất lượng.
D

Kết thúc vấn đề
Tổng kết nội dung kiến thức

32
giờ
Sử dụng sơ đồ,
phát vấn nhanh

- Quan sát,
trả lời

- Nhắc nhở

- Nghe, ghi
chép

Hướng dẫn tự học
E

- Đọc tài liệu tham khảo
- Chuẩn bị bài cho buổi học sau

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
- Về nội dung bài học
- Về phương tiện dạy học
- Về thời gian
- Về học sinh

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013
Thông qua bộ môn

Giáo viên soạn bài

GIÁO ÁN SỐ 2
MÔ ĐUN 02: KỸ THUẬT LÀM MẠ
Thời gian: 21 giờ
Bài 1: Chuẩn bị hạt giống, ngâm ủ
Thời gian thực hiện: Từ ngày…….…/2013 đến ngày…….../2013
I. Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:
- Xác định được phương thức gieo trồng lúa là cấy hay sạ;
- Xác định được diện tích gieo trồng lúa;
- Xác định được tỉ lệ nảy mầm của lúa giống
- Xác định được lượng lúa giống cần có để ngâm ủ.
- Ủ được lúa giống lên mầm đều và điều chỉnh ...
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HNDVN
------*------
GIÁO ÁN TÍCH HỢP
NGHỀ: TRỒNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO
Trình độ: Sơ cấp nghề
Hà Nội, 2013
Giáo án lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lúa - Người đăng: Liên Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo án lúa 9 10 431