Ktl-icon-tai-lieu

Giới Nấm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIỚI NẤM

Nấm
Về dạng nấm nhìn thấy được thông thường, xem nấm lớn. Về thể loại nhạc xem Fungi
(âm nhạc)

Nấm
Thời điểm hóa thạch: Đầu kỷ Devon - gần đây (xem thêm trong văn
bản)

Theo chiều kim đồng hồ từ góc trên bên trái: Nấm diệt ruồi Amanita
muscaria (Basidiomycota-nấm đảm); Sarcoscypha coccinea
(Ascomycota-nấm nang); mốc đen (Zygomycota-nấm tiếp hợp); nấm
roi/ nấm trứng (Chytridiomycota); Penicillium conidiophore.

Phân loại khoa học

Vực (domain):

Eukarya

(không phân

Opisthokonta

hạng)

Giới (regnum):

Fungi
(L., 1753) R.T. Moore,
1980

Phân giới/Ngành

Chytridiomycota
Blastocladiomycota
Neocallimastigomycota
Glomeromycota
Zygomycota
Dikarya (bao gồm Deuteromycota)
Ascomycota
Basidiomycota

Giới Nấm (tên khoa học: Fungi) bao gồm những sinh vật nhân chuẩn tự dưỡng có thành
tế bào bằng kitin (chitin). Phần lớn nấm phát triển dưới dang các sợi đa bào được gọi là
sợi nấm (hyphae) tạo nên hệ sợi (mycelium), một số nấm khác lại phát triển dưới dạng
đơn bào. Quá trình sinh sản (hữu tính hoặc vô tính) của nấm thường qua bào tử, được tạo
ra trên những cấu trúc đặc biệt hay thể quả. Một số loài lại mất khả năng tạo nên những
cấu trúc sinh sản đặc biêt và nhân lên qua hình thức sinh sản sinh dưỡng.

Những đại diện tiêu biểu của nấm là nấm mốc, nấm men và nấm lớn (nấm quả thể). Giới
Nấm là nhóm sinh vật đơn ngành (monophyletic) mà có nguồn gốc hoàn toàn khác biệt
với những sinh vật có hình thái tương tự như nấm nhầy (myxomycetes) hay mốc nước
(oomycetes). Nấm có mối quan hệ gần với động vật hơn thực vật, cho dù thế thì môn học
về nấm, hay nấm học, lại thường được xếp vào thành một nhánh của thực vật học.
Trên Trái Đất, đa phần các nấm đều không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, chúng
sống phần lớn ở trong đất, chất mùn, xác sinh vật chết, cộng sinh hoặc kí sinh trên cơ thể
động, thực vật và nấm khác. Vi nấm đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái,
chúng phân hủy các vật chất hữu cơ và không thể thiếu được trong chu trình chuyển hóa
và trao đổi vật chất. Một số loài nấm có thể nhận thấy được khi ở dạng thể quả, như nấm
lớn và nấm mốc. Nấm được ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống lẫn sản xuất, nhiều loài
được sử dụng trong công nghệ thực phẩm, sử dụng làm thức ăn hoặc trong quá trình lên
men. Nấm còn được dùng để sản xuất chất kháng sinh, hoóc môn trong y học và nhiều
loại enzym. Tuy vậy, nhiều loại nấm lại có chứa các chất hoạt động sinh học được gọi là
mycotoxin, như ancaloit và polyketit, là những chất độc đối với động vật lẫn con người.
Một s...
GIỚI NẤM
Giới Nấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới Nấm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giới Nấm 9 10 453