Ktl-icon-tai-lieu

GIới thiệu về cây dừa

Được đăng lên bởi Thu Le Van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7161 lần   |   Lượt tải: 4 lần
6GVHD : Ths. Nguyễn Quốc Bình
SVTH :
1) Trương Minh Quang
2) Nguyễn Thị Thùy Dương
3) Dương Văn Thành

MSSV : 08147155
08147033
09114112

I – Đặt vấn đề
Cùng với sự phát triển xã hội và bùng nổ dân số trên thới giới thì rừng ngày càng bị thu hẹp về
diện tích giảm về mặt đa dạng sinh học. Nguyên nhân của mất rừng chủ yếu là sự can thiệp thiếu hiểu
biết của con người và với điều kiện sống ta đã khai thác rừng một cách thái quá dẫn đến khó khả năng
phục hồi. Ngoài ra cũng có những nguyên nhân tiêu cực tác động đến rừng bởi các biện pháp kĩ thuật
lâm sinh hoặc những biện pháp kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây vai trò của rừng ngày càng
được nhận thức rõ hơn bao giờ hết. Rừng cung cấp gỗ và lâm sản phục vụ cho nhu cầu của hàng triệu
đồng bào. Bên cạnh đó rừng là nơi nuôi dưỡng nguồn nước, làm sạch môi trường, chống xói mòn và
mang lại nhiều giá trị văn hóa tinh thần. Với nhận thức ấy con người đã nghĩ đến việc khai thác lâm sản
ngoài gỗ để phục vụ cho nhu cầu của mình ngày càng được hưởng ứng tích cực.
Ở nước ta, trong điều kiện khắc nghiệt của khô hạn, bão tố, đất cát nghèo dinh dưỡng… của miền
Trung và lũ lụt, mặn xâm nhập, nhiểm phèn… ở Đồng bằng sông Cửu Long thì cây dừa vẫn tỏ ra thích
nghi tốt. Với vai trò là cây trồng tiên phong, cây dừa còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo tiểu
khí hậu ổn định, chống xói mòn, giữ vai trò quan trọng trong du lịch sinh thái ở ĐBSCL và ven biển
miền Trung, tham gia phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.
Đặc biệt vị trí của cây dừa chiếm vị thế rất quan trọng trong đời sống tinh thần lẫn vật chất của
mỗi người dân, nó khắc sâu trong tâm khảm của người dân.
Nhắc đến cây dừa ta thường nghe các câu ca dao quen thuộc sau :
“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre,
Thấy bông mía trắng nhớ quê Mỏ Cày”
Hoặc :
“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre,
Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang”
Hay :
“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre.
Thấy bông sen nhớ đồng quê Tháp Mười”
…………………
Bến Tre được mệnh danh là xứ dừa hay xứ ba đảo dừa xanh. Có thể thấy trong số các loại cây
trồng trên đất vườn ở Bến Tre, cây dừa chiếm vị trí hàng đầu, dẫn đầu về diện tích dừa trong cả nước.
Dừa là một trong những loại cây công nghiệp dài ngày đã tìm được mảnh đất phát triển lý tưởng trên ba
dải cù lao.
Cây dừa gắn bó với “Bến Tre” trong chiến tranh kể cả đời sống thường ngày. Riêng đối với
người dân của Huyện Giồng Trôm hiện nay xem cây dừa là một trong những loại cây cho giá trị kinh tế
chiếm thế mạnh của vùng.
II- Giới thiệu chung :

Huyện Giồng Trôm Nằm khoảng giữa cù l...
6GVHD : Ths. Nguyễn Quốc Bình
SVTH :
1) Trương Minh Quang MSSV : 08147155
2) Nguyễn Thị Thùy Dương 08147033
3) Dương Văn Thành 09114112
I – Đặt vấn đề
Cùng với sự phát triển xã hội và bùng nổ dân số trên thới giới thì rừng ngày càng bị thu hẹp về
diện tích giảm về mặt đa dạng sinh học. Nguyên nhân của mất rừng chủ yếu là sự can thiệp thiếu hiểu
biết của con người và với điều kiện sống ta đã khai thác rừng một cách thái quá dẫn đến khó khả năng
phục hồi. Ngoài ra cũng có những nguyên nhân tiêu cực tác động đến rừng bởi các biện pháp kĩ thuật
lâm sinh hoặc những biện pháp kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây vai trò của rừng ngày càng
được nhận thức rõ hơn bao giờ hết. Rừng cung cấp gỗ và lâm sản phục vụ cho nhu cầu của hàng triệu
đồng bào. Bên cạnh đó rừng là nơi nuôi dưỡng nguồn nước, làm sạch môi trường, chống xói mòn và
mang lại nhiều giá trị văn hóa tinh thần. Với nhận thức ấy con người đã nghĩ đến việc khai thác lâm sản
ngoài gỗ để phục vụ cho nhu cầu của mình ngày càng được hưởng ứng tích cực.
Ở nước ta, trong điều kiện khắc nghiệt của khô hạn, bão tố, đất cát nghèo dinh dưỡng… của miền
Trung và lũ lụt, mặn xâm nhập, nhiểm phèn… ở Đồng bằng sông Cửu Long thì cây dừa vẫn tỏ ra thích
nghi tốt. Với vai trò là cây trồng tiên phong, cây dừa còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo tiểu
khí hậu ổn định, chống xói mòn, giữ vai trò quan trọng trong du lịch sinh thái ở ĐBSCL và ven biển
miền Trung, tham gia phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững.
Đặc biệt vị trí của cây dừa chiếm vị thế rất quan trọng trong đời sống tinh thần lẫn vật chất của
mỗi người dân, nó khắc sâu trong tâm khảm của người dân.
Nhắc đến cây dừa ta thường nghe các câu ca dao quen thuộc sau :
“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre,
Thấy bông mía trắng nhớ quê Mỏ Cày”
Hoặc :
“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre,
Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang”
Hay :
“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre.
Thấy bông sen nhớ đồng quê Tháp Mười”
…………………
Bến Tre được mệnh danh là xứ dừa hay xứ ba đảo dừa xanh. Có thể thấy trong số các loại cây
trồng trên đất vườn ở Bến Tre, cây dừa chiếm vị trí hàng đầu, dẫn đầu về diện tích dừa trong cả nước.
Dừa là một trong những loại cây công nghiệp dài ngày đã tìm được mảnh đất phát triển lý tưởng trên ba
dải cù lao.
Cây dừa gắn bó với “Bến Tre” trong chiến tranh kể cả đời sống thường ngày. Riêng đối với
người dân của Huyện Giồng Trôm hiện nay xem cây dừa là một trong những loại cây cho giá trị kinh tế
chiếm thế mạnh của vùng.
II- Giới thiệu chung :
GIới thiệu về cây dừa - Trang 2
GIới thiệu về cây dừa - Người đăng: Thu Le Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
GIới thiệu về cây dừa 9 10 306