Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thổ nhưỡng học

Được đăng lên bởi Hoa Phuong
Số trang: 222 trang   |   Lượt xem: 2611 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Thổ nhưỡng học được biên soạn cho sinh viên các ngành khoa học
đất, hoá nông nghiệp, môi trường, quản lý đất đai, cây trồng, bảo vệ thực vật… làm tài
liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán
bộ ngành nông nghiệp.
Với tinh thần đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sự đồng ý của trường
Đại học Nông nghiệp I, bộ môn Khoa học đất tái bản giáo trình Thổ nhưỡng học (xuất
bản năm 2000) có sửa đổi, bổ sung, cập nhật thông tin, thay đổi cách trình bày và được
phân công chịu trách nhiệm như sau:
PGS.TS. Trần Văn Chính: Chương VIII, IX, X, XV và một phần chương III.
TS. Cao Việt Hà: Chương VI và VII.
TS. Đỗ Nguyên Hải: Chương XI, XII và XVI
ThS. Hoàng Văn Mùa: Chương I, II và XVII.
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành: Chương IV, V, XIII và XIV.
PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành: một phần chương III.
Hiệu đính và chủ biên lần tái bản này: PGS.TS. Trần Văn Chính
Bám sát yêu cầu đào tạo, các tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài
nước, các kết quả nghiên cứu gần đây. Tuy nhiên, do trình độ và thời gian có hạn nên
khó tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:
Bộ môn Khoa học đất - Trường Đại học Nông nghiệp I - Gia Lâm - Hà Nội
Telephone: 04 8769272
Email: khoahocdat@yahoo.com

Bài mở đầu
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THỔ NHƯỠNG
1. Khái niệm về đất và độ phì nhiêu
Trên mặt địa cầu có chỗ là một khối rắn chắc, có chỗ là bãi cát mênh mông
hoang mạc, có chỗ cây cối mọc xanh tươi bát ngát. Loài người gọi vùng thứ nhất là đá
(nham thạch), vùng thứ hai là sa mạc và vùng thứ ba là thổ nhưỡng. Như vậy thổ
nhưỡng là đất mặt tơi xốp của vỏ lục địa, có độ dầy khác nhau, có thể sản xuất ra những
sản phẩm của cây trồng. Nguồn gốc của đất là từ các loại "đá mẹ” nằm trong thiên
nhiên lâu đời bị phá huỷ dần dần dưới tác dụng của yếu tố lý học, hoá học và sinh học.
Tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt giữa "đá mẹ" và đất là độ phì nhiêu, nếu chưa có độ phì
nhiêu, thực vật thượng đẳng chưa sống được thì chưa gọi là thổ nhưỡng.
Thổ nhưỡng học là khoa học nghiên cứu đất nhằm giải quyết những vấn đề quan
trọng của sản xuất xã hội có liên quan đến đất. Do yêu cầu sử dụng đất khác nhau, loài
người đã dùng các phương pháp nghiên cứu đất khác nhau và lích luỹ được rất nhiều
kiến thức về đất. Nhưng cũng có các nhận thức khác nhau về đất. Thí dụ đối với các
công trình xây dựng nhà cửa, đường sá, thuỷ lợi thì đất chỉ là nguyên liệu chịu lực cho
nên các cán bộ thuỷ lợi và ...
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Thổ nhưỡng học được biên soạn cho sinh viên các ngành khoa học
đất, hoá nông nghiệp, môi trường, quảnđất đai, cây trồng, bảo vệ thực vật… làm tài
liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán
bộ ngành nông nghiệp.
Với tinh thần đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sự đồng ý của trường
Đại học Nông nghiệp I, bộ môn Khoa học đất tái bản giáo trình Thổ nhưỡng học (xuất
bản năm 2000)sửa đổi, bổ sung, cập nhật thông tin, thay đổi cách trình bày và được
phân công chịu trách nhiệm như sau:
PGS.TS. Trần Văn Chính: Chương VIII, IX, X, XV và một phần chương III.
TS. Cao Việt Hà: Chương VI và VII.
TS. Đỗ Nguyên Hải: Chương XI, XII và XVI
ThS. Hoàng Văn Mùa: Chương I, II và XVII.
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành: Chương IV, V, XIII và XIV.
PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành: một phần chương III.
Hiệu đính và chủ biên lần tái bản này: PGS.TS. Trần Văn Chính
Bám sát yêu cầu đào tạo, các tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu trong ngoài
nước, các kết quả nghiên cứu gần đây. Tuy nhiên, do trình đ thời gian có hạn nên
khó tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:
Bộ môn Khoa học đất - Trường Đại học Nông nghiệp I - Gia Lâm - Hà Nội
Telephone: 04 8769272
Email: khoahocdat@yahoo.com
Giáo trình thổ nhưỡng học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thổ nhưỡng học - Người đăng: Hoa Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
222 Vietnamese
Giáo trình thổ nhưỡng học 9 10 837