Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi heo

Được đăng lên bởi thanh-nam-thai
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 23125 lần   |   Lượt tải: 120 lần
Trung tâm Khuyến nông –Khuyến ngư tỉnh Bình Phước

Designs: Nguyễn Xuân Trường

LỜI GIỚI THIỆU
Giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật chăn nuôi heo do Trung tâm Khuyến nôngKhuyến ngư tỉnh Bình Phước biên soạn dựa trên những tài liệu, tư liệu của các tác giả
trong và ngoài nước nhằm mục đích làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên dạy nghề và
cung cấp cho học viên tham gia các lớp học nghề ngắn hạn. Nội dung của tài liệu cung
cấp những kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về công tác giống heo; cách
phối trộn thức ăn cho heo cũng như phương pháp chăn nuôi heo đực giống, heo thịt, heo
nái và heo con theo mẹ; các phương pháp phòng và trị một số bệnh ở heo…
Giáo trình này được chia thành các mô đun, trong mỗi mô đun là các bài học. Mỗi
bài học được cấu trúc thành 7 phần khác nhau, cụ thể:
Phần 1: Nói rõ mục đích cuối cùng mà người đọc cần nắm được, làm được.
Phần 2: Giúp cho người đọc có được những kiến thức cần thiết để thực hiện một
công việc nào đó của nghề.
Phần 3: Cung cấp cho người đọc trình tự các bước để thực hiện một công việc của
nghề.
Phần 4: Yêu cầu người đọc phải thực hiện một bài tập tương đương với một công
việc của nghề.
Phần 5: Nói rõ sản phẩm cuối cùng của phần bài tập mà người học phải có và
cách thức, tiêu chí để đánh giá sản phẩm đạt yêu cầu hay chưa.
Phần 6: Những điểm cần ghi nhớ mà người học phải chú ý .
Phần 7: Tài liệu mà người học có thể tham khảo.
Trong quá trình biên soạn không thể tránh được thiếu sót, rất mong được sự quan tâm
và đóng góp ý kiến của các chuyên gia, giáo viên và học viên để tài liệu ngày càng hoàn
thiện hơn./.
Bình Phước, tháng 10 năm 2012

Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi heo (tài liệu lưu hành nội bộ)

1

Trung tâm Khuyến nông –Khuyến ngư tỉnh Bình Phước

Designs: Nguyễn Xuân Trường

Chƣơng 1
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ CƠ BẢN TRONG CHĂN NUÔI HEO
Mục tiêu bài học
Sau khi kết thúc chương này người học sẽ:
-

Hiểu được tầm quan trọng của nghành chăn nuôi heo.

-

Hiểu được các đặc điểm cơ bản của heo

-

Có thể đề ra các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi với từng loại heo

Heo rất quen thuộc với con người, bởi vì nó đáp ứng một số nhu cầu khác nhau
của con người. Phạm vi phân bố của heo rộng khắp nơi điều này là do sự gắn bó gần gũi
của nó đối với con người. Con người khám phá và đi đến các vùng khác nhau của trái đất
thông qua các phương tiện như thuyền, đường bộ, trong quá trình đó họ thường mang
theo những chú heo cùng với các vật nuôi khác đa được thuần hoá và cả các loại giống
cây trồng. Khi họ định canh trên một vùng đấ...
Trung tâm Khuyến nông –Khuyến ngư tỉnh Bình Phước Designs: Nguyễn Xuân Trường
Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi heo (tài liệu lưu hành nội bộ) 1
LỜI GIỚI THIỆU
Giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật chăn nuôi heo do Trung tâm Khuyến nông-
Khuyến ngư tỉnh Bình Phước biên soạn dựa trên những tài liệu, liệu của các tác giả
trong và ngoài nước nhằm mục đích làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên dạy nghề
cung cấp cho học viên tham gia các lớp học nghề ngắn hạn. Nội dung của tài liệu cung
cấp những kiến thức kỹ năng từ bản đến chuyên sâu vcông tác giống heo; cách
phối trộn thức ăn cho heo cũng như phương pháp chăn nuôi heo đực giống, heo thịt, heo
nái và heo con theo mẹ; các phương pháp phòng và trị một số bệnh ở heo
Giáo trình này được chia thành các đun, trong mỗi mô đun các bài học. Mỗi
bài học được cấu trúc thành 7 phần khác nhau, cụ thể:
Phần 1: Nói rõ mục đích cuối cùng mà người đọc cần nắm được, làm được.
Phần 2: Giúp cho người đọc được những kiến thức cần thiết để thực hiện một
công việc nào đó của nghề.
Phần 3: Cung cấp cho người đọc trình tự các bước để thực hiện một công việc của
nghề.
Phần 4: Yêu cầu người đọc phải thực hiện một bài tập tương đương với một công
việc của nghề.
Phần 5: Nói sản phẩm cuối cùng của phần bài tập mà người học phải và
cách thức, tiêu chí để đánh giá sản phẩm đạt yêu cầu hay chưa.
Phần 6: Những điểm cần ghi nhớ mà người học phải chú ý .
Phần 7: Tài liệu mà nời học có thể tham khảo.
Trong quá trình biên soạn không thể tránh được thiếu sót, rất mong được sự quan tâm
đóng góp ý kiến của các chuyên gia, giáo viên học viên để tài liệu ngày càng hoàn
thiện hơn./.
Bình Phước, tháng 10 năm 2012
Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi heo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi heo - Người đăng: thanh-nam-thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Giáo trình Kỹ thuật chăn nuôi heo 9 10 103