Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Khuyến nông

Được đăng lên bởi ngan-nguyen-thi-my
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 19430 lần   |   Lượt tải: 69 lần
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Khuyến nông

1

KHUYỂN NÔNG
Giáo trình Khuyến nông là giáo trình dùng đào tạo những kiến thức cơ bản, nghiệp vụ về khuyến nông
cho sinh viên đại học hệ chính qui và tại chức trường Đại học Nông nghiệp I. Cũng có thể nó là tài liệu tham
khảo hữu ích cho đào tạo sinh viên các trường đại học Nông- Lâm nghiệp, các Trung tâm khuyến nông, các
cán bộ làm công tác khuyến nông trong phạm vi cả nước.
Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:
-

Đại cương khuyến nông: Định nghĩa khuyến nông. Nguyên tắc cơ bản khuyến nông. Vai trò khuyến
nông ...

-

Tổ chức và nhiệm vụ khuyến khuyến nông các cấp.

-

Phương pháp khuyến nông.

-

Phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông

-

Trên cơ sở đó sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể vậndụng những hiểu biết của mình về

dân.

chuyên môn kỹ thuật cũng như nghiệp vụ khuyến nông vào sản xuất.

CẤU TRÚC GIÁO TRÌNH
•

Giáo trình gồm 5 chương:

- Chương I: Đại cương về khuyến nông
- Chương II: Tổ chức và quản lý khuyến nông
- Chương III: Đặc điểm nông nghiệp và nông thôn Việt Nam
- Chương IV: Phương pháp đào tạo người lớn và truyền thông khuyến nông
- Chương V: Phương pháp khuyến nông
Trình bày nội dung các chương theo logic trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khuyến nông tổ chức mạng lưới khuyến nông - đặc điểm nông nghiệp và nông thôn Việt Nam
- phương pháp đào tạo người lớn tuổi và truyền thông khuyến nông và cuối cùng là phương pháp khuyến
nông, phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới cho nông dân.
•

Đôi điều lưu ý

Đào tạo khuyến nông cho sinh viên trường Đại học Nông nghiệp I nói riêng, các trường Đại
học cũng như Trung học Nông - Lâm nghiệp nói chung là môn học rất mới mẻ, mặt khác kiến thức về
khuyến nông rất rộng và phục vụ cho nhiều đối tượng nên cuốn giáo trình chắc chắn còn rất nhiều khiếm
khuyết. Sinh viên và các độc giả cần tham khảo nhiều tài liệu, dúc kết nhiều từ thực tế, thực hành.

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Khuyến nông

2

Chương 1- ĐẠI CƯƠNG VỀ KHUYỂN NÔNG.
Trọng tâm chương 1:
Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến

thức cơ bản về khuyến nông:

-

Lược sử phát triển khuyến nông của Thế

giới và của

-

Định nghĩa khuyến nông.

-

Nguyên tắc và vai trò khuyến nông

1.1-

Việt nam.

Đặc điểm, những thuận lợi và khó khăn của khuyến nông Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Lịch sử sự hình thành phát triển khoa học khuyến nông.

1/. Vài nét lịch sử sự hình thành giáo dục khuyến nông- Thuật ngữ khuyến nông...
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Khuyến nông 1
Giáo trình Khuyến nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Khuyến nông - Người đăng: ngan-nguyen-thi-my
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Giáo trình Khuyến nông 9 10 915