Ktl-icon-tai-lieu

GT sinh lý bệnh thú y

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 9516 lần   |   Lượt tải: 47 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
PGS. TS. NGUYỄN QUANG TUYÊN - ThS. TRẦN VĂN THĂNG

GIÁO TRÌNH

SINH LÝ BỆNH THÚ Y
(Giáo trình dùng cho hệ Đại học)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
Hà Nội - 2007
1

LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Sinh lý bệnh thú y được biên soạn để đáp ứng với nhu cầu cấp thiết về
tài liệu học tập của sinh viên ngành Thú y trong các trường Đại học thuộc khôi Nông
nghiệp, cũng như để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập khi áp dụng phương
pháp giảng dạy mới.
Sinh lý bệnh học là môn học nghiên cứu về những thay đổi chức năng của cơ
quan, mô và tế bào khi cơ thêm bệnh, đồng thời là môn học tiền tâm sàng của ngành
Thú y và cầu nối giữa các môn học cơ sở như sinh lý học, sinh hóa học, vi sinh vật học
và các môn học lâm sàng như bệnh nội khoa, bệnh ký sinh trùng, bệnh truyền nhiễm,
bệnh sản khoa...
Cùng với môn Giải phẫu bệnh học, môn Sinh lý bệnh học hệ thống hoa kiên thức
cho các sinh viên ngành Thú y và cán bộ nghiên cứu thú y về các quy luật chung của
quá trình sinh bệnh ở động vật, các biên đổi bệnh lý của quá trình sinh bệnh trong cơ
thể, sự thay đổi của các mô bào, tê bào, cơ quan, hệ thống do rối loạn chức năng... để
ứng dụng trong công tác chẩn đoán, phòng chống bệnh cho vật nuôi, góp phần nâng
cao hiệu quả chăn nuôi và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển.
Biên soạn giáo trình này, chúng tôi cố gắng thể hiện tính cơ bản, tính khoa học,
tính hiện đại và tính hệ thống của chương trình môn học, đồng thời có liên hệ thực tiễn
nhưng do trình độ và khả năng có hạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi
rất mong nhận được những đóng góp ý kiên của đồng nghiệp và bạn đọc trong quá
trình sử dụng tài liệu này.
Xin chân thành cảm ơn!

Tập thể tác giả

2

Bài mở đầu
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN SINH LÝ BỆNH THÚ Y
1. ĐỊNH NGHĨA MÔN HỌC
Sinh lý bệnh (PHthophysiology) theo nghĩa tổng quát nhất là môn học về những
thay đổi chức năng của cơ thể, cơ quan, mô và tế bào khi chúng bị bệnh. Sinh lý bệnh
học là một môn khoa học nghiên cứu những hoạt động của sự sống trong cơ thể bệnh,
cụ thể là nghiên cứu những biến đổi bệnh lý về cơ năng các cơ quan, hệ thống và mô
bào, đồng thời nghiên cứu những nguyên nhân, điều kiện gây bệnh và tìm ra quy luật
chung của sự phát sinh, phát triển và kết thúc của quá trình bệnh lý.
Môn sinh lý gia súc nghiên cứu tất cả cơ năng, hệ thống trong cơ thể gia súc (động
vật) bình thường và tìm ra được quy luật nhất định, cũng như vậy trên cơ thể bệnh
chúng ta cũng nghiên cứu tuần tự và so sánh lại với quy luật bì...
1
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
PGS. TS. NGUYN QUANG TUYÊN - ThS. TRN VĂN THĂNG
GIÁO TRÌNH
SINH LÝ BNH THÚ Y
(Giáo trình dùng cho h Đại hc)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
Hà Ni - 2007
GT sinh lý bệnh thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GT sinh lý bệnh thú y - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
GT sinh lý bệnh thú y 9 10 464