Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình trồng trọt đại cương

Được đăng lên bởi yen12345
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 5186 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
TS. ĐẶNG VĂN MINH (Chủ biên)
PGS.TS. NGUYỄN NGỌC NÔNG - PGS.TS. TRẦN NGỌC NGOẠN
TS. ĐỖ TUẤN KHIÊM

GIÁO TRÌNH

TRỒNG TRỌT ĐẠI CƯƠNG
(Giáo trình dùng cho sinh viên ngoài ngành Trồng trọt
trường Đại học nông - lâm nghiệp)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Môn học "Trồng trọt đại cương" là môn học nhằm cung cấp những kiên cơ
bản nhất về lĩnh vực trồng trọt như sinh lý thực vật, đất trồng trọt, phân bón,
canh tác và bảo vệ thực vật cho sinh viên nông nghiệp thuộc các ngành không
phải là Trồng trọt như ngành Quản lý đất đai, Chăn nuôi và Thú y của trường
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, cũng như ngành Kinh tế nông nghiệp của
trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên.
Trong suốt những năm qua, nội dung môn học "Trồng trọt đại cương" luôn
luôn thay đổi cùng với sự thay đổi của chương trình giảng dạy của các chuyên
ngành. Đặc biệt tà sau khi đổi mới chương "'ình đào tạo phù hợp với yêu cầu
phát triển của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Giáo trình Trồng trọt đại cương được biên soạn để phục vụ cho việc giảng
dạy và học tập của sinh viên thuộc các ngành nên và cũng là tài liệu tham khảo
tốt cho những người có liên quan tới sản xuất cây trồng.
Giáo trình Trồng trọt đại cương được tập thể tác giả thuộc khoa Nông học
và khoa Tài nguyên và Môi trường nông nghiệp, trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên biên soạn gồm 5 chương, được phân công như sau:
- TS. Đặng Văn Minh chủ biên và trực tiếp biên soạn chương 2 và chương 5.
- TS. Đỗ Tuấn Khiêm biên soạn chương 1.
- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông biên soạn chương 3.
- PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn biên soạn chương 4.
Các tác giả cám ơn sự giúp đỡ về tài liệu và đóng góp ý kiên cho việc biên
soạn cuốn giáo trình này của các thầy cô giáo khoa Nông học và khoa Tài
nguyên và Môi trường nông nghiệp.
Trong quá trình biên soạn giáo trình này, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài
liệu có liên quan. Tuy đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót. Tập thể tác giả mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo,
sinh viên và độc giả.
Xin chân thành cảm ơn!
Các tác giả

2

Chương 1
SINH LÝ CÂY TRỒNG

1.1. SINH LÝ TẾ BÀO THỰC VẬT
1.1.1. Tế bào là đơn vị của cơ thể sống
Sinh lý thực vật là một môn khoa học nghiên cứu những hiện tượng xảy ra trong
cơ thể thực vật. Sự sống của thực vật là một chuỗi vô cùng phức tạp gồm nhiều hiện
tượng sống liên kết chặt chẽ với nhau và phù hợp với nhau một cách tinh vi. Cơ thể
thực vật bậc ...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
TS. ĐẶNG VĂN MINH (Ch biên)
PGS.TS. NGUYN NGC NÔNG - PGS.TS. TRN NGC NGON
TS. ĐỖ TUN KHIÊM
GIÁO TRÌNH
TRNG TRT ĐẠI CƯƠNG
(Giáo trình dùng cho sinh viên ngoài ngành Trng trt
trường Đại hc nông - lâm nghip)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI - 2006
Giáo trình trồng trọt đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình trồng trọt đại cương - Người đăng: yen12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Giáo trình trồng trọt đại cương 9 10 471