Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu về kitasamycin viên nang

Được đăng lên bởi nguyenhangha91
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4413 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÌM HIỂU VỀ KITASAMYCIN VÀ CÔNG
NGHỆ VI NANG

1.1. TỔNG QUAN
-Kitasamycin hay còn gọi là albomycin, leucomycin,
ayermicin, sineptin, vv
- Được phát hiện tại Trung tâm nghiên cứu Viện Kitasato
năm 1960, sản phẩm của quá trình lên men Streptomycin
Kitasatoensis Hata

1.2 CÔNG THứC HÓA HọC
CủA KITASAMYCIN

1.3 TÍNH ổN ĐịNH
Kitasamycin ổn định trong môi trường trung tính
và môi trường kiềm yếu
 Khi hòa tan vào trong môi trường có pH< 5.5,
hoạt tính sinh học của kitasamycin giảm rõ rệt


1.4 TÍNH CHấT DƯợC LÝ
Phổ Kháng Khuẩn & Hoạt Lực
Phổ kháng khuẩn của Kitasamycine cũng tương
tự như của Tylosin, Erythrocin, Selectomycin,
Medecamycin và Oleandomycin
Có hoạt lực mạnh với các vi khuẩn G+, một số
G-, leptospira, rickettsiosis, và mycoplasma


Sự NHạY CảM CủA KITASAMYCIN VớI
MộT Số VI KHUẩN GÂY BệNH THÔNG
THƯờNG

TÍNH CHấT DƯợC LÝ


Một giá trị nổi bật khác của Kiasamycin là sự
nhạy cảm với một số vi khuẩn đã kháng
thuốc. Ví dụ như, vi khuẩn kháng penicillin,
Terramycine, Aureomycin, ect.,nhưng vẫn
nhạy cảm với Kitasamycin. Một số vi khuẩn
kháng Erythrocin và Chloromycetin cũng
nhạy cảm với Kitasamycin

1.5 KITASAMYCIN: TÁC
DụNG
Giống như Erythrocin, Kitasamycin thuộc về 1
dòng kháng của macrolides, có dược tính nổi
bật như sau:
+ Ổn định kém trong môi trường acid; dễ bị bất
hoạt trong môi trường dịch vị. Thường khả
năng sinh học chỉ còn lại khoảng 20-30% và
bị tác động với quả trình cho ăn. Ví dụ, sự
hấp thu giảm trong quá trình cho ăn
+ Ở gà,qua đường miệng, phổi và máu đạt
được quá trị cao nhất sau 2 giờ( không nhanh
như tylosin nhưng quá trình kéo dài hơn. Ở
lợn, hấp thu qua đường miệng, phổi và máu
đạt giá trị cao nhất sau 1 giờ và nộng độ
thuốc cao hơn tylosin

1.6 TÁC DụNG PHụ, ĐộC
TÍNH, VÀ TồN DƯ
Kitasamycin không có tác dụng phụ nào đối
với gan, thận nhưng gây kích ứng với dạ dày,
gây đau dạ dày ở người và động vật, co bóp
dạ đày, buồn nôn, và tiêu chảy.
 Qua đường miệng, liều LD50 là 3.8 ± 0.3g/ kg
còn với chuột là 8.0g/kg. Các test về dị tật
của phôi, tái cấu trúc DNA, đột biến nhiễm
sắc thể, kiểm tra nhân ( thực hiện, trên
chuột, và thỏ), cho thấy không có ảnh hưởng
nào do dùng thuốc. Kiểm tra ngộ độc bán cấp
tính và mãn tính cũng cho thấy việc dùng
Kitasamycin là an toàn


1.6 TÁC DụNG PHụ, ĐộC
TÍNH, VÀ TồN DƯ






Với liều 330ppm cho lợn con 14 ngày tuổi,
Kitasamycin vẫn còn được tìm thấy ở các mẫu gan
trong ngày thứ 2, post-treatment. Được xác định
dưới mức 0.03 ppm trong ngày thứ 3, qua đường
miệng
Với tất cả kháng sinh dòng Macr...
TÌM HIỂU VỀ KITASAMYCIN VÀ CÔNG
NGHỆ VI NANG
1.1. TỔNG QUAN
-
Kitasamycin hay còn gọi là albomycin, leucomycin,
ayermicin, sineptin, vv
-
Được phát hiện tại Trung tâm nghiên cứu Viện Kitasato
năm 1960, sản phẩm của quá trình lên men Streptomycin
Kitasatoensis Hata
giới thiệu về kitasamycin viên nang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu về kitasamycin viên nang - Người đăng: nguyenhangha91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
giới thiệu về kitasamycin viên nang 9 10 201