Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sinh thái nông nghiệp

Được đăng lên bởi daothidieuthuy1993
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình sinh thái học đồng ruộng
Biên tập bởi:
nguyenthanhlam

Giáo trình sinh thái học đồng ruộng
Biên tập bởi:
nguyenthanhlam
Các tác giả:
tranducvien
nguyenthanhlam

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Giới thiệu: Giáo trình sinh thái học đồng ruộng
2. Đồng ruộng và sinh thái học đồng ruộng
3. Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái đồng ruộng
4. Sự vận động của hệ sinh thái đồng ruộng
5. Điều khiển hệ sinh thái đồng ruộng
6. Kĩ thuật học hệ thống của hệ sinh thái đồng ruộng
7. Giải thích thuật ngữ_Giáo trình sinh thái học nông nghiệp
8. Mục lục giáo trinh sinh thái hoc đồng ruộng
9. Tài liệu tham khảo giáo trinh sinh thái học đồng ruộng
Tham gia đóng góp

1/15

Giới thiệu: Giáo trình sinh thái học đồng
ruộng
Tóm tắt
Trong các hệ sinh thái lục địa thì hệ sinh thái đồng ruộng là nơi có biến đổi tự nhiên
sâu sắc nhất kể từ khi có loài người đến nay. Trong lịch phát triển của sinh thái học, bộ
môn được phát triển đầu tiên là sinh thái học liên hệ với rừng, sau đó với đồng cỏ, ao
hồ, sau cùng mới xây dựng được sinh thái học liên quan với đồng ruộng. Loài người bắt
đầu làm ruộng vào cuối thời đại đồ đá cũ (trước công nguyên khoảng 7.000 năm), so với
lịch sử lâu dài một triệu năm của loài người thì phải nói là khá gần. Trong quá trình phát
triển nông nghiệp, trí tuệ loài người không dừng lại ở việc điều khiển môi trường sống
cho cây trồng, mà còn tiến lên điều khiển di truyền của thực vật.
Sự phát triển của nông nghiệp hiện đại đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Khuynh hướng
tăng việc đầu tư, thực chất là sự đầu tư năng lượng hoá thạch, để thay thế dần cho các
nguồn lợi tự nhiên đó làm môi trường sống bị hủy hoại. Do đấy, cần phải phát triển một
nền nông nghiệp dựa nhiều hơn vào việc khai thác hợp lý các nguồn lợi tự nhiên của
hệ sinh thái và bảo vệ môi trường sống. đó là nhiệm vụ số một của sinh thái học nông
nghiệp - cơ sở của việc bố trí cơ cấu cây trồng và vật nuôi hợp lý ở các vùng sản xuất
nông nghiệp.
Sự phát triển kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu ngành nông nghiệp phải phấn đấu để tăng
năng suất cây trồng hơn nữa. Ruộng cây trồng năng suất cao là một hệ sinh thái hoạt
động hài hoà, đạt được sự cân đối giữa các yếu tố cấu thành nó. Do đấy, thực chất của
kỹ thuật tăng năng suất cây trồng là kỹ thuật điều khiển sự hoạt động của hệ sinh thái
đồng ruộng năng suất cao.

Nội dung
Xem chi tiết tại đây

2/15

Đồng ruộng và sinh thái học đồng ruộng
Tóm tắt
Bên cạnh sinh thái học nông nghiệp, sinh thái học đồng ruộng đóng góp mộ...
Giáo trình sinh thái học đồng ruộng
Biên tập bởi:
nguyenthanhlam
Giáo trình sinh thái nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sinh thái nông nghiệp - Người đăng: daothidieuthuy1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo trình sinh thái nông nghiệp 9 10 58