Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình đất trồng trọt

Được đăng lên bởi Hanhmy Pham
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PGS.TS. NGUYỄN THẾĐẶNG (Chủ biên) PGS.TS. ĐẶNG VĂN MINH, TS.
NGUYỄN THẾ HÙNG TS. HOÀNG HẢI, TS. ĐỖ THỊ LAN

Giáo trình ĐẤT TRỒNG TRỌT

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP Hà Nội - 2008

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Đất trồng trọt được biên soạn trên cơ sở kế hoạch đào tạo hệ đại học
ngành trồng trọt và một số ngành gần với ngành trồng trọt của Trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất
về nguồn gốc, thành phần, tính chất của đất và sử dụng đất trong trồng trọt.
Trong khi biên soạn, tập thê tác giảđã bám sát phương châm giáo dục của Nhà
nước Việt Nam và gắn liền lý luận với thực tiễn. Đồng thời với việc kế thừa các kiến
thức khoa học hiện đại trên thế giới, các tác giảđã mạnh dạn.đưa các kết quả nghiên
cứu mới nhất của Việt Nam vào trong tài liệu, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu ở
vùng núi phía Bắc Việt Nam.
Tham gia biên soạn giáo trình này gồm:
PGS. TS. Nguyễn Thế Đặng là chủ biên và biên soạn bài mở đầu, chương 1,6 và
8.
PGS. TS. Đặng Văn Minh biên soạn chương 2 và 3.
TS. Nguyễn Thế Hùng biên soạn chương 4.
TS. Hoàng Hải biên soạn chương 5.
TS. Đỗ Thị Lan biên soạn chương 7.
Tập thể tác giả cảm ơn sựđóng góp ý kiến cho việc biên soạn cuốn giáo trình này
của các thầy cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường, Khoa Nông học, Trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên.
Chúng tôi cho rằng đây là cuốn giáo trình tốt, nhưng chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được thêm sựđóng góp ý kiến của
đồng nghiệp và các độc giả.
Xin chân thành cảm ơn.
Tập thể tác giả

MỞ ĐẦU
Khái niệm về đất
Đất là một phần của vỏ trái đất, nó là lớp phủ của lục địa mà bên dưới nó là đá và
khoáng sinh ra nó, bên trên là thảm thực bì và khí quyển.

Đất là lớp mặt tơi xốp của lục địa có khả năng sản xuất ra sản phẩm của cây
trồng. Như vậy khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng (độ phì của đất là thuộc tính
không thể thiếu được của đất (William).
Theo nguồn gốc phát sinh, tác giảĐôkutraiep định nghĩa: Đất là một vật thể tự
nhiên được hình thành do sự tác động tổng hợp của năm yếu tô là: Khí hậu, đá mẹ, địa
hình, sinh vật và thời gian. Đất được xem như một thể sống, nó luôn luôn vận
động,biến đổi và phát triển.
Đất được cấu tạo nên bởi các chất khoáng (chủ yếu từđá mẹ) và các hợp chất hữu
cơ do hoạt động sống của sinh vật cung cấp. Vì vậy sự khác nhau cơ bản giữa đất và
sản phẩm vỡ vụn của đá là: Đất có độ phì nhiêu trong khi đá và khoáng lại khôngcó.
Vai trò của đất
Đối ...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
PGS.TS. NGUYN THẾĐẶNG (Ch biên) PGS.TS. ĐẶNG VĂN MINH, TS.
NGUYN TH HÙNG TS. HOÀNG HI, TS. ĐỖ TH LAN
Giáo trình ĐẤT TRNG TRT
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP Hà Ni - 2008
Giáo trình đất trồng trọt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình đất trồng trọt - Người đăng: Hanhmy Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giáo trình đất trồng trọt 9 10 14