Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình rau an toàn

Được đăng lên bởi lienvu-a19
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 4915 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1
MÔ ĐUN 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ RAU AN TOÀN
Bài 1: Giới thiệu về sản xuất rau an toàn
Mục tiêu: Học viên hiểu được các tiêu chuẩn, điều kiện và các vấn đề liên
quan để có thể trồng và quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn.
I. Khái niệm về rau an toàn (RAT)
1. Rau an toàn (RAT)
Là những sản phẩm rau tươi (bao gồm tất cả các loại rau ăn: lá, thân, củ,
hoa, quả, hạt, các loại nấm thực phẩm…) được sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bao
gói, bảo quản theo quy trình bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh môi
trường và đạt tiêu chuẩn RAT theo quy định.
2. Điều kiện sản xuất RAT
Là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm các tiêu chí về điều kiện môi
trường và qui trình sản xuất của các cơ sở sản xuất để đảm bảo sản xuất ra các
sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn an toàn.
3. Tiêu chuẩn RAT
Là hệ thống các chỉ tiêu về hình thái và vệ sinh an toàn thực phẩm nêu tại
Quy định này và các văn bản khác có liên quan, làm căn cứ kiểm tra, giám sát và
chứng nhận sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn RAT.
4. Ngưỡng dư lượng an toàn
Là hàm lượng tối đa của dư lượng hoá chất độc hại (kim loại nặng, nitrat,
thuốc BVTV), các chất điều hoà sinh trưởng, các vi sinh vật có hại được phép
tồn tại trên rau mà không ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế.
5. Tổ chức chứng nhận chất lượng RAT
Là đơn vị có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực,
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định làm nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng RAT.
6. Tại sao phải sản xuất rau theo hướng an toàn
- Bảo vệ sức khỏe người sản xuất cũng như người tiêu dùng.
- Bảo vệ và cải thiện môi trường sống.
- Tăng thu nhập cho nông dân. Trong một tương lai không xa sẽ không
còn chỗ đứng cho những sản phẩm không đảm bảo an toàn cho con người và
thay vào đó là những sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường.
II. Điều kiện sản xuất rau an toàn
Tổ chức, cá nhân sản xuất RAT phải đảm bảo các điều kiện sau:
1. Về nhân lực.
- Tổ chức sản xuất RAT phải có cán bộ kỹ thuật chuyên ngành về trồng
trọt hoặc BVTV từ trung cấp trở lên.
- Người sản xuất RAT phải có đủ sức khoẻ và qua lớp huấn luyện kỹ thuật
sản xuất rau an toàn và có chứng chỉ do Sở Nông nghiệp và PTNT cấp.
2. Điều kiện về đất trồng.
- Đất quy hoạch để trồng RAT phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
+ Có đặc điểm lý, hoá, sinh học phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển
của cây rau.

2
+ Không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh
hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giế...
1
MÔ ĐUN 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ RAU AN TOÀN
Bài 1: Giới thiệu về sản xuất rau an toàn
Mục tiêu: Học viên hiểu được các tiêu chuẩn, điều kiện và các vấn đề liên
quan để có thể trồng và quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn.
I. Khái niệm về rau an toàn (RAT)
1. Rau an toàn (RAT)
những sản phẩm rau tươi (bao gồm tất cả các loại rau ăn: lá, thân, củ,
hoa, quả, hạt, các loại nấm thực phẩm…) được sản xuất, thu hoạch, chế, bao
gói, bảo quản theo quy trình bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh môi
trường và đạt tiêu chuẩn RAT theo quy định.
2. Điều kiện sản xuất RAT
Là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm các tiêu chí về điều kiện môi
trường qui trình sản xuất của c sở sản xuất để đảm bảo sản xuất ra các
sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn an toàn.
3. Tiêu chuẩn RAT
hệ thống các chỉ tiêu về hình thái vệ sinh an toàn thực phẩm nêu tại
Quy định này và các văn bản khác có liên quan, làm căn cứ kiểm tra, giám sát và
chứng nhận sản phẩm rau đạt tiêu chuẩn RAT.
4. Ngưỡng dư lượng an toàn
hàm lượng tối đa của lượng hoá chất độc hại (kim loại nặng, nitrat,
thuốc BVTV), các chất điều hoà sinh trưởng, các vi sinh vật hại được phép
tồn tại trên rau mà không ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo quy định hiện
hành của Bộ Y tế.
5. Tổ chức chứng nhận chất lượng RAT
đơn vị đủ điều kiện về sở vật chất, trang thiết bị nhân lực,
được quan nhà nước thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định làm nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng RAT.
6. Tại sao phải sản xuất rau theo hướng an toàn
- Bảo vệ sức khỏe người sản xuất cũng như người tiêu dùng.
- Bảo vệ và cải thiện môi trường sống.
- Tăng thu nhập cho nông dân. Trong một tương lai không xa sẽ không
còn chỗ đứng cho những sản phẩm không đảm bảo an toàn cho con người
thay vào đó là những sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường.
II. Điều kiện sản xuất rau an toàn
Tổ chức, cá nhân sản xuất RAT phải đảm bảo các điều kiện sau:
1. Về nhân lực.
- Tổ chức sản xuất RAT phải cán bộ kỹ thuật chuyên ngành về trồng
trọt hoặc BVTV từ trung cấp trở lên.
- Người sản xuất RAT phải có đủ sức khoẻ và qua lớp huấn luyện kỹ thuật
sản xuất rau an toàn và có chứng chỉ do Sở Nông nghiệp và PTNT cấp.
2. Điều kiện về đất trồng.
- Đất quy hoạch để trồng RAT phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
+ đặc điểm lý, hoá, sinh học phù hợp với s sinh trưởng, phát triển
của cây rau.
Giáo trình rau an toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình rau an toàn - Người đăng: lienvu-a19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giáo trình rau an toàn 9 10 302