Ktl-icon-tai-lieu

giáo án sinh 6

Được đăng lên bởi ngocanh87-bo-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lát cắt ngang của lá

Lát cắt ngang của rễ

Lat cắt ngang của thân

Kích thước của các loại tế bào
STT
1
2
3
4

Tế bào

Chiều dài
(mm)
550
45
0,55

Đường kính
(mm)
0,04
5,5
0,55

Tế bào sợi gai
Tế bào tép bưởi
Tế bào thịt quả cà
chua
Tế bào mô phân 0,001 – 0,003 0,001 – 0,003
sinh ngọn

Lục lạp Chất
TB

Vách Vách
Không
TB bênTB
bào
cạnh

Nhân

Màng
sinh
chất

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:
-Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
-Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.
-Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào
quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt
lá),…
Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:
-Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có
chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế
bào.
-Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

Mô phân sinh
ngọn

Mô nâng đỡ

Mô mềm

Kiểm tra – đánh giá
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu
nào? (chọn câu trả lời đúng nhất):
a)
b)
c)
d)

Màng sinh chất, chất tế bào.
Vách tế bào, không bào.
Nhân, lục lạp.
Cả a, b và c.

Đáp án: câu d

Dặn dò
- Đọc mục “Em có biết”
- Học bài, trả lời câu hỏi trong SGK.
- Chuẩn bị bài sau.

...
Lát cắt ngang của Lát cắt ngang của rễ Lat cắt ngang của thân
giáo án sinh 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án sinh 6 - Người đăng: ngocanh87-bo-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo án sinh 6 9 10 631